Previous

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΓΤΡΕΣ ΓΙΑΧΧΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΑΛΩΝΑ ΠΟΥΤΟΥ
Δεν μπορούνε να υποτιμάμε κανένα
Il 15
ΝEΟΙΑΓΩΝΕΣ
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6466
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Κροής AFEΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέα παράταση για τmν
παραχρηση της Εγνατίας
Προϋπολογισμός
Mία δεκαδα σημαντικν εκκρεμοτή
των πpenει να επλύσουν ελληνικό
Δημόσιο και Εγνατία Οδος ΑΕ στε
να μηορέσει να προχuρnσει η
Παραχρηση του αυτοκινητοδpo μου , onς προκύπτει αno το αναθεωρημένο Επιχειρnσιακό Σχεδιο
Αξonoinσης (ADP) του TΑΙΠΕA , nou
ενέκρνε το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Οκονομικής Πολιτικής ( ΚΥΣοιn
την Περασμένη Τρτn .
με ιπολογισμό και στοχοθέσιαι
ΣΕΛ. 5
ΕΠΟΥΛΑΚΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
OΙΚΗΝΟΡΟΦΟ
Δυοεύρετο και... αpιβότερο
το γάλα στην Ήπερο
Σαφής είναι η α ητική τάση στς
τιμές nou αγοραουν γαλα οιενδιαφερομενα ano τους κτην στρόφους.
Το Υαλα αυτη την περίοδο είναι
δυσευρετο , ενω ουντελεστές τηs
τυροκομικής αγορας μας είnαv οτι
τα απo8εματα της φέτας είναι εξαρετικα Περιορισμένα .
ΣΕΛ. 4
ΙΕΡΙΟΙΡΝ
HΠΕΙΡΟΥ
Σιάνια καταpαφή φλαμίνκο
στιν Παμβόυδα
Mία σnάνια συναντηση ειχαν
φυλακες του Φορέα Διαχείρσης της
Παμβτιδας . Σε μία αno τις περπολες τους Βρeθηκαν αneναντι ano
ένα φοινικό πτερο, nou είνa ευρeως
γνωστό ως φλαμίνγκο.
Μαλιστα κατάφεραν να καταγρά
145 εκατ ευρω είνα ο προϋπολογισμος της Περιφέρειας Ηπεipou για το έτος 2020, όπως υπερψοφίστηκε το απo Yερα της Παρασκευnς κατα ηλειοψηφία στην ειδική συνεδρίαη του Περιφερειακού Σιμβουλίου.
ΣΕΛ. 3
|Παρέμβαση Kαλογιάννη
ι να τpέξουν
| τα Τοικά Χωρικά Σχέδια
Ψουν στον φωτογραφικό τους
φακό την Βόλτα του στα νερα της
λμνης
ΣΕΛ. 2
| Με το Υφυπουργο Περιβάλλοντος κ .
Οκονομου συναντηanηκε ο Στρος Καλογιάννης και ουzητnσαν θeματα χωροτα κου και nλεοδομικού σεδιασμού.
Ο Σταρος Καλογιάννης 8εσε αρκκά
στον Υφυπουργο τα προ8nματα no
έχουν συσσωρευ8εί σε ενικο εninεδ
| ατo την ολειμη Βιδικού Χωροταζικου
Σχεδίου για τον Τουρσμό (καθς αυτό
| nou lσχυε κατέπεσε στο ΣΕ προ δεύaς.
αno τη μη ανaθεpnση nολλων Περιφε
| pιακν Χωροταξικνν Σχεδων , ano τη μη
| θεσμοθέτηση των Pυθμιστικν Σκεδων
των μεγαλων αστικν κέντρων της
ρας . Τονισε δε oτι nπραa των πρo γούμενων Κυθepvησεων Συρκα-AΝΕΛ
| εn τoυ aeματος είναι μνημειαδης ΣΕΛ &
ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΚΗ
0 Ρομπέν των Δασν
στην Εχφραση
Ένα αno τους mο δημοφλείς
χαρακτήρες της nαγκοσμιας λογοτεχνίας και αno τους Πιo αγαπιμένους ηρωες των nαδιν , ο γενναlος <Ρoμπέν των Δασων, έρχεται στο Θεατρο Εκφραση, υπoσχόμενος aSexαστες στιγμές δρασης, Υελιου αλλα και μεταδίδοντας μηνοματα για την αζία της
δικαιοσύνης!
Δημοτικά τέλη .. υπό συζήτηση
ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΕΛ.7
ΣΕΛ. 9