Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Ταρασκευή
Νοεμβρίου
ΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7386
Τιμή Φύλλου 0.50g
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΛΙΚΟΣ
Ευρεία σύσκεψη | Δυτ. Μακεδονία
του Συντονιστικού
Επιπλέον
Οργάνου Πολιτικής
Προστασίαs tns
Π.Ε. Γρεβενν
14 εκ ευρ για το ξοικονομ
Κατ' Οίκον
Συνέχεια στην 6
ν Υπεγράφη από
τον Περιφερειάρχη
η σχετική πρόσκληση
προς την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Εξαρθρθηκε από
το Τ.Α. Γρεβενν
Συνέχεια στην 10
εκαnματική ομάδα| ανακριβο το σταθερό
internet στην Ελλάδα
nou διέπραξε τουλάιστον- 105- κλοπέsαό
-0ούπερ μάρκει , αnό 1ο Σεπτέμβριο
του 2018 έωs τoν Οκτβρο ου 2019
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
δυMB)
ΚΤΕΟΕΝ
Enionpos Συνεργάτης MΕEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
13ης Οκτωβρίου 1εν
50χλμ Τρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ: 2462029200
E-mail:[email protected]