Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟEMΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27419
Αγωνία
αυτοκινητοβιομηχανιν
για τις αποφάσεις
Τραμπ
Πτση του δημόσιου
δεκαετία και άνοδος
της ανταγωνιστικότητας
χρέους στη
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σε
όλο τον κόσμο αναμένουν την απόφαση
του Αμερικανού προέδρου , Ντόναλντ
Τραμπ, για το εάν θα επιβάλει δασμούς ως 25% στις εισαγωγές οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, καθς έληξε η περίοδος των 180 ημερν
που είχε οριστεί για την επανεξέταση
του ζητήματος .
Ο Τραμπ ενημερθηκε
Η Ελλάδα έχει κάνει βή ματα για τη δημιουργία μιας
ανταγωνιστικότερης και πιο
δυναμικής οικονομίας αναγνωρίζει η απολογιστική έκθεση
τον Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, σημεινοντας, όμως,
ότι η χρα πρέπει να παραμεί νει προσηλωμένη στον δρόμο
των μεταρυθμίσεων, με στόχο
τη διατήρηση της γενικότερης
δημοσιονομικής ισοροπίας
αλλά και την εξυγίαν ση του
τραπεζικού τομέα .
Σύμφωνα με τις εκτιμή σεις
του ΔΝΤ, η ανάπτυξη θα βρί σκεται στο 1,8% για το 2019, εν θα ανέβει στο 2,3% το 2020.
Η έκθεση αποδίδει αυτή την επιτάχυνση στη χαλάρωση της δημοσιονομ
χής πολιτικής και τις υψηλότερες ιδιωτι κές επενδύσεις, οι οποίες θα διευκολυνΕΛΛΑ 2
Σε αντίθετη
πορεία διαθέσιμο
εισόδημα και
κατανάλωση
Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριν αυξήθηκε στο πρτο εξάμην ο του έτους , ωστόσο η κατανάλωση και η αποταμίευση μειθηκαν. Η εξέλιξη ερμηνεύ
εται ως προσπάθεια των νοικοκυριν να
διακανονίσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία , μέσω
του συστήματος των 120 δόσεων και των
διευκολύνσεων που ισχύουν για τα υπερχρεωμένα στις τράπεζες νοιοοκυριά με
στεγαστικά δάνεια , χρησιμοποιντας
πόρους που, σε διαφορετική περίπτωση,
θα ενίσχυαν την ιδιωτική κατανάλωση.
Αυτά επισημαίνει ο Σύν
δεσμος Επιχειρήσεων και ΣW 2
θούν από την εισροή ξένων χεφαλαίων .
Παρόλα όμως αυτά , αναγνωρίζει ότι οι
δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και η
χαμηλή παραγωγικότητα , σε συνδυασμό
με ορισμένες αχληρονομιές> της .
χρίσης , θα συνεχίσουν να αποτε - ΣΕΛΑ3
Θετικοί οι οικονομικοί δείκτες Παρά
την εξασθένιση
Ηπια εξασθένιση κατέγραψε τον Οπενδυτικν έργων εγχριων μεταποιητι χν επιχειρήσεων με κατασκευαστικά έρ γα σε ένα ευρύ πλήθος χωρν ( κυρίως στη
Μέση Ανατολή και στις χρες της Βόρειας Αφρικής ) , αλλά και η ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα βιομηχανικν
προϊόντων αναδεικνύει μια
βελτιωμένη ανταγωνιστικ ότητα Ε 3
σεων ΑΠΕ και αποσυμφόρηση των αδειοδοτικν διαδικασιν , τη στήριξη της παραγωγής από Ανανεσιμες Πηγές και την
εξοικονόμηση ενέργειας χτλ ) και το νέο
αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο να δημιουργούν θετικές προοπτικές για την εγχρια
οικονομία .
Επιπρόσθετα, η ανάληψη μεγάλων εκτβριο ο Δείχτης Επιχειρηματικν
Προσδοκιν στη Βιομηχανία , στις 105,3
μονάδες ( από 106,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο), επίπεδο ωστόσο υψηλότερο από το
αντίστοιχο περυσινό (98,9 μονάδες).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας
οικονομικής συγκυρίας στη βιομηχανία
του ΙΟΒΕ η ήπια υποχρηση των προσδοκιν στη βιομηχανία οφελεται κυρίως
στο γεγονός ότι μετριάστηκε η μετεκλογι
κή ευφορία , αν και ο δείχτης είναι σε υΨηλότερα επίπεδα από ότι το προηγούμε
νο έτος.
Σε αυτό έχουν συμβάλλει η τόνωση
των επενδύσεων των επιχειρήσεων , τόσο
στην εγχρια όσο και στην ξένη αγορά ,
καθς και γενικότερα η αναπτυξιαχή δυνα μική που διαφαίνεται τους τελευταίους
μήνες . Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν
παίξει, προς το παρόν, οι νομοθετικές πα
ρεμβάσεις της νέας χυβέρνησης αν και ακόμα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με τις
φοροελαφρύνσεις , τις επερχόμενες με ταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας
( ανέο ενεργειακό νομοσχέδιον του ΥΠΕΝ που βρίσκεται υπό διαβούλευση, το
οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν την προθηση επενδύΝέες γεωτρήσεις
της Τουρκίας
παρά τις κυρσεις
της ΕΕ
Κύπρος: Να σταματήσει η
Αγκυρα όλες τις Παράνομες
ενέργειες
Από την ύπαρξη των εντόμων εξαρτάται
η ζωή στον Πλανήτη
κας έχουν πεθάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο
από το 1850, σύμφωνα με την έρευνα, εν
ο αριθμός των πεταλούδων έχει μειωθεί
κατά 77%.
Εάν δεν σταματή σουμε την εξαφάνι.
ση των εντόμων και τη μείωση στους
πληθυσμούς τους , θα προκληθούν καταστροφικές συνέπειες σε όλες της μορφές
ζωής στη Γη, προειδοποιούν τα συμπερά σματα έρευνας.
Συγκεκριμένα, τα 3/4 όλων των σοδειν στον πλανήτη γονιμοποιούνται από
έντομα και εάν αυτά εξαφανιστούν, δεν
θα μπορούσαμε να τραφούμε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα,
που επικεντρνεται χυρίως στην κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, το 41% των
ειδν των εντόμων απειλούνται με εξα φάνιση.
Τριάντα τρία είδη μέλισσας και σφή Το τουρχικό πλοίο-γεωτούπανο <Πορ
θητής (Φατίχ ) ξεκίνησε εργασίες στα
ανοιχτά των ακτν της βορειοαν ατολικής Κύπρου, δήλωσε ο Τούρκος αντιπρό
εδρος , Φουάτ Οκτάι , όπως μετέδωσε το
τουρχικό πρακτορείο Anadolu.
<Το πλοίο-γεωτρύπανο Fatih ξεκίνησε
τη νέα δραστηριότητά του στα νότια της
Καρπασίας την Πέμπτη, μετά την ολοκλή
ρωση της αποστολής του στην υφαλοχρηπί
δαν, ανέφερε ο Οκτάι, σύμφωνα πάντα με
το Anadolu.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκί .
ας , Φατίχ Ντον μέζ , είχε τοΧΑυτή η απαρατήρητη καποκάλυψη
θα έπρεπε να έχει σημάνει ήδη συναγερμό. Εχουμε βάλει σε κίνδυνο μία από τις
θεμελιδεις λίθους της ζωής, ανέφερε ο
επικεφαλής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Wildife Trust, Γκάρι Μάντλ.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες , η προ
σοχή του κόσμου έχει στραφεί στα ζα , εν τα κέντομα είναι πολύ πιο σημαντικά
για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων> ,
με τη μείωση στους πληθυσμούς τους να έχουν πιθανές καταστροφικές συνέπειες σε όλες τις μορφές ζωής . ΣΕΛΑ3
ΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα