Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hπεiρou-δρυπήs Εuθ Τλas-Έιos 930-Αp οιλου 24689-Τρim 19 Nοεμβρίου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ένα ντοκιμαντέρ
για την απεξάρτηση
Ζαραλίκος
στην (Εκφραση>
Επαιξε με τη φωτά,
αλλά δεν κάηκε
έυσοη
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ8
ΣΕΛΙΔΑ 2
Με ανοιχτές αγκάλες υποδέχθηκαν δημοτική αρχή και οι Παρατάξεις των θ. Μπέγκα και της Τ.
Καλογιάννη ις πρωτοβουλίες της Hellenic Seaplanes για ανάπτυξη υδατοδρομίου στην Παμβτιδα
Δεύτερος σύμμαχος
για το Προκάτ
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ
ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Τη δέσμευοη του υφυnουργού
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη για
ικανοηoίnoη του απήματος μετοφο Ρός του ηροκάτ κλειστού γυμνοστηpίbu anό το Ελληνικό στο Γιάννενα ,
απέonaσε ο βουλευτής Ιωσννίνων
της Ν.Δ. Γιργος Αμυρός.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Καταδίκη
για τα συνθήματα
Την αναγροφή συνθημάτων μίσους
στο Λύκεο της Κόνποος καταδίκοοαν με ανακοινσεις τοους η ΕΛΜΕ
Ιωaνίνων και η Δημοτική Κίνnon
Πολιτν Κόντοας 0 Τόπoς nou θe λωνα Ζωκ, καθς και με δηλσεις
τους η Μ. Τζούφη και ο Γ Στέφος
ΣΕΛΙΔΑ 6
Κομβικό ρόλο στα
σχέδια της εταιρείας
έχει η Πόλη των
Ιωαννίνων καθς
στόχος της είναι
να συνδεθεί όχι
μόνο με άλλα
υδατοδρόμια της
χρας , αλλά και
με προορισμούς
του εξωτερικού.
Αισιοδοξία για
επιτάχυνση των
διαδικασιν
Συνεταιριστικές
συμηράξεις
Συμηράξεις των ουνεταιριστικν
τραπεζν στις τπλοηοιήσεις των
πpoς nληση χαρτοφυλακίων τους,
nρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος
της Συνετοιριστικής Τράπεος Ηπeί
ρου Γάννης Βουγιούκος , aπό το
βήμα του NPL Summit 201 .
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΕΝΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟ
Β' ατιηρόεδρος
ο Αλέκος Καχριμάνης
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αθλητισμός
αδειοδότησης .
ΣΕΛΙΔΑ 3
Α.0. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Εσπασε
ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΟΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
το καλό σερί
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑν
ΣΕΛΙΔΑ 12
Σε αναζήτηση συγκλίσεων για τα τέλη
BΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Με κομμένα
τα φρένα
Συγκλίσεις θα nρέπει να αναζητηθούν και Πάλι για να ληπφθεί απόφοση για τον καθοριομό των δημοτικν τελν του 2020, με την πρότα on της δημοτικής αρχής να περιλαμβάνει μεισεις αλλά και μικρές αυξήσεις σε
κάποιες περιοχές με στόχο μοκροηρόθεομα να υπάρξει η ζητούμενη εξισορρόησ σε όλη την έκταση του
δήμου . Η Πρόταση της δημοτικής αρχής ουζητήθηκε στη ουνεδρίαon της Οικονομικής Επτροnής, όπου εγκρίθηκε κατά ηλειοψηφία, εν την Τειάρτη θα ουζητηθεί στο δηματικό ουμβούλιο, στο οπίο και θαληφθούν οι
οροτικές onοφόσεις Εναλλαιτική εισήγηon θα καταθέσει στο δημοτικό ουμβούλο n αΕνότητα Πολιτνο, θε
τική ψήφο με την επιφύλαξη ότι θα επανεξεταστούν το τέλη για τις επικειρήoεκ στη Δ.Ε Μnιζαviου, έδωσε η
napaταξη alωάνινα 2023ο.
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Α.Ε. ΓΙΑΝNΕΝΑ
Πρόσθετοι Πόροι
με αξιολόγηση
Πολύτιμο τρίποντο
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μεοίξηoη των αρμοδιστήτων τους και δείρυνοη
των ηιστσεων , nou τoυς αναλογούν , Βa εnβραβε ονται όσες περιφέρειες μετουοινουν εγκαίρως τις
χρηματοδοτήοεις οε ουστά έργο, ανέφερε ο pωθu noupyός στους 13 nepφεpειρες της χρος .
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΝΑΥΑΓΗΣΕ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διάθεση υπήρχε, αλλά δεν έφτανε
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα