Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.640. Τμή 0,60 Ε . Σάββατο- Κυριακή 16-17 Νοεμβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwρroinosiogos.g. [email protected]
ΟΑππρφερεάρχις Κ Σοράβας στην ασίγησή του γοατν πρύπολογισμό της Γεριφέρις
ΗΗΠΕΡΟΣ ΔΙΕΚΙΚΑΗ ΟΑ ΤΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
Qiησε να δοθούνχυρς καμίά περικοπή oι θεσμοθετιμένο πόρο
Αοτοιούνται όλες οιχρηματοδοτικές τηνές για βείτση ης
καθημερινότητος των πολτν
Ο Πίτωση 192 εκευρ για την ολοκλήρωση του άξονα Ζωτιό-Γέρυ
ρα Μπακόλα. Στο ΕΣΠΑ με 17,5 εκ ευρ η παράκαμψη Νικόπολης
Οισμφωνίες Ζυρίης-Λονδίνου καμm στηνιστορία τον Ελληνισμού
Μετους χιρισμούς Eν. Αβέροφ στο Κυπριακό
ήταν σύμφωνοι όλοι σχεδόν οι διπλομάτες..
Με αφορμή την εκδήλωση της Δευτέρος στα Γιάενα γα τον Γ. Σεφέρη
ο Καθηητής Ιστορίας του Πανετ. Αθηνν Ευόνθης Χατζηβοσλείου μλάαι
στον ΠΛ, δοφωτίοντας όνωστες πυιχές της πολυτήροης εκείης εποχή ..
.Η νέα Περφερειακή περίοδος
ουσιαστικά ξεκνά με την έγκριση
του προύπολογισμού του 2020.
oυ έγιν σοπείρου.
ακό Συμβούλιο
Εισηνητής της Περιφερεακής
Αρκής ήταν ο
ΠΕ oόωv tpoupερεoρχς
κονομά ζητήματα Κστας Σαρά .
βας , που σναφέρθηκε αναλυτικά σε
Τεχνικά ζητήματα σύνταξης του
, Περιφερε.
. Μα πολύ ενδιαφέρουσα εκ.
δήλωση για Τον πολmκό και συγ
γραφέα Γργο Σεφέρη , διοργα
νωνει τηνερχόμενη Δευτέρα ο Δή μος bωαννιτν στον Πολστικό
Πολυχρο Δημ. Χατζής, , στην οποία διακεκριμένο ομελητές θα .
πιχειρήσουν να φωnσουν
λύπλευρη προσωπικότητά rou
Αν και οι πο πολλοί γνωρζουμε
τον Γιργo Σεφέρη μέσα από την
συγγροφική του ιδιότητα , γα την οποία μάλιστα έχει βραβευθu με Ν στις διαπραγματεύσεις γα Το Κυπριακό, με Υπουργό Εξωτεροκν E
κείνη την περίοδο τον αείμνηστο
Ηπερτη πολτκό Ευάγγελο ΑβΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στην ΕΥΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ
5 γyα οΠΡΕΡΗΣΤ
μπελ Λογυτεχνίος , ωστόσο ξεχωρ- ρωp- Τοσίτoa , αποκτά ιδαίτερο Ενδιαφέρον παρουσιάζε και η
στορακό ενδιαφέρον.
Ο Καθηγημής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Α8ηνν κ . Ευάνθης Χα Τδηβασιλείου , ένας εκ
την πο- πολπική Του καρέρα Η περίοδος
ΡΕΠΟ ΡTΑΖ
μάλιστα που ήταν πρέσβης της
Ελλάδος στο Λονδίνο και συμμετείχε
ΗΠεριφέραια δεκδικεί καιω πλευταίο ευp για η
βελτίωση υποδομν και καθημερηνττας των πολπν
Τόνισε χθες σπο Περp. Σοpβοολο ο Κ. Σαράβας!
Προύπολογσμού , αλλά ανέπτυξε
με σαφήνεα και την κεντρική πολΠκή καττύθυνση της Περφερειακής
Αρχής για το 2020, αλλά και για τα ε πόμενα χρόνα της θητείας mς.
Διεκδικούμε από τν .
Πολτεία πρα που η11ησελ.
Κορυφνονται οι εκδηλσεις για Την 46η επτειο της εξέγερσης
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Γιορτή Δημοκρατίας σε
μια κοινωνία μοιρασμένη στα δύο!
>εχρστς είλάοις Α τμηβί αίφιο στα Γάνευ απότο Πανεποτίμιο χαι τ Εφγατική
Πρχυρούτα διούκουες ια
ο Κιμηλαχεο σην Κόντοα
Μια ιστηρική φωτογραφία με τους Τρεις pωτγωνιστέςν
Των Συμφωνιν Ζυpiης και Λονδήνου
(ων. Καραpανλής-. Σεφέρης - Εoαγ. Αβέρωφ)
λστυχηη αιχείγιοη κεξοοης τον γεγοντων του 73 με τα πφατα ης ΑΣΟΕ
Μία μέγάλη
vίκη της δημοκρατίας
εξέγερση του
Πολυτεχνείου
τον Nοέμβριο
του 1973 , δηλ δή πριν από 47
χρόνια,
οποία σηματο δότησε την ap χή του τέλους
για τη δικτατορία των Συνταγμα.
Ταρχν!
Από συτή την άποψη. η οdρίoταο στην Αα
Ελμ και . Μiα!
σελ 12
ΚΤΑΣΟΥΛΑΣ Δηρήςο ογνος
Μπό την Μηχανή του Χρόνοσn)
μlευθερία και ηροκοπλ..
Η. Ενός λΕπού σιγή τή
ρισε χθες η
| Βουλή προς T
, μήν της αντδ
1 κτατορικής εξ .
Η γεpoης Του Πο , λυτεχνείου στς
117 Νοεμβρίου Του 19773. Προη- 1
1 γήθηκε , κατά την έναρξη των ερ 1
Έντονο Το ενδιαφέρον για m iνn Παμβτιδα
Σήμερα συνάντηση Δημάρχου
με εταιρία υδροπλάνων
Miτntoμέν ερτή αν
η Πργίου μ η ΕM
>Στα Γιάννενα ο Πρόεδρος της "Helenic Seaplanes
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μπορείνα άργη
σε , αλλά δυναμικά
φαίνετα πως μπα
νει η δρομολόγηση
των υδροπλάνων
στη χρα μας ίνα
μέσο μεταφοράς με
τεράστιες προοπ
κές εξυλpκ , που θα
συμβάλλει σημαντκά στην περαπέρω
ενίσχυση του τουρισμού .
Εντός των επόμενων ημερν aναμένετα να κατατεθd στη Βουλή
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
α.12 |
πόπειρα οpσμένων σήμερα να
την Εξισσουν με ην εoβολή
Των φοτητν στην σφρrγισμένη ν επέτεο ης 17ης
ΑΣΟΕΕ, έπειτα από την ανεύρεση
στα υπόγειά της ολόκληρου οπλοστάσιου κα την απθσή τους από
τα ΜΑΤ, Είναι απολύτως άστοχη και
ανεππυχής
ης Ολομέλειας, ειδιή
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
| Νοεμβρίου, από τον Πρότδρο !
της Βουλής και εκπροσωπους
i των κομμάτων .
Ο Πρόεδρος Κστας Το σούλας στην ομ
Και τρίτη ηρος "ΠΛ.
επιστολή Μάξιμου ..
Μακρύς και άκαρηος
0 δύλογος, γε αυτό τέλος. .
σχεπικό νομοσχέδιο, το οποίο θα
.Ο Πρωνός Λόγος εδ
και χρόνια εμπράκτως και με κόστος έχει αποδείξε , την πίστη
του στην ελεύθερη
έκφραση και στο δη
μόσιο δημοκρατικό
διάλαγο . Σηις ημέρες που προηγήθηκαν και εξ αφορμής
της δίκης πν ερχόμενη Τρίτη για τη λε nλοσία ερων καιμη
λίων με κστηγορούμενο τον αρχιμανδρίτη της L Μητρό πολης Ιωανόνων Φιλόθεο Δίδ αναπτύχηκε ένας έντονος διάλογος με ον Σεβασμιότατο Μη...Η παράκληση για αποκάλυΨη στοχείων στο δικαστήριο,
δεν δύναται να είναι προσπά.
θεια επιβολής σιω.
πής στον ΠΛ
Αγαπητοί εv
Χριστ ενιμτατο
υπεύθυνοι του Π.Λ
η απάντηση του
ψ ου στο
δημοσίευμά σας είνα διστυλιη δια.
προβλέπει τν απλοποίηση Των
διαδικαστν αδεοδότη-- 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
Στον ΠΑΣ Γάννινα σήμερα και αύριο
Τελευταίες δοκιμές για το παιχνίδι
της Δευτέρας με Απόλλωνα Πόντου
Αργ Γιαννίκης Hομάδα βελτινεται συνεχς .
ΓΝΩΜΕΣ
0 Μίνταυρος της Ηπείρου και
0 Pοβεστπέρος, της Αριστεράς .
Στην τελική ευθεία βρίσκετα
η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάνν
να, με Τον Αργύρη Γιαννίκη να κά
νει τις τελευταίες του δοκιμές ενόΨει του αγνα της Δευτέρας
(18/11 5:00 μμ) με τον Απόλλωνα
Πόντου στο Ζωσιμάδες.
Ο Τρκαλινός προπονημής του
ΠΑΣ Γάνηνα έχη όλους τους πακτες στη διθεση Του, πλην φυστκά
των γνωστν τρουμα-11η σε.
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΙΣΗΣ
aΠρωνος Λογο
δεν φψνετα από τον Μητρο
πολτη Ιωαννίνων! Εμείς παρα καλούμε τον ΠΛ. και τον αρμόδο
Εισαγελία ια το ακριβς αντ
θετο. Να κληβήτε και
να παρουσιάσετε ό, η 4η στλ
Εχουν ενδιαφέρον όσα διαδραμαπίζονται στην Ηπειρωτική ποΚαι αυτό επικεντρνετα αφ' ενός στην σποοκάλυπτη παρέμβαση
οπουδήποτε του Περιφερειάρχη κ. Αλέκου Καχριμάνη, με στόχο την
εππβολή ης άποψής του και
ετέρου , στην κωμικοτραγική tως και απέλπιδα πΡοσπάΝομίζακ νiνων. Mdμ .
ότι εξαντλήθηκε Το θέμα, αλλά με -4η ολ.
τροπολίτη
ν προσπων της επιλογής του Αφ
-η σελ.
α2κςΑ
Ε Ε ραΟΝ Το πρωί
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ητικός Αoro
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
Εκιpς πονραμί χαι ανοgους για όλα τα ΣΠΟΡ 0ΕΚΗΟΟAΝEΔΗΗΜΧ Μ
ΥΕ bwα Τα ttλauτείά να για το nαmίδι με Aαόλωνa n αν
YΠεργρoφ του ογνα της Ανατολίς με τν ΑΕ Καρηγινίων ΟΗ5
γPenogτάζ aπό την unoonn thn n επκoρόττα
της Δευτέρας
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία τφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
σ' όλα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα