Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12390
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ξένοι αγοραστές αζωντανεύουν) την αγορά ακινήτων
FT: Η Αθήνα επιστρέφει από τη χρα των νεκρν
Μόλις 4 στους 10 Έλληνες
55-64 ετν εντός αγοράς
εργασίας
Μέχρι αρχές
Δεκεμβρίου
η πρόωρη
αποπληρωμή
Μόλις 4 στους 10 Ελληνες ηλικίας από 55 tως και 64 ετν
βρίσκοντα rός αγοράς εργασίας , με το ποσοστό απο .
σχόλησης ανδρν και γυναικν στη συγκεκριμένη ηλικα κή ομόδα να είvoι το χαμηλότερο πλην του Λουξεμβούργου
μεταξύ Των 28 κρατνμελν.Τον προηγούμενο χρόνο, τα
υρωπαϊκά ποσοστά αποσχόλησης ηλικίας 55 tως 64 επν
ήταν υψηλότερα από τα μέσα ποσοστά για όλους τους ενη
λίκους , Συγκικριμένο, ήταν 65% στους άνδρες και 52% στις
γυναίκες όταν τα συνολικά ποσοστά ήταν 60% και 40% αντ στοιχα. Αυτόριβαια δεν αφορά τη χρα μας όπου το ποσοστό απασχόλησης Των ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετν
ήταν μόλις 41,1%.
του ΔΝΤ
Γκυβέρνηση θα έχει ολο | κληροσει την πρόορη
Lαποπληρωμή μέρους
των δανείων προς το ΔΝΤ μέχρι
τις αρχές Δεκεμβρίο , δηλωσε ο
υπουργός Οικονομιχν Χρ. Στα.
tκούρας .
Οπως είπε η Ελλάδα , βήμα βήμα , επιστρέφει στην κανονι .
κότητα και αντό αναγνορίζεται.
Όμως , δεν εφησυχά ουμε , ούτε
πανηγυρ ουμε .
Η διαδικασία εχτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί τις επόμενες δύο τρεις εβδομάδες . Η κίνηση αυτή
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη
χρα και την ελληνική οιχονο μία. Ενισχύεται η αξιοπιστία της
χρας , διασφαλίζονται άμεσα
κέρδη για το Ελληνιχό Δημόσιο
βελτινονται οι δείχτες βιασιμό .
τητας του δημοσίου χρέους και
αναμένονται έμμεσες θετικές
επιδράσεις ενίσχυσης της εμπι.
στοσύνης των αγορν .
Η Αθήνα επιστρέφει από τη χρα των νεκρν . Με αυτή τη
φράση περιγράφουν την εικόνα της εγχριας αγοράς ακινήτων
Αυθαίρετα: Βαριά πρόστιμα σε
όσους δεν τα τακτοποιήσουν
μέχρι τον Ιούνιο
οι Financial Times.
Όπως σχολιάζουν στα χρόνια της κρίσης οι μεταβιβάσεις ακινήτων την ίδια περίοδο στο σύνολο της χρας μειθηκαν πάνω
από 70%. Τρα, ωστόσο, οι ξένοι επενδυτές που ξαναστρέφουν
το βλέμμα στην Αθήνα, δίνουν νέα πνοή στην αγορά κατοικίας.
Νία παράταοση tως τα τέλη Ιουνίου 2020 για την τακτοποίησητων αυθαιρέτων και τελευταία για όσα υπάγονται στην κα.
τηγορία 5, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέp
γειας Κωστής Χατζηδάκης, ύστερα από σχετική συνάντηση
που είχε με τους προδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ.
λάδος (TEE Γ. Στασινό , και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίος
διοκτητν Ακνήτων (ΠΟMΙΔΑ) , Στp . Παραδι. Όπως αν κοίνωσε ο κ Χατζηδάκης, όποιος, tως Τότε, δεν έχε τοτοποιήσει το ακίνητό του , θα καταβάλεαι 20% παραπάνω χρή .
ματα για την τακτοποίησή του . Και για κάθε χρόνο περατέ.
ρω καθυστερήσεων , θα καταβάλλεται ένα επιπλέον 5%. Δη .
λαδή για καθυστέρηση ενός χρόνου , θα καταβάλλεται εππλίον 25% , δύο χρόνων 30% , κο.κ
Σύμφωνα με την Knight Frank η ετήσια αύξηση των τιμν άγγιξετο 11,2% κατά το β ' τρίμηνο του έτους , με την Αθήνα να φιγουράρει στο τοπ 10 του Δείκτη με τις καλύτερες αγορές real estate
στον κόσμο.
Ωστόσο , οι τιμές των κατοικιν εξακολουθούν να βρίσκονται
κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα.
Με βάση τις προτάσεις του πρωθυπουργού να μεισει τους
φόρους υπάρχει αισιοδοξία για τη συνεχιζόμενη αύξηση των τ μν των ακινήτων.
Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο
όσοι δεν μπήκαν στις 120 δόσεις
Αυξημένη 5.19% η αεροπορική
κίνηση στο 10μηνο
ΕΒEA: Σε 8 λεπτά η ίδρυση
επιχείρησης
αθλήτηια στην Ευpωπαίκή Ένωση και εν-|
οστόχαστρο βάζει η εφορία οους φορολογούμενους
με χρέη γύρσαν την πλάτη στη ουθμιση των 120 δο σεων . Μετά από μεγάλη ανάπαυλα , ξεκινούν οι ηλεκτρο νικοί πλειστηριασμοί. Οι οgελέτες , πάντως , έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν τους πλειστηριασμούς , αλ λά και τα αναγκαστιχά μέτρα που επιβάλλονται σε βάρος
τους Αντό γίνεται εάν εντάξουν τις οφειλές τους στην πά για ούθμιση.
60,2 εχατ. επιβάτες διακινήθηκαν το δεκάμηνο Ιανουαρio Οχτωβρίου 2019 στα ελληνικά αεροδρόμια, κα
ταγράqοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2018. Ο σννολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατν το δεκάμηνο
Ιανουαρίου- Οκτυβρίου του 2019 έφθασε τα 60.262.301
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου εί
χαν διακινηθεί 57.350.192 επιβάτες.
δέκατη στον κόσμο είναι η Ελλάδα στη διευ
- χόλυνση για την άμεση ίδρυση επιχειρήσεων,
σύμφωνα με την World Bank , γεγονός που αποδίδε
ται στην άριστη λειτουργία της υπηρεσίας μίας στά σης . Μάλιστα από το 2018 μέχρι σήμερα η Υπηρεσία
Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ έχαι μεισει το χρόνο μέσα σε
ένα οχτάωρ .