Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12392
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στα 5.75 δισ. ευρ με σημαντική υπέρβαση από τον στόχο
Πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ στο 10μηνο
Μυτιληναίος
Ευρωομόλογο 500 εκατ .
Πόλεμος
κυβέρνησηςΤσίπρα
Στην άντληση 500 εκατ. tuρ μίσω νίας ομολογιακής ά .
δοσης θα προχωρήσει ο όμιλος Μυτιληναίος για την χρημ .
Τοδότηση Των μεγάλων επενδυτικν σχεδίων που βρίσκο νται σε εξίλξη. Πρόκαπαι γα υpωομόλογο το οποίο θα cίναι
διαπρογματεύσιμο στην αγορά του Λουξεμβούργου
Με την κίνηση ο όμιλος επιδκα να εxpεταλλευτί τις ιδι.
αίτερα ευνoϊκές συνθήκες που διαμορφνονται στις αγορές
ομολόγων , εξοσφαλίζοντας ρευστότητα με ξopετικά ελκυ
στικό κόστος προκειμένου να υποστηρίξα το μεγάλο επεδυτικό πρόγραμμα που tναι στ εξλη αλλά και να εμετα .
λευτεί άλλες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην αγορά Η
Fitch θέτει αξολόγηση ΒD- υψηλότερη από το ελληνικό Δημόσιο- για το ευpωομόλογο της Μυτληναίος
-Πόλεμος έχει
ξεσπάσει
μεταξύ χυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ
με αφορμή την επέτειο του Πολυ τεχνείου που χαραχτηρίστηκε
από την απουσία επεισοδίω .
Στο Μαξίμου επιχρατεί απ λυτη ικανοποίηση τόσο μα τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό στην
ΕΛΑΣ 6σο και για το γεγονός
Πρωτογενές πλεόνασμα 5,755 δισ. παρουσίασε ο προϋπολο Lγισμός το δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτβριος 2019 σημεινο
ντας σημαντική υπέρβαση από ττον στόχο των 2,314 δισ. για το
ίδιο διάστημα. .
Κόκκινα δάνεια 60 δισ.
πως μετά από αρχετά χόνια οι
πολίτες διαδήλωσαν με ασφ .
θα αναλάβουν οι εταιρείες
διαχείρισης
λεια χωρίς να παρεισφρήσουν
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικν ανέφεραν ότι με βάση τα
οριστικά στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθν του προϋπολογι .
σμού τον Οκτβριο που θα είναι διαθέσιμα την ερχόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυ πουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης θα ενημερσουν τον πρωθυπουργό προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις για τη διανομή του
κοινωνικού μερίσματος από τον δημοσιονομικό χρο που θα
προκύψει.
Τα έσοδα του Οκτωβρίου ήταν υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κατά 71 εκατ . Στο 10μηνο τα καθαρά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού παρουσίασαν υπέρβαση 1,666 δισ . , οι δα .
πάνες παρουσιάζουν υστέρηση 2,152 δισ., εν τα έσοδα του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καταγράφουν υστέρη.
ση 856 εκατ .
στην πορεία "μπαχαλάκηδες.
Εντύπωση προκάλεσε η παρου
σία του Αλ&η Ταίτοα me επιM
Περισσότερα από 60 διο . μη tυπηρετούμενα δάνεια θα δ.
σχειριστούν οι 21 οδειοδοτημένες και εποπτευόμενες από
την ΤΤE εταιραίες διοχείρισης Η αγορά σύμφωνα με πρόσφατα στοχία αποσχολεί άμεσα περίπου 3.000 εργαζόμε.
νους, με εκτιμήσεις ότι ο αριθμός αυτός αναμίνεται να δ
πλασιοσθείi
Η Ελλάδα, έχαι σήμερα το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπη ρετούμενων δανείων στην Ευρπη, περίπου 40% του συνο
λικού δαντιαού χαρτοφυλακίου, όταν ο ευρωπαϊκός μίσος
όρος tνoι στο 3%-4%. Τατελιυταία όμως χρόνια υπήρξε ση
μαντική πρόοδος με αποτίλισμα από τοιστορικό ρεκόρτων
107 διο . στο πρτο τρίμηνο του 2016 , τα κόκκινα δάνεια να
pεωθούν κατά 32 δισ .
axa Se
φαλής στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ
στην πορεία προς την Αμερικα
νική πρεσβεία η οποία άναψε
qωτιές με την ΝΔ τον χαρακτη
ρίζει τουρίσταν και το ΚΙΝΛΛ
να τον κατηγορεί nα υποκρισία .
Η Κουμουνδούρου επιτέθηκε
στο πρωθυπουργό που ήταν στο
Λονδίνο.
Πρόστιμα 13.700 ευρ
για παρεμπόριο
HSBC: Αγοράστε ελληνικές
Ιράπεζες
Αντικαπνιστικός νόμος:
DΚαμπάνες) έως 10.000 ευρ
Πρόστιμα 13.700 ευρ σε ελέγχους γmα παρεμπόρο επε βλήθηκαν μετά από ελέηχους την περίοδο 11.11.19 έως- 16
11.2019 με τα κάτωθι αποτελέσματα:
- 278 ελέχους σε Αττική και Θεσσαλονίκη
- 24 βεβαιωμένες παραβάσεις που αφορούν στους κανόνες
Δ.L.Ε.Π.Π.Υ. και στο υπαίθρο εμπόρο
-637 κατασχεθέντα τεμάχια ειδν παρεμπορίου ( απομι μητικά)
-13.700 συνολικό ύψος επιβληθέντων προστίμων
Ιε αναβάθμιση των συστάσεων για τις μετοχές
, των τραπεζν από " bold" σε " buy" προχρη .
σε η HSBC αυζάνοντας και τις τιμές-στόχους .
ά η καμπάνα- για όσους καπνίζουν σε χ ρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα , με τα
πρόστιμα να ξεκινούν από τα 100 και να φτά .
νουν έως και τις 10.000 ευρ φτάνουν τα πρόστιμα
για όσους παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο .Για
τα νυχτερυνά κέντρα άνω των 300 τ.μ. τα πρόστιμα για
τους υπευθύνους ξεκινούν από 6.000 ευρ.
Για τη Eurobank η τιμήστόχος αυξάνεται στο 1,04 εv
ρ, για την Εθνική στα 3,3 ευρ, γα την Πειραις στα
44 ευp , εν αντιθέτως για την Alpha Bank
τιμή.
στόχος μεινεται στα 2,43 ευρ.