Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
Αρ. Φύλλου: 2110
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΦΝΙΚΑ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Προς τη νέα
δημοτική αρχή
Η Ελλάδα είναι πρτη στην Ευρπη
σε τροχαία ατυχήματα
Ένας επιτυχημένος
δήμαρχος
ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ
ΔΗΜ. ΓΚΟΡΠΑ
XR. ΚΑPSALI
DIM. GKORPA
Δραματική προειδοποίηση του οδηγού αγνων αυτοκινήτου ΙAΒΕΡH, ότι γίνεται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
στους Ελληνικούς δρόμους από παραβάσεις του Κδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Α μad
Amvrakia
.Σελίδα 8
Κονισκα 20
Φφ9000φΦ0090φφφ9φ9φ0Φ99φ0φΦφφ900Φφοφφφφφ00
Koniska
Πλάτανος 26
Platanos
Κοκινόβρυση 27
Κokkinovrysi
Περκός 28
Perkos
θέματα υγείας
ένα σαραβαλάκι βάζουμε ότι πολυτι
μότερο έχουμε δηλ τα παιδιά μας και ζωντανοί νεκροί, εν οι τραυματίες
τους γονείς μας . Το αυτοκίνητο είναι είναι περίπου δύο εκατομμύρια Αυτό
νιμα και από αυτούς οι 50000 είναι
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Καλλιθέα
Kallithea
Δράκοι (συνέχεια)
Δρυμνας
Drymonas
ρόσφατα, πραγματοποιήθηκε στο
Μεσολόγγι Σεμινάριο για ασφαλή χρηματοκιβτιο και εμείς το καταντή- που γίνεται στους Ελληνικούς δρόμους
οδήγηση με ομιλητή τον οδηγό αγνων σαμε σκουπιδοντενεκέ.
αυτοκινήτου IABΕΡΗ Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ασφαλιστι
κό Γραφείο Κων/νου Κότσαλου
στο Νεοχρι Μεσολογγίου.
Στην εμπεριστατωμένη κι
άκρως διαφωτιστική ομιλία
του ο ΙΑΒΕΗΣ επεσήμανε ότι
αποτελεί ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ και δημιουργεί ΓΕΝΟΚΤOΝΙΑ στη χρα
η έλλειψη ασφαλούς οδικής
συμπεριφοράς των Ελλήνων.
Είμαστε η πρτη χρα στην Ευρτησε τροχαία ατυχήματα και μάλιστα Τατελευταία 60 χρόνια , χάνουν την ζωή Για κάθε τραγική περίπτωση που ανέ
με αυξανόμενο αριθμό θανάτων, παρά τους από σεισμούς περίπου 250 άτομα, φεραπαραπάνω θανάτου ή αναπηρίας
του ότι γίνονται καινούργιοι δρόμοι και
μπαίνουν σε κυκλοφορία καινούργια άτομα και από πλημμύρες και κεραυ-φέρετε στο μυαλό σας την εικόνα του
αυτοκίνητα
Για όλα φταίει ο άνθρωπος , φταίει ο Στους δρόμους όμως , έχουμε 150000 σας. Τότε μπορεί να καταλάβετε πόσο
οδηγός, αλλά και τα οχήματα και οι νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. πρέπει να προσέχετε τον εαυτό σας
κακοτεχνίες στους δρόμους. Μέσα σε
Χαλίκι
Chaliki
Προυσός 38
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
είναι ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣΚοτνονται οι νέοι.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ σημαίνει ότι δεν
μπόρεσαν να κάνουν παιδιά.
Αυτοίοι 150000 και οι 350000
Prousos
Καρπενήσι
Karpenisi
......... ίδα 7
ν......είδα 8'
θέλουν όλα κλάδεμα
δηλ 500000 άνθρωποι θύματα
των δρόμων ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό παιδιά ηλικίας
15-29 ετν, δηλάνθρωποι που
δεν πρόλαβαν στο σύνολότους
να κάνουν παιδιά Αυτό λέγεται
μείωση του πληθυσμού και είναι
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Πρόκειται για
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Διαχείριση αδέσποτων |
και δεσποζόμενων
ζων συντροφιάς
ATDAARA
ΕΙΝΑΙ
θέρης
BΕΡ6ΕΡΕK TT ΕAM
EPEPEN ENOTHr
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ
[ΜΙΤΤΑ
w Σελίδα 5
Η πρτη συνεδρίαση
του νέου Δ.Σ
του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης
υΣελίδα 3
από δασικές πυρκαγιές περίπου 250 για να την κατανοήσετε πρέπει να
Ευπνήστε
και ξεκινήστε
δικού σας παιδιού, του αγαπημένου
νούς άλλα 250 άτομα περίπου.
Άλλοι 350000, μένουν ανάτηροι μό-και τους άλλους.
Συνέχεια σελίδα 4
Υπερδιπλασιάζονται οι πόροι και οι θέσεις δικαιούχων
για παιδικούς σταθμούς στη Δυτική Ελλάδα
Σελίδα 3
Καμία παρέμβαση
ε απόφαση του Περιφερειάρχη το έτος 2019-2020 , σε δημόσιες και περισσότερα παιδιά.Ο Περιφερειάρχης
ΜΝεκτάριου Φαρμάκη εγκρίθηκε ιδιωτικές δομές και συγκεκριμένα σε Δυτικής Ελλάδας , δήλωσε σχετικά:
επιπλέον χρηματοδότηση για το πρό- βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, <Κάθε χρόνο, χιλιάδες γονείς έχουν
γραμμα <Εναρμόνιση Οικογενειακής βρεφονητιακούς σταθμούς ολοκληρω-την ίδια αγωνία.
και Επαγγελματικής Ζωής για το σχο- μένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς Να καταφέρουν να εντάξουν τα παιδιά
λικό έτος 2019-2020, προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι αυξη μένες
ανάγκες των οικογενειν της Δυτικής Ελλάδας
Συγκεκριμένα η συνολική χρηματοδότηση διαμορφνεται στα 82 εκατομμύρια ευρ από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <Δυτική
Ελλάδα 2014-2020:> και Εθνικούς Πόρους, με στόχο να αυξηθείσημαντικά
ο αριθμός σε 3407 δικαιούχους, που
υπερδιπλασιάζει την αρχική πρόβλεψη παιδιν. Πρόκειται για πράξη που κοινωνικής ένταξης των παιδιν τους,
για 1471 ωφελούμενους
Η δράση αφορά γονείς και των δύο φύ- από τις σημαντικότερες ανάγκες των
λων , που έχουν την επιμέλεια τέκνων, οικογενειν της Περιφέρειας Δυτικής το καλύτερο. Και για εμάς, όλα τα
στους οποίους παρέχονται υτηρεσίες Ελλάδας, προκειμένου να συντρέξουν παιδιά της Δυτικής Ελλάδας, αξίζουν
φροντίδας και φύλαξης παιδιν για συνθήκες φύλαξης για όσο το δυνατόν
Σελίδα 5
Ζωηρό ενδιαφέρον
για την ενίσχυση
Πράσινων Επιχειρήσεων
και Επιχειρήσεων
Ανακύκλωσης στη
Δυτική Ελλάδα
τους σε βρεφονητιακούς και παιδικούς σταθμούς . Αν και προσωπικά
θα είμαι ευχαριστημένος μόνο όταν
αυτό αποτελέσει αδιαμφισβήτητο
δικαίωμα όλων των παιδιν και
όλων των οικογενειν , στο μεσοδιάστημα θα εξαντλήσουμε κάθε
δυνατότητα προκειμένου όσο το
δυνατόν περισσότερες οικογένειες
να μπορούν να ικανοποιήσουν τις
Σελίδα 8
.00000000000Φ00000000000000000000000000
Συνάντηση εργασίας
στο πλαίσιο του
"Ενίσχυση των
απράσινων
επιχειρήσεων &
ανακύκλωσηςν στη
Δυτική Ελλάδα"
προγράμματος MUSE
και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ανάγκες προσχολικής αγωγής και
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΛΑ 2014-2020
σε δομές εκπαίδευσης και φιλοξενίας
Για κάθε γονιό, τα παιδιά του αξίζουν
Σελίδα 4
στοχεύει ουσιαστικά στην κάλυψη μιας
Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας στην 35η
..Σελίδα 4
Έχουμε δικαίωμα
στη ΜΝΗΜΗ και στη
ΣΙΩΠΗ .
τα καλύτερα
Philoxenia 2019
Αγαπητοίαναγν στες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
223002yy0ν3
Τράφειο
Νικήτας Χρ. Φιλιππόπουλος
www.mxronika.blogspot.gr
.Σελίδα 5
'.*....Σείδα 3
0000000000000ο0000000000000000000000000000ο
ΜΕΣΟΛΟΓΤΙ
ΚΩΔ 2007
Hellenic Post