Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τoΠo του
Πρέπει να ξέpe
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoiτ- Ειδόης Δuθυ ΒΑΣ ΕΡΑ. Εις 50-A Φλυ (131 Τή 060 υρ - oή 15 kero 219
ΠΡΑΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡU ΠΙΟΜΕ
|ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΥΡΓΗΣΕΙ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,
|ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
iήγeς φο
pές έχουν ano Δημοτική Αρκή
κν επέκτοσης και των
ooίνετα ότι η ουγa . oριoθετημένων nepox
tmν κρμένη Δημοή Αρ , του Δήμου Πρέβεζος και ξεκί .
η του
σχολήσει
ΠE3B ΠΕ48, nΕ7 .
κοινή ννμη έβαλε
eNa κο ος συντδριό - νnο tmν unonoinan ΠR8S, ΠΕ9Α . Αγος Γ. .
σεις του Δημοτικού Συμ ομonovoυμένως μεγο. ργιος - Παντοκράτορος.
pouniou , n κτηματογρό . nou έργου κτηματογρo . ΠΕ19 Ψοβάκr.,
φησn , με αnoδέκτη διο φηση . Ποneoδόμησ .
μαρτυρν την εκόστοτε Πρan Εφορμογής nεριο ννττα στη
Η Κυβέρνηση είναι απoφασισμένη
Να δσει τέλος στα άσυλα της ανομίας
Η κυβέρνηση δεv nόετa να unovaupioεi ούτε στο ελάοστο ono την τipnon
του νόμου , είναι το μνυμα nou στέλνι το
| Μέγαρο αiμου, το onoο εμpνετa .
neιoμένο όυ η opmtκ
| ΕΝvων, oMw και εωv . πν
στηp τmv nont tης κυρέρνnoης στον
τομέα tης pooος οοφoλεκος και την anoφο0η της να δσει thος στα όουλa tης a νομίος ,
φνέχεα στη σελ5
ΕΠιμένουμε στη λεπτομέρεια!
Της σωστής ενημέρωσης
α μιοψιφες του. μύαλου
Δεν επηρeάζουν τους πολίτες
Χωρίς ενδιαφέρον nepoκοouei ndον η
κοινή γνμη έναν nonμο δηλσεw για τa
ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ. Η άnoψη ότι το Πανeπστή.
μιο &
Ανοκτή εnστολή .
στειλε ο Κοσμάς Κοpω
rpenei να αnoτtnei κατοφύγο εξω .
νaίος εδ και μερικές
μέρες η onota βοnt
ρισε στο σύνολο των
ΜΜΕ, OAnά και οε κό0ε
Πiκραμένο του διοδι.
κτύου , και για το λόγο
αυτό δεν 0α τη δημο στεύοουμε ουτούοιο
καθς ηδη έxm δηup .
gεuθeί.
navenστημακν και ότι η Σύγiητος ta
τον Λoγo oε κόθε δρυμα , είvo κυpίopκη
στην συνείδησn tης naιοψηφίος των non των.
στη σε.
| ννα
υνέχοα στη Ε