Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ,ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αp. φύλλου 6880-11.995
Περίοδος 1' (1974"
050 ε
Με μείωση στην αύξηση
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο
Πολιτικής Προστοσίος της Π.Ε. Δράμας
Δόξα Δράμας-Παναχαϊκή 1-1
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Αμστερντομ
Χρυσό μετάλλιο κατέκτη σε
ο Δραμινής καταγωγής
των τελν η δημοτική
"Φωνάζει" για
Χωρίς ιδιαίτερα
αρχή στην Οικονομική
προβλήματα αναμένεται
η αντιμετπιση των
καιρικν φαινομένων,
την διαιτη σία
Παραολυμπιονίκης
Επιτροπή του Δ. Δράμας
- Από το 57,5% ης υπηροσίας στο 26,5%
η δημοτική αρχή
η Δόξα
Π. Τριανταφύλλου
σελ. 3η
σελ. 7η
σελ Sη
ουL 5η
Στη Δράμα το Σάββατο 23 Νοεμβρίου ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Παπαεμμανουήλ: <Με το παράδειγμά του .
μάς έχει δείξει το πς μπορούμε
να καταφέρουμε το ακατόρθωτο
Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη Δράμας με υπουργό Μεταφορν & Υποδομν
Υψηλή χρηματοδότηση εκατομμυ ρίων
για εξυγίανση του υφιστάμενου
δρόμου Δρά μας -Αμφίπολης
Κεντρική ομιλία με θέμα: dΙσες ευκαιρίες για όλους
Του θανόση
Πολυμένη
ΤΗ ΔΡΑΜΑ θα
βρίσκται το ερχόμενο Σάββατο
23 Νοεμβρίου , ο ΨυΧίατρος κα Ευρωβουλευτής κ. Στέλιος
Κυμπουρόπουλος,
καλεσμένος της Περιφέρεας Αν. Μακεδονας-Θράκης και της
ΠΕ Δράμος
Λεπτομέρειες για
την εκδήλωση έδωσε
χθες με δηλσεις
του σε συνέντευξη Οκ. Γρηγoρης Παπαεμμανουήλ και ο κ. Στλιος Κμπουρόπουλος .
Τύπου , ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιησμού και Αθληισμού της ΠΑΜ κ . Γρηγόρης Παπα εμ
μανουήλ επισημαίνοντας ότι η εκδή- από όταν είχε κρατήσει σημαία στο αναλωση-ημερίδα ίνεται στο πλαίσιο του πηρικό αμαξίδιο ως μαθητής του Λυκείου
σχεδίου ενημέρωσης και ευaσθητοποί και τρα ως Ευρωβουλευτής της Ελλάδας
ησης του πληθυσμού σε θέματα κοινω - στο Ευρωπαϊό Κανοβούλιο . Παλεύει για
νικής μέριμνας στην Π.E Δράμας
Η εκδήλωση-ημερίδα με τον κ Κυμ- ζουν κανητικά προβλήματα, προβλήματα
πουρόπουλο , θα πpaγματαποηθεί το από- με νοητική υστέρηση άλλου είδους δυ γευμα του ερχόμενου Σαββάτου και ρα σκολίες, να έχουν τα ίσα δικαιματα με
1800 στο αμpιθέατρο Κωννος Καρα - βάση το νομοθετικό πλαίσο που ισχύeι και
μανλής-του δακητηρίου Δράμας και έχει στηνπατρίδα μας και σε άλλες χρες και
κεντρικό τίτλο: 1σες ευκαιρίες για με βάσει του απλούς κανόνες της ζωής
όλους
Σύμφωνα με το πρόγραμμα , πριν από
την ομλία του Ψυχάτρου και Ευρω βου- πρόγμα Η προσβασιμότητα που πρέπει
λευτή θα πραηγηθούν χαιρετισμοί, εν να έχουν οι δρόμου μας, τα καταστήματα
θα του απονεμηθεί και τιμητικό ενθύμο εστίασης οι χροι ψυχαγωγίας , οιχρου
στον επιστήμονα κ . Κυμπουρόπουλο, για που μπορούμε να έχουμε δικαίωμα στην
την άοκνηπροσφορά του στο κοωωνικό εκπαίδευση και την ενημέρωση και σ'
γίγweσeαu
Η εκδήλωση θα κλείσει τέλος με ευ - κοινωνία και γενικότερα η κουωνία πά
γενική συμμετοχή της Ορχήστρας Ποκίλης Μουσικής του Μουσκού Σχολείου αυτές τις υποδομές για τους συνανθρ
Δράμας , σε ένα ταξίδιστην παγκόσμια πους μας που έχουν προβλήματα κνημουσκή σκηνή , υπό τη δεύθυνσηενορχήστρωση του κ Ν. Γιαμαλή ,
Στις δηλσεις του ο κ . Παπαεμμανουήλ
και αναφερόμενος στον κ Κυμπουρό - Δεκαιωμάτων έχει ως στόχο να ενισχσει
πουλο , σημείωσε ότι με το παράδειγμά το κονωνικό κεκτημένο και να εξασφαλί
του όλα αυτά τα χρόνα , μάς έχει δείξει το
πς μπορούμε να καταφέρουμε το ακα- λίτες , στηρίζοντας την κονωνική πρόοδο
τόρθωτο, το πς μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και όλα τα ρν εργασίας, καθς και των συστημάτων
εμπόδια που προκύπτουw στη ζωή μας και κονωνικής πρόνοας .
Γ. Παπαδόπουλος: Πιο σύντομα από 18 μήνες θ' αρχίσει η κατασκευή
του νέου δρόμου προς Αμφίπολη
Του Θανόση Πολυμένη
ΚοΗΣ κολν
raι πως Υίνεται ο
αντιπεριφερειάρχης
Δράμας κ Γ . Παπαδόπουλος, μετά από τη
συνάντηση που είχε την
περασμένη εβδομάδα.
με τον υπουργό Μεταφορν και Υποδομν κ
κ. Καpαμανλή.
Η συνάντηση έγινε
την περασμένη Πέμπτη
14 Νoεμβρίου στο
Υπουργείο Μεταφορν
και Υποδομν και συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τη Δράμα και κυρίως βέβαια , το θέμα της ση και θεωρείται εnείγouoa, η ανάγκη εξυγίανσης
κατασκευής του οδικού άξονα Δράμας-Αμφίτολης τμημάτων του υφιστάμενου δρόμου , σε τμήματα τα
Στη συνάντηση αυτή , συζητήθηκε επίσης και το ή οποία κρίνονται άκρως επιάνδυνα . Το θέμα θα περά
τημα της εξυγίανσης του υφιστάμενου δρόμου που σει στην Οδεκή Ασφάλεια πλέον και από εκεί θα χρnέθεσε ο κ Παπαδόπουλος, τονίζοντας την ανάγη πα - ματοδοτηθεί με ένα πολύ μεγάλο ποσό , με αρκετά
ρεμβάσεων , καθς υπόρχουν μεγάλοι κίδυνοι στην εκατομμύρια (σ.σ οκ Παπαδόπουλος δεν θέλησε να
όδευσή του άπως είναι γνωστό .
Αναλυτικότερα, σε δηλσεις του xeες το πρωί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο αντιπερpeρεόρχης Δράμας την κατασκευή του νέου δρόμου, πρέπει πρτα να συκ Παπαδόπουλος, τόνσε ότι τα αποτελέσματα της συ- ζητήσουμε την εξυγίανση του υφιστάμενου . Πρόκεπαι
νάντησης είναι ενθαρpυντικά, και μάλιστα πέραν του
δέοντος- όπως είπε .
Τόνισε ότι η συζήτηση ήταν μακροσκελής, συζηπήθη - κάπαιων τεχνικν έργων , με τη δεueέτηση των ομβρίων
καν πολλές λεπτομέρες
πραγματικά τη Δράμα και όπως είπε χαρακτηριστικά και γ' αυτό είτα ότ η συνάντησή μας ήταν πολύ καλή
eγρήγορα θα έχουμε αποτελέσματοΑπό τα πλέον χορακτηριστικά σημεία των χθεσινν εξυγίανσης του υφιστάμενου δρόμου, όσο και το ξεκάτου δηλσεων , είναι ότι όπως συζητήθηκε, "πολύ σύν - νημα της κατασκευής της νέας χάραξης , όπως είναι
ταμα, προ ακόμα συμπληρωθεί το 18μηνο που είχε πει Υγνωστό, θα δσουν μια νέα θηση στην ανάπτυξξη του
ο πρωθυπουργός, θα δούμε μπουλντόζες για το ξεκί - Nομού Για λλη μια φορά, η Δράμα , μπορεί να τρέφει
νημα του έου έργου , σε κάποα σημεία όπου α μελέ - ελπίδες για κάτι καλό όσον αφορά το συγκεκρμένο
τες έχουν ωριμάσει κατά 100%
Όσον αφορά το ζήτημα του υφιστάμενου δρόμου , θούν και αυτά κούφια λόγιa!
κ Παταδόπουλος
6θεσε το πολύ σοβαρό
ζήτημα της eπKΜδυνότητάς του και ζήτησε
να υπόρξε εξυγίανση
σ αυτόν με πολλές κα.
σοβαρές παρεμβάσεις
-Για εμάς κρίνεται άμε.
στην καθημερινότητά μας .
Γνωρίζουμε τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο
όλους τους ανθρπους που αντιμετωπί
αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο ποσό ) .
Επε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι , φα να ξεκνήσουμε
που πρέπει να έχουμε όλο
Πολιτισμός για μας είναι αυτό το
για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το οδό στρωμα, τη σήμανση, τη διαγράμμση, με τη βελτίωση
' αυτό το θέμα που καίε υδάτων . Όλα αυτά τα είδαμε τμηματικά καιεπί χάρτου
Τα συγκεκφμένα έργα , τόσο της αναβάθμισης και
αυτό το κομμάτι νομίζω ότι και η δική μας
σχει. Και πρέπει να βελτισουμε όλες
τκά, όρασης και ακοής
Το ιστορικό της ημέρος
Ο Ερωπαίκός Πυλνας των Kονωκν
θέμα , παρ όλα αυτά, ελnζουμε άλα να μην αποδειχσει πο ουσιαστικά δεκαιματα στους ποΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
τη δύαιη και ομαλή λετουργία των αγοΠάτκος-Μοσμανίδης
σελΑη
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Νέες υπερσύύγκρονες υnnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ευκαιρίες
γα όλους
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκόνoης
ηεξίλξη στην εξίταση του μαστού
. Ynέpnxος Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Yntpnxo Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοηaντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κεντρικός ομιλητής:
πάνοη 8λα 6ας αξοτιεη
μμαθράπι τράντο
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τλ. 2521022423, Fax: 2521022413
email [email protected]
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, ρα 18:0.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Ο 6977 472890
"Αίθου σαο Κωνσταντίνος Καραμανλής'"
του Διοικητήρίου, της Π.Ε. Δράμας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα