Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
ΙΟΜΙΚΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27418
Τι Πρέπει να
επενδύσει στην
Ελλάδα Πολίτης
τρίτης χρας
προκειμένου
λάβει G olden Visa
Τελεινουμε με τις οφειλές
σε ΔΝΤ
ένα φερόμενος
στο θέμα της αποπλη.
ρωμής του ακριβού μέ
ρους του χρέους του
ΔΝΤ, ο υπουργός Οικονομικν , Χρήστος ΣταΤκούρας , από το βήμα
του 4ου Thessaloniki
Forum είπε: Ηδη προ
χωράμε σε αυτή τη δια δικασία και εκτιμάμε ότι
θα ολοκληρωθεί στις ε πόμενες δύο-τρεις εβδομάδες.
Στη συνέχεια τόνισε:
Ακόμα καλύτερα θα κι
νηθεί η χρα το 2020, σε
σχέση με το 2019 , παρά
τους κινδύνους της αυξημένης μεταβλητότητας σε
ευρωπαϊκό και παγκό
σμιο επίπεδο, κάτι που
μπορεί να ειπωθεί < με ασφάλειαν , επισημαίνο
ντας ότι η αισιοδοξία της κυβέρνη σης είναι ρεαλιστική .
<Στις δικές μας εκτιμήσεις έχουν ενσωματωθεί
οι κίνδυνοι Ναι, υπάρχουν κίνδυνοι, εκτιμ όμως ότι αν εμείς, ως χρα, κινηθούμε στην κατεύθυνση
που ήδη έχουμε ξεκινήσει να δημιουργού με, τότε
περιορίζουμε πολύ τους κινδύνους από το εξωτερικό
περιβάλλον. Ακόμη και οι θεσμοί που εκτιμούν υψη
λότερους ρυθμούς μεγέθυνσης το 2020 σε σχέση με
το 2019 , αλλά χαμηλότερους από ό,τι η χυβέρνηση,
δεν προβλέπουν δημοσιονομικό κενό. Αυτό δείχνει
ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ
νησης (ΦΕΚ Β' 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον κα
θορισμό των δικαιολογητικν , των διαδικασιν
και των λοιπν θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα
σε πολίτες τρίτων χωρν , για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτσεις χορή γησης εθνικής θερησης εισόδου για κεπένδυση σε
τίτλους ή τραπεζική κατάθεση ν, χορήγησης άδειας
διαμονής για κεπένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεσην και ορισμένες <Ειδικές Περιπτσεις.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Α- ΣΕΛΔΑ
νάπτυξης και Επενδύσεων , ΠροWE
αΟ Μπόρις
Tζόνσον θα
περίπου 14 δισ. ευρ , εν η μείωση του ΕΝΦΙΑ
βελτίωσε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τρα
πεζν .
< Και τρα , έρχεται η ελληνική Πολιτεία το επόμενο χρονικό διάστημα , εκτιμ τις επόμενες δύο
εβδομάδες , να ολοκληρσει τη διαδικασία για το
σχέδιο <Ηρακλής, ουσιαστικά για την τιτλοποίηση
ενός μεγάλου όγκου των κόκκινων δανείων των πι .
στωτικν συστημάτων . Φαίνεται ότι θα υπάρχει
συμμετοχή όλων των τραπεζν, με μεγάλα ποσά , ά
ρα είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος,
σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα , ότι όχι μόνο σταθεροποιείται,
ξη των δημοσιονομικν στόχων , με ρεαλιστικούς
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης σημείωσε ο x.
Σταϊκούρας
Σε δύο εβδομάδες η ολοκλήρωση της διαδικασίας για το σχέδιο Ηρακλής
Σχετικά με τις τράπεζες και την αδυναμία τους
να συνδράμουν περισσότερο χρηματοδοτικά στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά , αλλά και τα κόκκινα
δάνεια και το σχέδιο Ηρακλής, ο κ. Σταϊκούρας,
επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι πλέον η υγιής πι
στωτική επέκταση . Πρόσθεσε, ότι τα τελευταία τέσ
σερα τρίμηνα τα κόκκινα δάνεια μειθηκαν κατά
διορθσει τις
αδικίες της
αποικιο κρατίας;
Ας γελάσων
Αρθρο στον 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα