Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Δίκτυο υποκλοπών και κατασκοπείας σε Ελλάδα και Κύπρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
KQ NTRA
19.11.2019
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1787
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ "ΒA"
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗ ΝΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ:
ΔΕΙΞΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΣΕΛ. 3
Τσίπρas σε Μητσοτάκη:
Επιείκεια τms κυβέρνησns
στα εγκλήματα του
αλευκού κολάρουν
ΠΟΙΑ "ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ" ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒEΙ
Σε εnoνοκοιόθεση ms εnίκοιpns ερτη
σis του nρos ον πρωθυπουργό, με θέμα
εEnieiκns στόση ms κυβέρνησns onέvovm
στουs δρόστες ακονομίκν εγκλημάτων
και εγλημότων διοφθορά npoxpnoε
ο Αλέξιs Τoiηραs .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ καΙσκοnκού θρλερ σε Λευκωσία και Αθήνα nρooλαμβάνει ο εποn
σρόs και η κατόσχεση anό τε κυπpοκέs oρχέs ενό ΒAN με υnεpούppova μνονήμοτα
υπολοnν οξos εwέo εκοιομμιρίων ευρ.
Βραχυκύκλωμα στη ΝΔ
ΣΕΛ 3
') ΕΛ. 10
Η ΕΚΛΟΓΗ Προέδρου ms Δημοκρατίαs έχει
Βραυκυκλσει τη Νέα Δημοκρατία .
QΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του κόμματοs είναι δικοσμένοι ,
διατινονa τέσσερs δοφορεπκέs ηροτάσεs .
ΟΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ στηρζει δημόσια
εnανεκλογή του Προκόηn Πουλόnουλου ωs
mw καλύτερη λύση τόσο για w uθέρνηση όσο
ΚΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 400
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΛ 89
και για το 6νο .
ΕΕΑΛΟΥ σημερινόs Πρόεδρos διαθέτει σ
Υκρdnan καιν
τερικής noλτικήs
τον καθιστούναναγκαίο σε μα περiοδο κατά τν
οnoία n Τοupα σμφιαθητεί διεθνείs συνθήκεs
και τα κυριορχικά δικαιματα τms Ελλάδοs στο
Αγοί .
ΟΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει καθημε
ργή nopoυσία nopeμβovoos κοίρια σε άλα α
κρίσιμα εθνικά τήματα .
και γνση γύρω anό τα ζτήματα εξω
διεθνν συμβάσεων nou
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ
ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ
ΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ:
ΤΑ ΜΑΤ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΕΛΠΙΔΟΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ
ΝΑ ΧΤΥΠΟΥΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΣ
ΣΕΛ. 15
Τρεs άνeρωnι σκοτθηκαν
Χθεs σε ένα περιστατικό με
Πρoβολισμούs, σε ένα σούηερ
μόρκετ τηs αλυσίδαs Wolmari
στο Ντάνκαν .
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
Ερχονται τσουχτερά
Πρόστιμα
έωs 10.000 ευρ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ 8
ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΟΣ 40% ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΣΕΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
εδ πρωταγωνιστής
έίναι η ενημέρωσήgο.
Οι τράπεξε Προτιμούν να εξανιλήσουν όλα
τα περιβρια για ρυθμίσειs, στιs nεpiπτσεις
Που κρίνουν ότι ο δανειολήπτηs θα είναι μελ λοντικά σε θέση να ανταnοκριθεί στιs υno
χρεσεις του .
KONTRA24
ΤΡΙΤΗΩΣΠΑΡΑΣΚΥΗΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRA
ΣΕΛ. 7