Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ξδιαφυνό μου οου.
0 ογωnoτ όμως μέχρι θανότου ypo
νο εκφρdζεy
ελεύθερο/
| την enoφp
100υ /
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασχευή
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5891
Τιμή φλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Αλ. Τσίπρας από την Κοζάν:
Είμαι εδ για να σας ακούσω
να κουβεντιάσουμε
και τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας |
Σελίδα g
"Εξοικονόμηση Κan' Οίκον i"
Εορδαία: Εντοπίστηκε
διαχειριστική διαφορά
στο ταμείο του Δήμου
Αύξηση
Σελίδα 12
'2η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
των Πόρων για την Περιφέρεια
Δυτ. Μακεδονίας
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ,
ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΝ
Ο Περφερειάρχns Δυυκήs Maκεδοas
υπέγραψε νέa npooκnnoη npos
tην Eλληνική Ανentuξoχή Τράπεα
αρonν ΕΤΕAN) για την urοβολή
προιάσεων έργων (npάξεω)
2η Έκθεση & Συνέδριο
Αρωματικν Φαρμακευτικν
Φυτν και Μονιταριν
Σελίδα 13
Εκθεσακό Κέντρο Δυτκής Μακεδονίας , Κοζάνη
29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019
Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κοζάνης
Υλοποίηση
εργασιν
συντήρησης
σε βυζαντινά μνημεία
της κοινότητος Αιανής
Τελικός κυπέλλου
ΕΚΑΣΔΥΜ
Σελίδα 7
NSΕΙΣ
Βλάσφημη
γελοιότητα
Ιαστ ΚΗ4
"Wiκος Ακουμιανάκης"
Κυριακή 17 Νοεμβρίου
Σελίδα 24
Υπάρχει άραγε ακαλόβουλη βλασφημία"; Δεν !
| το γνωρίζουμε, αλλά μόνο ένα μεγάλο νομικό
|μυαλό-σαν του ιατρού κ. Κστα Τσιάρα- μπο-|
|ρούσε να Πoνικοποιήσει την "κακόβουλη βλα σφημία . Ενα τέτοιο νομικό μυαλό θα πρότεινε !
| στη Βουλή να επανέλθει στον Ποινικό Κδικα ση
| κακόβουλη βλασφημία και η καθύβριση των θρη!
σκευμάτων (άρθρο 198 του Π.Κ . Προβλέπεται
| φυλάκιση έως 2 έτη για όποιον κακόβουλα καθυ|βρίζει τον Θεό και όποιον δημόσια
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 15
ΣΟΙUN