Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Την Τετάρτη
κληρώνει για
την προεδρία
της ΠΕΔ Δυτ.
Μακεδονίας

σελ ~ 3

Διαχειριστική
διαφθορά στο
Δήμο Εορδαίας
- ΕΔΕ για την
τρύπα στο ταμείο

Αλέξης Τσίπρας από το
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: «Να μην
χαθεί το σήμα του GPS από το Υπουργείο
Παιδείας» -Το δώρο του πρύτανη - Η
αναφορά στη σύζυγο και τα παιδιά του

σελ ~ 12

Αλέξης Τσίπρας από Κοζάνη: Το
προσφυγικόη λύση για το δημογραφικό
- Εθνικό σχέδιο για την ενσωμάτωση
κομματιού των προσφύγων
σελ ~ 3

7110

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 15 Νοεμβρίυο 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 5

Ο αντιπεριφερειάρχης
Γρεβενών Γιάννης
Γάτσιος στο Δ.Σ
της Ένωσης
Περιφερειών

σελ ~ 5

Χρηστοσ ΕλΕυθΕριου: «Αυτοσ ο τοποσ που ξΕρΕι τι
σημΑινΕι πολΕμοσ κΑι προσφυγιΑ θΑ ΕινΑι μιΑ ΑνοιΧτη
ΑγκΑλιΑ γιΑ Αυτουσ που ΕΧΑσΑν Ανθρωπουσ κΑι οικογΕνΕιΕσ»

Αλέξης Τσίπρας από τα Σέρβια:
«Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι για
τη στήριξη ολόκληρης της περιφέρειας
και όχι μόνο των ενεργειακών
δήμων, άρα και των Σερβίων»
Κωνσταντίνος
Γαβρόγλου
από Κοζάνη:
«Ακατανόητη
η απόφαση
αναστολής των
τμημάτων»

σελ ~ 24

Πώς θα
έρθει το «γόπα
project» στην
Κοζάνη;
-Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις
σε όλες τις
πλατείες
της πόλης

σελ ~ 13

σελ ~ 24