Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
0ιρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12391
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ελεύθερη η επιλογή εισφορν για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
Νέο Ασφαλιστικό για 1,5 εκατ. ασφαλισμένους
Εντονο ενδιαφέρον
Τραπεζν και επενδυτν
για τον α Ηρακλήν
Μητσοτάκης
Μέρκελ συζήτησαν
το προσφυγικό
Η κυβέρνηση. από την πρτη στηγμή, κατανόησε όηι η επ
λυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων tva uψίστης
σημασίας για το Τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικο νομία, τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλντος στο NPL o ρουμ. rr aπό υοθέτησε συστημική λύση (σσ. Ηρακλής .
όπου το κράτος εγγνάτα , μέσω σχήματπος προστασίας ενεp .
Υητικού , το καλύτερο μέρος της Τπλοποίησης κόκκηνων δ νtίων , έναντι προμήθοος Το σχήμα συτό έχα ήδη λάβατην
tyκpιση της Εππροπής ολοκληρνεται η διαμόρφωση του
νοpοθετικού πλαισίου , στέλνεται άμεσα στις αρμόδιες εποπικίς αρχς για γνωμοδοτήσει , και εισάγται στη Βουλή
προς ψήpση, Τις επόμενες εβδομάδεφ .
χθες το πρωί προγραμ .
ματισμένη τηλεφωνική
επικοινωνία με την καγκελάριο
της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ
και συνομίλησαν και για το προ
σφυγκό
Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέ
των συζητήσεων στο ταξίδι του
Τs βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού συστήματος για τους
περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που
θα τεθεί σε ισχύ από το 2020 παρουσίασε
ΣΕΛ 3
Κνριάκου Μητσοτάκη στο ΒεροΚυριάκος Μητσοτά λίνο στα τέλη Αυγούστου ήταν
Σημάδι
επαναβιομηχάνισης . ..
και τομεταναστεντικό .Η αυξηση
των μεταναστεντικν ρον και η
κης από το βήμα του Thessaloniki Summit 2019. Κύρια αλλαγή
είναι ότι προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορν για τους ασφα.
λισμένους και αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασί .
ας και το εισόδημα .
προκλητική ρητορική από πλευ
ράς Τουρχίας είχαν βρεθεί στο
επίχεντρο . Δύο βασικά θέματα
εισάΚοια
Το εpγοστάσιο της Ελληνικής Εταιροίας Χάλυβος στα Δια .
βατά, το οποίο θα επαναλετυργήσει μεά από πίντε χρό νια , επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός και νημερθηκε από
Τους νέους mνδuτές ( αμερικάνικη τaιρία) για τα σχίδια
που έχουν , κάνοντας λόγο για κινήσες που οδηγούν στην
επαναβιομηχάνιση της χρας
Η Εληνική Εταιρεία Χάλυβος ιδρύθηκε στις αρχές της δ .
κατίας του 60 με σημαντική συμβολή στην οικονομία κοθς
κάλυπτε σχιδόν το σύνολο των αναγκν της Ελλόδας σεχά
λυβα ψυχρής δοσης , Τον Nοtμβριο 2014 τίθηκt σε coxαθ ριση και έπαψε η λεπουργα τη .
οι νίοι επενδυτές διαθέτουν μεγάλη tμπιρία στον Χάλυβα, με πρόσβαση στην πρτη ύλη στις αγορές -κυρίως των
ΗΠΑ. και στις διεθνς μετοφορές
Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός αποσυνδέει την ασφάλιση
που συζητήθηκαν ήταν οι επι
από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα και προσφέρει ελεύθε ρη επιλογή εισφορν , ανάλογα με την επιθυμία και τον σχεδια.
σμό του κάθε ασφαλισμένου .
Πρακτικά το νέο ασφαλιστικό για ελεύθερους επαγγελματίες ,
στροφές στην Τουρκία όσων δεν
δικαιούνται άσυλο και
-ΥDAD Ο tD%
γικότερος καταμερισμός προσφύγων στις ευοωπαϊκές χρες .
Μάλιστα , οι δύο πλευρές αναζη
τούσαν μέθοδο πειθούς για τις
αγρότες και αυτοαπασχολούμενοιυς θα προβλέπει ότι όσο υψη.
λότερες θα είναι οι εισφορές τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύ νταξη.Βασικό χαρακτηριστικό θα είναι και η αποσύνδεση των
χρες που αρνούνται να δεχθούν
ασφαλιστικν κρατήσεων των μη μισθωτν από το φορολογη.
τέο εισόδημα .
πρόσφυγες στο έδαφός τους .
Καμπανάκιν Χατζηδάκη
για τη ΛΑΡΚΟ
ΣτΟ 1.673 δισ. οι οφειλές
Ιου δημοσίου προς ιδιτες
Νέο ρεκόρ για το παγκόσμιο
χρέος
εστορικό υψηλό έyτασε το παγκόσμιο χρέος
, το πρτο εξάμηνο της χρονιάς . Όπως μεταδί
Ιδει το CNBC , το παγκόσμιο χρέος ενισχύθηκε κατά 7,5 τρισ. δολάρια , τους πρτους ξ μήνες του
2019, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνν Οιχονομιχν
α1E . Αναμένεται να ξεπεράσει τα 255 τρσ δολάρια
μέχρι τα τέλη τον 201 .
Οντουγός Περβάλλοντος Κωστής Χατξηδάκης .
/απαντντας σε ερτηση γnα το πρόσφατο δυστύχη
μα στη ΛΑΡΚΟ επισήμανε, μεταύ άλλων , τα εξής: Η
επιχείρηση αυτή είναι μία επιχείρηση που πάσχα ποικι .
λοτρόπως . Χροστάει 330 εκατ . στη ΔΕΙ. Της έχει επιδι .
καστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήρο αμετάκλητα να δ σει πίσω στο Δημόσιο 165 εκατ. από παράνομες κρατικές
ενισχύσεις .
υνεχίστηκαν χαι το Σεπτέμβριο οι μηδενικές
, πληρωμές των go0έων γα την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλν προς τους ιδιτες. Στο
ποσό των 1,673 διο. ανηλθαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεσεις του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ένα
ντι 1,637 δισ. τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο . Οι επι .
στροφές φόρων περιορίστηκαν στα 873,9 εχατ . έναντι
9923 εκατ τον Αύγουστο.