Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγana
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειτ, Βκύτς Δuaun ΒΣ ΒΑ Eας δο-Aφύλον1521ή 60αμΣmΝιραή 1517 oiu 2019
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ
ΠΕΔΥ-ΤΟΜΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΡΧΟΥ ΠΑ ΕΙΡ
ΕΑΤΑVΓΑΣ
επίκεντpο ria του aτρκού Σολ. τιμε οβοpά δτητης συδήτησης λόγου Πρίβεζας η στo ματα και εκppάστηα .
βρέθηκαν τα α σπoτελούνταν από ντονη ανηουγία και ενΙητήματα της τον Πρόεδρο eωμά Δή.
Υyίας στον Δήμο Πρέ μα, αντmρό δρο Σπύρο ση των παρεχόμενων ο.
βεζας , κατά την χθεσ Γtupyίου και Τον γραμ - πηρισκν πρoς Τους πο νή συνάντηση του Δη ματία Δημήτρη Σουμα , λίτες
μάρχου Πρέβεζος Ν. Γ λεύρη .
pro με αντmpoσu
διαεpέpον α η βελτο
υνχ στη σεν
Υπόψη του Δάρχου
Η ΑΑΚΕ Καθηγοτν Πρέβεzας
Απαντά στις καταγγελίες για το Ασυλο
Η ΔΑΚΗΚαθηγητν Πρέζος n 1 ντά συς καταγελίες
για το ουλο κα τo
npόopατα εunou000
στην ΑΣ0ER,
Σ σχαική ανυ |φpd ou ttδωor.
| tovίει tαεξήφ
ονχ στη oελ. 5
Σύμφωνα με Πληροφορίες
Η Πρέβεζα θα είναι μια
εκ των 68 Περιοχν επένδυσης
Σε φωτοβολταϊκό Πάρκο
Κελαηδάει
ο Φρουζής...
Sυνεχίστηικε τmν
napoσκευή για τp τη nμέραη κατάθε.
ση του npinv ίσκυpou άνδρα της Novartis Kωνσταντί .
Η Πρέpεξa φaivετο
ούμφωνα με nnpoοφορ.
ες όι 0α ενo μία Εκ των
6s nεpoκν εnέvouσης
σε φυτοβoίτaϊκo nopxo.
μτα an0 μα νtα κίνηση
στην ενεργειακή αγορo
της Ετορίος Eurooner
gy. Μα ετορεία noυ onoτελεί τον ενεργειακό
βραίονο του ομίou 1bra, συμφερόντων του ε .
φoηλιστή Ε Λογοθέτη ,
νου Φpου, Αno
ντντος σε ερn
ση του βουr
του KΙΝΑΛ Δημήτρη Μηoγκn , ο κ ορουκ
εine Tou ano τoυς nροστατευόμενους μp τυpες και τmν εισαγγεnέα unapnouv nonit
κές οκοηιμότητες και αντιnonotmτες εναντ .
ον των 10 nonrKν npoonwv
νχα στη σε"
ννέτεα υτη σΗ