Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
Πέλεκας: Νοέμβριος 2017-Νοέμβριος 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατερίνη, Ετος δεκατο ιέταpto , ttuχος 48, υμερα 11 Νοεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου 2 οp Οι πληγες
παραμένουν ανοιχτες
www.eptanews.gr