Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

16

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5290

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Στο µικροσκόπιο
τα έργα πολιτισµού
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Από τη ∆ευτέρα
στη Βουλή
ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ

Επιτέθηκαν
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Επιστροφή
του Ε.Φ.Κ.
στο κρασί

σε αστυνοµικούς!

ΣΕΛ. 10

ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
∆ΙΒΡΗ OI METANΑΣΤΕΣ,
ΠΑΝΕ... ΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕΛ. 2, 7

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Νέο «αίµα»
οι δέκα µόνιµοι
εργαζόµενοι

ΑΥΡΙΟ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΕΛ. 12

Πολυτεχνείο: Με το βλέµµα
στις πορείες

ΣΕΛ. 17-23

ΣΕΛ. 4

ΜΕ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΣΟΠΑΛΗ 1-1 ΜΕ ΤΗ ∆ΟΞΑ

Παναχαϊκή:
«Άφησε» τη νίκη
στη ∆ράµα

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΧΘΕΣ Φ. ΒΕΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΖΩΗ

Υποδοχή µε τιµές
και κατάνυξη

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΘΗΝΩΝ

Αποχαιρετισµοί
µε συγκίνηση

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ

«Επίσκεψη» µε µολότοφ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ,
ΕΧΑΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΙΚΗ
n ΠΡΟΜΗΘEΑΣ: ∆ΟΚΙΜΑΣIΑ ΣΤΟ ΡEΘΥΜΝΟ
n ΜΑΧΕΣ ΣΕ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ Α’ ΕΠΣΑ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα