Πρωτοσέλιδο Μαχητής:Recognized text:
1ï ÐÁÍÅËËÇÍÉÏ
ÂÑÁÂÅÉÏ ÊÁËÕÔÅÑÏÕ
ÊÕÑÉÏÕ ÁÑÈÑÏÕ
***
ÔÉÌÇÔÉÊÇ ÄÉÁÊÑÉÓÇ
Áðü ôï ºäñõìá
ÐñïáãùãÞò
Äçìïóéïãñáößáò
Áè. Â. Ìðüôóç

ÁÄΕÓÌÅÕÔÇ ÅÂÄÏÌÁÄÉÁΙÁ ÅÖÇÌÅÑΙÄÁ
Ç áñ÷áéüôåñç ôïõ íïìïý Áéôùëïáêáñíáíßáò
×Üñéôé Èåïý, ðñþôç åöçìåñßäá óôï íïìü óå áíáãíùóéìüôçôá, áíáãíùñéóéìüôçôá, ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, óõ÷íüôçôá áíÜãíùóçò ê.ëð.,
ìåôÜ áðü ðáíåëëáäéêÞ äçìïóêüðçóç ôùí åôáéñåéþí MRB, VPRC, Metron Analysis (ìå åíôïëÞ ôïõ õðïõñãåßïõ Åðéêñáôåßáò)
Ιδρυτής: ✝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΚΑΝΗΣ - Ιδιοκτήτης, Εκδότης: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΑΝΗ - Γραφεία: Παναγοπούλου 10 & Ποιητών. ΤΗΛ.: 26410.29975, FAX: 26410.28614
Τιµή φύλλου 1 ΕΥΡΩ¸ Έτος 59o - E-mail: [email protected] - ÔÅÔÁÑÔÇ 20 ΝΟΕΜΒΡΙÏÕ 2019 - Αριθ. Φύλλου 2602

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Υπέρτατη Αξία
(Σε δύο ενότητες)
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ δεκαετίες στην Ελλάδα, όπως
και στις χώρες του ορθώς νοούµενου πολιτισµένου
κόσµου, οι άνθρωποι όλο και περισσότερο µιλούν και
ανησυχούν για την κρίση των αξιών. Μία κρίση την
οποία ζουν καθηµερινά στην οικογένειά τους, στην
εργασία τους, στις κάθε είδους συναλλαγές τους. Μα
κυρίως, µία κρίση, µία εκπτωτική κατάσταση, την οποία
βιώνει ο καθένας µας εντός του.
ΤΟ ΚΥΡΙΟ αίτιο αυτής της πτώσεως δεν γεννάται
–όπως κάποιοι εκτιµούν- από την παγκοσµιοποίηση και
τη νέα τάξη, µέσω των οποίων επιβάλλεται η άρνηση των
αξιών, αλλά από τη δική µας αυτόβουλη άρνηση της
υπέρτατης αξίας^ του Τριαδικού Θεού, της πηγής όλων
των απόλυτων αξιών.
ΒΓΑΛΑΜΕ τον Θεό έξω από κάθε ενέργεια της
ζωής µας. Χωρίς Θεό σκεπτόµαστε, χωρίς Θεό
αποφασίζουµε, χωρίς Θεό πράττουµε. Τι µπορούµε να
περιµένουµε πέραν της αποτυχίας, της ήττας, της
απογοήτευσης; Όταν µε την απιστία µας ή τη θεοµαχία
µας, απαγορεύουµε στον Θεό να ευλογήσει τη ζωή µας.
Σε τι καλύτερο λοιπόν θα µπορούσαµε να ελπίζουµε,
από το να καθορίσουν την πορεία της ζωής µας οι
βάρβαρες και λαοκτόνες πολιτικές των τελευταίων δέκα
ετών; Άνθρωποι απολίτιστοι, ακαλλιέργητοι, χωρίς
παιδεία και εθνική συναίσθηση, ανέλαβαν την εξουσία.
Αντί να προασπίσουν τα συµφέροντα της χώρας, την
πολέµησαν, την πρόδωσαν, την εξευτέλισαν,
προσέβαλλαν µε πρωτοφανή τρόπο τα ιερά και τα όσια.
Ο ΛΟΓΟΣ της απιστίας των περισσότερων
ανθρώπων είναι ότι η… πλήρης κατανόηση του θείου
Όντος δεν είναι ισοδύναµη µε την δική τους νοητική
ικανότητα. Και αφού αδυνατούν να αντιληφθούν τι
σηµαίνει Θεός (όπως όλοι µας άλλωστε) απορρίπτουν
την ύπαρξή Του. Μα πώς θα µπορούσε να γίνει αυτό
αλήθεια; Ο Κύριος κατά τη Μεταµόρφωσή Του δεν
άφησε να φανεί παρά µία απειροελάχιστη µικροαχτίδα
από την θεία ∆όξα Του και οι µαθητές Του κόντεψαν να
τρελαθούν, αν όντως δεν παραφρόνησαν για όση ώρα
Τον έβλεπαν λουσµένο στο θείο Φως.
Ο ΑΓΙΟΣ Ιωάννης ο ∆αµασκηνός τονίζει: «Ο Θεός
εκ της υπερβατικότητος µεν ακατάληπτος, ως εκ της
χάριτος δε καταληπτός». Ο δε Α νστάιν έλεγε: «Η πίστις
αρχίζει κυρίως από ‘κει που παύει να καταλαβαίνει το
µυαλό».
Ο ΘΕΟΣ δεν γνωρίζεται. ∆εν αντικρίζεται. Μόνο
βιώνεται. Και για να βιώσει αυτή την άγνωστη
υπερβατικότητα ο άνθρωπος, απαιτείται µία
προ πόθεσις. Η πίστις. Η αδιάκριτος πίστις. Η
ακλόνητη. Χωρίς αµφιβολίες, «κενά», δισταγµούς,
επιφυλάξεις.
Αµφιταλαντεύσεις,
µεσοβέζικα,
χαλαρότητες, είναι αδύνατον να συνυπάρξουν µε τη θεία
Αλήθεια, ενώπιον της οποίας τήκονται «ως ο κηρός από
προσώπου πυρός», άπασες οι αµφισβητήσεις.
ΕΙΝΑΙ απαραίτητο να διευκρινίσουµε κάτι: Άλλο
πιστεύω, άλλο έχω πίστη. Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός.
Έχω όµως την απόλυτη και αδιατάρακτη πίστη ότι Αυτός
ο Θεός είναι Παντοδύναµος, Παντελεήµων, πηγή της
Αγάπης, κι έτσι θα εκπληρώσει κάθε δίκαιο αίτηµά µου,
τη στιγµή που πρέπει; Πόσοι από εµάς, ενώ νοµίζουµε
ότι έχουµε την τέλεια πίστη, όταν τα πράγµατα
δυσκολεύουν, όταν έρχονται δεινά και θλίψεις
απιστούµε; Και απιστία είναι να προσπαθούµε να
λύσουµε τα προβλήµατά µας µόνοι µας ή µε τη βοήθεια
άλλων ανθρώπων. ∆εν αφήνουµε στο Θεό τον
παραµικρό χώρο για να παρέµβει µε τον δικό Του
πάνσοφο και αλάθητο τρόπο , δείχνοντάς Του
παράλληλα ότι ολόκληρη η ύπαρξή µας ανήκει σ’ Αυτόν,
υφίσταται µόνο γι’ Αυτόν. Υπάρχει άραγε κάτι πιο
υπέροχο, πιο θαυµάσιο απ’ αυτή την γλυκύτατη υιική
σχέση στοργής Πατρός και τέκνων;
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ
ÔÁ×. ÃÑÁÖÅÉÏ
ÁÃÑÉÍÉÏÕ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
2006

Μητσοτάκης σε περιφερειάρχες για ÈÅÓÅÉÓ
∆εν θα αλλάξει
το µεταναστευτικό: Να
τίποτε γιατί
δείξετε αλληλεγγύη προς τα νησιά
έχουν δυνατή

«Προχωράμε στη
δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών
κέντρων
ώστε να ελέγχουμε ποιος
μπαίνει και ποιος βγαίνει»
επεσήμανε ο πρωθυπουργός
και ζήτησε από τους 13 περιφερειάρχες της χώρας να
δείξουν αλληλεγγύη προς τα
νησιά.
Η μεγαλύτερη απορρόφηση και η ταχύτερη αξιοποίηση τον κονδυλίων
του ΕΣΠΑ, το θέμα της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών και το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τακτικής συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο κ. Μητσοτάκης, παραθέτοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι εφεξής θα

υπάρχει σύνδεση των κονδυλίων με τη διαχειριστική επάρκεια, δηλαδή, οι
Περιφέρειες που μετουσιώνουν εγκαίρως τις
χρηματοδοτήσεις
σε
σωστά έργα θα βλέπουν
αύξηση των αρμοδιοτήτων τους και αν εκτελούν
επιτυχώς τα αυξημένα
καθήκοντά τους θα επιβραβεύονται με διεύρυνση των πιστώσεων που
τους αναλογούν.
Τονίστηκε επίσης η ανάγκη ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα ενισχύει τις αρμοδιότητες
των Περιφερειών και θα ξεκαθαρίζει το πλαίσιο
λειτουργίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης, Περιφέρειας και Δήμου.
(Συνέχεια στη σελ. 20)

Παρέµβαση Φαρµάκη για
κατάργηση επιδοτήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκτάσεις διανοµών
και αναδασµών

(Σελ. 20)

Αντικαπνιστικός νόµος: Από 100
έως 10.000 τα πρόστιµα – ∆ιαβάστε
την ΚΥΑ µε τον κατάλογο

(Σελ. 20)

«Σύµβολο των µικροµεσαίων»
ο Αγρινιώτης καφετζής: εµφανίστηκε
και στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ

∆ήλωση
Κουτσουπιά για
τη µεγαλύτερη
επένδυση στην
Αιτωλ/νία

Η μεγαλύτερη και πιο
σημαντική επένδυση στα
χρονικά του Συνεταιρισμού
και στην ιστορία της
Αιτωλοακαρνανίας, περνά
στο
στάδιο
της
υλοποίησης. Εγκρίθηκαν
και οι 33 άδειες παραγωγής
των
10
Ενεργειακών
Κοινοτήτων,
συνολικής
ισχύος 168MW.
(Συνέχεια στη σελ. 20)

Η «∆ιέξοδος»
υποδέχεται
Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή στο Ιστορικό
του ήρωα Β. Παναγόπουλου
της Μουσείο
Στεφάνια στην προτοµή του
την εικαστικό
ήρωα Αγρινιώτη αντισµήναρχου
Βασιλείου Ν. Παναγόπουλου,
θα κατατεθούν αύριο Πέµπτη
Έλµα Τσαρούχη
21 Νοεµβρίου, στις 10.30 το
(Σελ. 2)

πρωί, από τον δήµο Αγρινίου,
τις Ένοπλες ∆υνάµεις και την
οικογένεια του αξέχαστου πιλότου. Η προτοµή βρίσκεται στη
συµβολή των οδών Μακρή και
Χ. Τρικούπη στον ειδικά διαµορφωθέντα χώρο.
Ο Βασίλειος Παναγόπουλος έδωσε τη ζωή του για την
πατρίδα, µαζί µε άλλους 30 κοµάντος, όταν το αεροσκάφος
“NORATLAS” που οδηγούσε χτυπήθηκε από φίλια πυρά και
συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του στην Κύπρο, κατά
την τουρκική επιχείρηση του 2ου «Αττίλα».
Ήταν ξηµερώµατα της 22 Ιουλίου του 1974.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
Ν. Κανής

(Σελ. 20)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ
∆ΥΝΑΜΕΩΝ

(Σελ. 20)

προπαγάνδα οι
εχθροί των
αλλαγών

Του Ã.Ó.

Τα
γεγονότα
της
Κυριακής που πέρασε ήταν
δύο: το πρώτο ότι για πρώτη
φορά δεν έγιναν επεισόδια
σοβαρά
κατά
την…
περιφορά
του
Πολυτεχνείου. Το δεύτερο
ήταν η νίκη ενός Έλληνα,
του Τσιτσιπά, σε ένα μεγάλο
τενιστικό
τουρνουά
παγκοσμίου φήμης, γεγονός
που συζητείται έντονα στο
παγκόσμιο
αθλητικό
στερέωμα.
Αρχικά υπήρξε μια
αίσθηση ανάτασης, μια
ικανοποίηση
από
την
πλειοψηφία των πολιτών
για τα δύο γεγονότα. Ποιος
δεν θέλει να βλέπει έναν
Έλληνα
να
κερδίζει
παγκοσμίως και ποιος θέλει
να βλέπει να καίγονται οι
ελληνικές πόλεις. Σωστά;
Λάθος. Δεν
έχουν
περάσει παρά λίγες μέρες
και ήδη έχει ξαμολυθεί η
υψηλή διανόηση και η
α κ ρ ο α ρ ι σ τ ε ρ ή
δημοσιογραφία πρώτον για
να πείσει ότι αυτό που έκανε
ο Τσιτσιπάς είναι δικό του
και δεν έχει σχέση με την
Ελλάδα («άσε που η μητέρα
του είναι Ρωσίδα», λένε κάτι
τύποι που σου λένε να μην
επικαλείσαι ποτέ την φυλή
και το dna) και, δεύτερον να
επιστήσουν την προσοχή
στον κόσμο ότι υπάρχει
φασισμός, δεξιά χούντα,
αστυνομοκρατία.
«Χτύπησαν μια κοπέλα»,
λένε εκείνοι που σε λένε
σεξιστή αν διαχωρίζεις τα
φύλα, ή «χτύπησαν κάποιον
και δεν μπορεί να πάει στην
τουαλέτα», ακούς από
άλλους! Πού, τι , ποιος, πότε,
τι έκανε αυτό ο κάποιος
ανάθεμα κι αν ξέρει κανείς.
Αλλά η δουλειά γίνεται.
Ανύπαρκτες καταγγελίες
προστίθενται
σε-όντωςυπαρκτά γεγονότα όπου
αστυνομικοί πάνω στην
άσκηση βίας από τους
μηδενιστές υπερβαίνουν το
καθήκον και πρέπει να
τιμωρηθούν
όταν
το
κάνουν. Όμως εδώ ο
σκοπός,
ειδικά
των
γνωστών
«αριστερών»
εφημερίδων είναι άλλος. Το
μοναδικό πεδίο που η
αξιωματική αντιπολίτευση
διάλεξε
να
κάνει
αντιπολίτευση! Το πεδίο των
«δικαιωμάτων».
(Συνέχεια στη σελ. 2)