Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Η αγωνιστική
γιορτή του
Πολυτεχνείου
στο 6ο δημοτικό
σχολείο Κοζάνης

σελ ~ 5

Συνάντηση του
Δ. Κουτσούμπα
με το προεδρείο
της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

Ομόφωνο ΝΑΙ της ΔΙΑΔΥΜΑ στα
σκουπίδια της Κέρκυρας - 363.000 το
οικονομικό όφελος, στόχος να φτάσει
στο δημότη της Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 3

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη
Δυτική Μακεδονία - Σπύρος Πρωτοψάλτης:
«Δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα για νέες θέσεις
εργασίας μέσα από στοχευμένα προγράμματα»
σελ ~ 3

7111

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 16 Νοεμβρίυο 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 4

Διακρίσεις
και νέα σύσταση
ομάδας για την
Tyφοοn
MotoRacing!!!

σελ ~ 8

Τι αλλάζει στο σήμα
των Μακεδονικών
προϊόντων

σελ ~ 12

Η Κεραμέως απαντά
στον Αλέξη Τσίπρα μετά τις
δηλώσεις του στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας - Μιλά
για παράνομα τμήματα
και τροπολογίες
τελευταίας στιγμής
Γιώργος
Κασαπίδης:
«Δεν επρόκειτο
να ξεκινήσουν τα
δίκτυα φυσικού
αερίου ούτε
το 2020 ούτε
το 2021 με την
προετοιμασία
που είχε γίνει»

σελ ~ 24

σελ ~ 24

Εργατικό
Κέντρο Νομού
Κοζάνης: Το
Πολυτεχνείο
παραμένει
ζωντανό και
επίκαιρο
Αγωνιστικό
Σύμβολο

σελ ~ 7