Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:







Recognized text:
Τρίτη
Νοεμβρίου
ΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7388
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
κηρκοΣ
Κάπνισμα
Συνεδρίαση
τns Οικονομικής
Επτροπής
τns Περιφέρειas
Δυτικής Μακεδονίas
τέλος
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Συνέχεια στην 8
νΣεπλήρη
εφαρμογή ο
αντικαπνιστικός
νόμος
Χρυσνουν
το χάπι του 30%
Συνέχεια στην 10
των e-αποδείξεων
για δέκα κλάδουs
Δύο νέα προγράμματα για 550
ανέργους της Δυτικής Μακεδονίας
- Για Ποιοus έρχειαι το .. μπόνουs
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
δυMB)
ΚΤΕΟ ΡΕΣΟ
Επίσημos Συνεργάτn ΜΕEA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
ΤΡΕΒΕΝΑ
3ns Οκτωβρίου 1515ο λμ. Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ:2462029200
E-mail [email protected]