Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
60ΕΜ κ
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡΑΚΗ 17 ΝΟΕMΒΡΟΥ 2019 HΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Πμ E ΑΡ ΦΛΟ 23430ΚAΣ
Αν και πέρασαν
75 χρόνια , η Ρόδος
| Παραμένει ζωντανή
στη μνήμη μου
Νέα δεδομένα
στην ανάππυξη
του καταδυτικού
τουρισμού
Τα σχέδια για
την αναβάθμιση
της τουριστικής
εκπαίδευσης
Προχυρά το θiα anό την πλευρά της
κυβέρνnon.
Aυτό τονζa πους Haw York Times ,η Στλα
Λεβί nou εέξnoε ano τD Ooκούτuμα ΣΕΛ 1ο
- Δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα" δαλ να ουφunoυργός Τοuριομού ΣEA 7
ΣΕ, 4
Ροκ καταστάσεις
στην Περιφέρεια
- Λενυπάρχει κανένα
Περιθριο διαλόγου,
εκα συνερασίας.
ΣΕΛ.5
Η Ρόδος πρέπει
να περάσει
σε άλλη εποχή
θεaysiρα
Προοκυνημοτική Εκδρομή Αν. Μικολου
04,08 έναμβρίοι 1010
Τamupyenr enia.
1epnέ wone
τοιpκού κeθυpαμεύ .
ς anppοgrmute
ΠΑΥΤΙΗΟ
Ειδιοφέρουο
εκδάλωoη διοp
γόνuoε η AΝKΟ
Academy
ΜΤΟΥΤ
Ατφι ω pέ
epκές pέ
eapsμ
ΠΡΟΤΑ
ΣΕΛ 16
nAATHA
ιrηίν
5EE5ε
0) Εχpress
CarWasΗ ΔΕΝ Σpεtόζνo
Οκουniμο
Μάχη για ακίνητο
μεγάλης αξίας
στην Κάρπαθο
μwθ 7nεν
Feriς.
0.50Ε
Εστηpα Ολοιοι φοροι
Δαμονή 4νύrτeς μ πpωvo
- Τauεκ κή Βoυδιο
- Εκδρου Πόλευς & ννια
Eεδρομή στα Μάρα της λυίας
Εprpcpenς()0) GΡ197921 07
Μποξύ του Ελληνκού Δημοσίου και κατοίκου του
vηοού
ΔΗpεκέειξν 15 , αλυστς Pίόnς
ΣΕΛ.9
. Τap μς a ία
θεω κ