Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

18

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2516

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΣΦΥΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ»

ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 25ΧΡΟΝΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΤΕΛΗ

«Έσβησε»
στη Γερµανία

∆υτική Ελλάδα:
1.079 αιτήσεις
ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΣ,
ΖΩΗΡΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ∆Α ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΣΕΛ. 9

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 8

Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΩ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Μήνυµα
στην
Τουρκία
ΣΕΛ. 3

ΟΙ «ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ» Ε∆ΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μολότοφ και
πέτρες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ∆ΑΚΡΥΓΟΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Πάνδηµη
υποδοχή
της Εικόνας
ΣΗΜΕΡΑ 5 µ.µ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΣΕΛ. 6

ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-10 ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ
ΣΕΛ. 4

ΤΙ ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ. Γ. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ

ΣΕΛ. 17-32

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Μπράβο Στέφανε,
έκανες το
θαύµα σου!

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ. (5 µ.µ.)

Στην Πάτρα
σήµερα
η Γεννηµατά
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 11

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
2-1 ΣΤΟ ΤΑΪ
ΜΠΡΕΪΚ ΤΟΥ
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΤΙΜ

Ο «Απόλλωνας» στον... θρόνο του!

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ (5 µ.µ.)
ΜΕ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟ

Παναχαϊκή:
Έρχονται
ντέρµπι
-«φωτιά»
n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Η ΟΥΛΜ
ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΙΤΙΤΣΑΣ

Υψηλό θέαµα
και ρεκόρ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα