Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Θεσσαλονίκη, θα έχει εξελι χθεί σε μια πόλη εντελς διαφορετική, πολύ καλύτερη, στη
διάρκεια της επόμενης τετραετίας , ανέφερε ο υπ. Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΟ
Αυτή τη φορά έχουμε μία
κυβέρνηση η οποία στην πράξη
πλέον, θέλει και επιθυμεί τις
επενδύσεις, επισήμανεο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης .
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Αντεξε στο χρόνο, αποτε λντας ένα μεγάλο έργο
υποδομής το Φράγμα του Μαραθνα, ανέφερε ο υπουργός
Υποδομν και Μεταφορν
Κστας Καραμανλής.
ΣΕΛΑΝ
ΣΕΛΑΚαι
ΣΕΛΙΔΝ ,
ΤΡΙΤΗ 19 ΝEΜΒΡ ΟΥ 2019 | Α ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛ ΛΟΥ 964 1 0,50έ
ΕΠΙΧΕΙιΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗEΡΙΔΑ
ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙ ΕΠΑΝΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ
ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟ ΑΞΙΑΣ 500
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΛΗΞΗΣ 2024
Σε Ευρωομόλογο αξίας 500
εκατ. ευρ με λήξη το 2024
προτίθεται να προβεί η άμεση
θυγατρική της Μυτιληναίος
με έδρα στο Λουξεμβούργο,
Mytilineos Financial Partners,
με τον πρόεδρο Ευάγγελο
Μυτιληναίο.
οι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
* Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΒΑΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠ0 MORGAN STANLEY
ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | ΑΡΙΟΜΟ1 ΦΥΛΛΟΥ 964
- ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΒΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
αΣτο πρτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, μεγάλο μέρος των
αποφοίτων έχει ήδη βρει εργασία εν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν
αποκτήσει εφόδια χρήσιμα για την επαγγελματική τους διαδρομήν,
δήλωσε ο δ.σ. της Τράπεζας Πειραις Χρήστος Μεγάλου.
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΑΓΟΡΑ
Κέρδη 0,34% , αλλά σε επίπεδα
κάτω των 890 μονάδων
ΧΡΙΗΜΑΤΙΤΗΝ
αΟι ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες σήμερα
αντιμετωπίζουν συνολικές
επιβαρύνσεις που φθάνουν
στο 70% του τζίρου τους
λόγω του συνδυασμού της
υψηλής φορολόγησης και του
τεράστιου clawback, είπε ο
πρόεδρος του ΠΕΦ Θεόδωρος
Τρύφων.
Λ1ΝΟΝ
Με κέρδη 0.34% στις.
868,29 μονοδες, Εκλεισε
ελικα το Χρηματιστήριο
Αθηνων, καθως κινήθηκε
σε επιπεδα κατω των
890 μονάδων , αρκετα
ΣΕΛΙΟ
χαμηλότερα από τα
ενδοουνεδριακά υψηλα
των 896 μονάδων .
ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ BLACK FRIDAY
Τα νερά έρχεται να ταράξει η Black Friday, καθς προσφέρει στους
επισκέπτες μοναδικές προσφορές, και εκπτσεις σε όλα τα είδη,
με τους επισκέπτες να βρίσκουν τα πάντα, στο Πλαίσιο με τον
αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Γεράρδο.
υY3μεν napρ to
υπoστηρικτο κλίμα
nοu πpe1noE μειο
1ομn00ο τωv θ τκων
rθtorων το00 τinτην
Ελλ nοvoμn coo n γα τu
100nιζεt οι EtAίξε γυρω nno
tovunoρο noλμ0 ΗΠA κίνος
υυγεpnτησnν τuvt πγοραστε .
Τελκn,gfΕνο δεKεκλεο οι
too014ν στ ββ8, 20ονηδ .
νuνηentε μ ofu Αδλ5,.
μονεδν οιm mpoueεί ooo
πιuor 0, η mi 30644 ppvnoων
DEvEEπενδ 1 274, ον
-pom grηνει στη026εκmt tuuu
κοoνγο στm b. poγ
Εν εo πρoσunφωνημι νων
npotruv δι ηθnκην 2 εαt
μ6εvεο n0 10 κροan ntδο
των 50, ενοδω, στο τos tnt
ονbonoη ενntπλωfη na
κυατοντ οτοrmesηκι ο κλιμη
ou Lηρm στ δενεκ mop.
uτα tε δδοε εξ .ε σχτικη
Τpοo ooo τm εηνoκο
avourt ο0 wpon α
η, oςVmy να ropouoiο.
Ers6 ο0οδοξη γη rν atpμύη
οονομτ, iva ενo εr n
έε otί7reYη pv
50ε020 2υ στο 24, oο
ΠηνaΡ ω Ευω Τe
εy purvo t nνn tο
oo00 γs κελλην Τ ι
εm oη α0 iooκα εΤοuύ
nupδ προ
νη 4, Η r
τw . oυrtia,μνο
tλεyro ου apo1g- aiμ5α.
νEτmvaγτοmmμonopo or
Τpnπpω opn λΤon o
η ονυξωνη m tο ινείoυ .
aνsoύ εν nponκnpe
proupuνοtυ α Ηn
ουο 5ron a ppo AEι r
δαιακηοπim ro nprδοoν των
ΜΠA Υη δεου 2 νn ninΟynση
Ισχυρή ήταν και η θηση
στον τραπεζικό κλαδο
uou AdAοyud oίuio n
toutatpovυ e την κn n
04σ uν
ΕυνrEοοηουνΤtEΑΛahτnro
Πμαγn,
υθngη στον 1T μα.εo
υοτtoon HPC τou tn
GnuevEtα οι ο d ιε EEAE
στο μηρο0 ovoμμο nt ηλλου
Εtίεδ δroυν nφo
t βnνοιτtr nμΕAΑονt κη
υnξηστο0θβaa υμφωγη με τηχημερ
Μεκέρδη εκλεισε ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποιησης
ΠeσuE. ο oκmυψηληκ
υpελaυno λι εpδ
pο 019 σε λ714oδt .
ονοδ ο 5y- ulo:λrpυ
ο 1 Οηλλανειο Μ#tap σε
Τ7.44 mνεt , E ον tpuε iκο
uansE οvpoο owo
η06 06 ονδεc omvτoorv .
tons rhoιοnor γn nνοδο
i. λίra, napn τοu ου ηανoon
gτεnδpη nστηνομον δει
μ0 6o ΜΡΤ
τuν δoμων Του εουν επβληtε
oImvEνηρξη 1ou μηορικου nομηκ τEEΜνκκ οεοωμικ eΤυ
neurortμηνo ourτα Τ E
ΤH ε ni mnp τnν ηυταβλη
rornin n εannίταmatd.
Aεposσιο δηp promo, σnr
ηπmταn boooypοu
wν8t Eυnκe εou
πινο ποιοove σnόο
ora 1o. fa ετο, ων
ΝΡES n εποτμε τη ναοι
to,στΕδο nΑt Τmo
invoτεπ 5θeσυ
troνοnησεaτ ln
o τλεtok με
Μαλonon uropο ε
δn ε3ν mια or
tκoυ μποστpaν Τv m
Βοξησηση ω &στοou, η
ΣΕΛΑΑ.
Αισιοδοξια για την
ανακαμψη της ελληνικής
οικονομίας
u ole t n, Τo Etiκο oτην
rεεvaεγoo Ttv o μmpp ε
t nteηνet, nopολληλn, ω
Ε Eesoloυουν m νnnρpν δ
οη νο8S τυσο ου.
Τmpopieδοηp r poutov
o- oοντema ικmmoεκ
τκ ατηνηνriη κtηνη
ΣΕΛΙΑΜ
στπtod, nΗ27ιΡ m
aπroεκο- π κη
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο wwwVraulmt.gr
9771109 012102