Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε!
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΟΥ 1369 ΕΤΟΣ 31ο * ΤΗΛ.: 26510 22044 FAx: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
Καμία προστασία στα αρωματικά φυτά!!
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑMΒΑΝΩΝ ΟΙ
ΦΗΣΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΜΑΣ
Τα αρωμα
τικά βότανα
Να σταματήσουν οι επιδρομές των
Αλβανν σε Πωγνι και Κόνιτσα
που συναντά
κανείς στα
βουνά της
Ηπείρου ,
μπαίνουν
| στο στόχα| στρο Αλβανων επ
δρομέων .
Όλο και περισσότεροι κάτοικοι των βουνν της περιοχής μας.
ορεινν χωριν του Νομού Ιωαννίνων
αλλά και της Ηπείρου ανακαλύπτουν τικης φύσης το οποίο μπορεί με την κα .
( έστω και αργά) τον "θησαυρό- των τάλληλη αξιοποίηση, να συμβάλλει στη
αρωματικν φυτν και βοτάνων που λεγόμενη αειφόρο ανάπτυξη περιοχν
κρύβεται στις πλαγιές των επιβλητικν
Πρόκειται για ένα θαύμα της Ηπειρ
Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Τuν Τρίτη στο Εφετείο Ιωαννίνων με
κατηγορούμενο τον Πρην Πρωτοσύγκελο της Ι.Μ.
Με κυβέρνηση τη Ν.Δ.
ΕΝΟ.ΑΑ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ 100 ΗΜΕΡΩΝ
Ήλθε η ρα της αλήθειας
0ρτμνόρτης Φλλεος Δέδος υέρετα
κ αμαγίο πάμαιας ελυπς εκήτυη | Ιος τέα
μείωση ( ) του
ΕΝΦΙΑ το 2020
Είναι η πρτη φορά ύστερα από πάρα
πολλά χρόνια που οι πρτες 100 ημέρες της
νέας χυβέρνησης απέχτησαν τοπραγματιχό
νόημα των α100 ημερνν . Συνήθως α
κόμματα μόλις χερδί σουν τις εκλογές χα
ανέλθουν στην εξου
σία εμφανίζονται με
θυσμέναν από την
επιτυχία .
νουν. Αφήνουν να πε .
ράσει αρχετός καιρό .
Και στη συνέχεια αρ
χίζουν να σχεδιάζουν
τι θα κάνουν . Αυτό δεν συνέβη με τη νέα χυ Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγιος
Κονίτσης . (ήταν κατηγορούμε.
νος) εκρίθη αθος για τις ανα
σκαφές στο Μοναστήρι Αγίων ο uiννν Μόβμος δα
Ταξιαρχν Ανθοχωρίου!! 0βa 21 nrς ενάγ
Σννέχα στη oελδα 13
napoστεί στην εκδίκαon
Πάνω από
Οι δήμοι Πρέπει να ενεργοποιηθούν περισσότερο
Γράφει ο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
Χαλαρ 3.500 ενστά.
Απέραντος σχουπιδότοπος
η περιοχή μας. .
σεις στον
ΕΦΚΑγια
λάθος επανυ
Πολογισμό
Έχει ακόμη πολύ δρόμο Ε
να διανύσει η Ελλάδα για
να φτάσει τις υπόλουπες ευ βέρνηση . Προφανς πολύ καιρό πριν τις εκλογές ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και το επιτελείο του είχαν προετοιμάσει τόσο τις πο
λιτικές όσο και συγκεχριμένα νομοσχέδια . Ετσι αμέσως μετά την
7η 1ουλίου πάτησαν τέρμα γκάζ . Εννοίται πως μια χρα-πολύ 01IXES χpες στο θεμα
περισσότερο η Ελλάδα - δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε 100 mm -της ορθής διαχείρισης των
ρες , Συνίχεα στη oλ 2
απορριμμάτων , που όχι
μόνο Συνίχεα oτη oί 23
Συνέχεια οτη oελίδα 13