Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγana
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δττης- Ειτης Δθoτς BΣ ΣA-Eος 45ο-Αp φύλου 1153 Τή 060αμό Τm 19 Κaβ
Ε ΕΝEΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑ
ΑΜΑΜΕΝΟΥΜΕ Η Ο00ΕΙΗΣΗΤΜ
α στς7
φορμή τκ tελευταίος e .
ξελίξς οτην Υγria και
το ενδεχύμενο ουλλε .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
το aηόγευ .
pα, έξω αnό
Ι τη θεοφά paς Ισεiικος τουpγίος Κλινικν του
νεο, 0α nραπατono Εργαζομένων του Νo - Nοoοκομείου Πρέβζος
net το συλαητήριο ooκομείυ.
για το Nooοκοpείο
Πρέβeζας , ou διορ .
γαννει . Σύλλογος
με το Νοοκομείο Λευ.
Το ουλλαλητήρο κάδος
πραγpατοοκίται με . .
ΕυVEχεα στη σε
Μέκρι 31 Δεκεμβρίου το επίδομα θέρμανσης
Στόχος της Κυβέρνησης να δοθεί
το χειμνα και όχι το Καλοκαίρι
Όnως συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ
Νορίπρα αn κδ άm
χροννά θα μάρouν φέτος 01 δ
καφύνου 1ο εuίδομι θέρμαν.
Τ85100
αnς rv με τς αΜαγές moυ θε
σμοθrtούντα τη nooά θα είν
oυpαντικά υψηλότερα α οe
ση με πέρσι.
ρννχαα στη ο Η
Παραφιλολογία και σενάρια
Για την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού
Προσφύγων στην Πρέβεζα
Εγκατέλειψε
ο Τσίπρας
ΥΡΙΖΑ Α.
του npoέδρου tου
έξη Τoinpo στην nootia γα tην εnτεο του.
noλutεvείου σκοοσε δηκτικά η ΝΔ, οφού
Παpopλολογία και
σενάρα διακινούνται
τς τελευταίες ημίρες,
μα την εκατάσταση
μεγάλου p0μού πpo .
σφύγων στην πόλη
της Πρίβεζας , χωρίς
ωστόσο η πληροφοpα
ο κΤσίnpας έδωσε μεν το napν στην noρεί .
a. ωστόοο εγκατέλειψε το μηλοκ του κόμματός του ότον έφτοσε κοντά στο ξενοδοκείο
της Μεγonκ Βpετανiο
να επαληθεύετα anό
κανέναν.
|συνέχε
στη ο. 12
ννέτοα στη σ