Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:







Recognized text:
Συνέντευ ξη
Τα Κίτρινα
Πλέκα
Δ. Κατρινάκης,
Γ. Πακάκης
Σήφης Καυκαλάς
Εφιάλτης τους
οι φοιτητές
επιμένουν και
προκαλούν
Η δυναμική της εξέγερσης
δεν ακολου θεί συνταγές
> σελ. 11
> σελ. 20-21
> σελ. 10
Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
www.prin.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 28 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.449
ΠΡΝ
9υ 771109
121118
Να γίνουμε η αρχή του τέλους τους
Για τα Πολυτεχνεία
της νέας εποχής
ΧΟΑ
ΚΟΝΕΝ
δν ΣΟMΝΟ
ΘΕΛΟ
ΕΞDΑΜΕ ΚΑΝ
ΤΡΙΚΑΝ
10-0ς
ΟΚΙ
2,ΗΜΕ
ΚΑΤΑΛΗΥΑ
ΤΤΗ
νΗΝΚΣ
NΖΝ)
ΧΝΗΝ
ΝΙΥΤ
ΑΝΙΝ
ΝΖΝΑ
C φΦ