Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟξ
Σ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνος 1951-1974*Βιoκτήρια-Ειόότρια Σταυρδου Ι. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)
Ap φύλλου 6880-11.993
0,50ε
ΚΟΝΤΑ ΕΙΣΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΑΣ
Παρουσιάστηκε το βιβλίο
του Αντ. Παυλδη <Χαλαμονή
Θα μπορούσαμε
να κάνουμε πολλά
περισσότερα για την
αναγνριση της Γενοκτονίας
- Παυλίδης: Η τουρκική κοινωνία είναι
δηλητηριασμένη από τη βία συλ. μη
Τάσος Κρητικός
Με ενστάσεις ψηφίστηκε
Η ΕΠΑΡΧΙΑ
το Τεχνικό Πρόγραμμα για
τα έργα σπην Κοινότητα
Στόχος η εξάδα ,
πάντα φαβορί
η Δόξα στη Δράμαν
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Δράμας για το 2020
Mια έρευνα του "ΠΡΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Συνολικά έργα προϋπολογισμού
600.000 ευρ
20 μίρος
σελ. Τη
σελ. uη
σελ. η
Με επιτυχία επιχείρηση της Πυροσβεστικής που απεγκλβισε δύο άτομα
Επισκέψεις του δημάρχου Παρανεστίου στην Αθήνα
Πυρκαγιά κατέστρεψε
ολοκληρωτικά διαμέρισμα
στο κέντρο της Δράμας
Σε προτεραιότητα τα ιαματικά
λουτρά Θερμιν Παρανεστίου
και οι Αγνες Βουνού
Οι ιδιοκτήτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο
Υποσχέσεις για νέο απορριμματοφόρο από το
Υπ. Εσωτερικν
Του eανάση Πολυμένη
Γ ΠΣΚΕΨΕΣ οε καίρα Υπουργεία στην Αθήνα είe
ς πραηγούμενες ημέρες ο δήμορχος Ποραve
L-στίου κ. Καγάoγλου, προκεμένου να εθέσα προβλήματα στο Δήμο του , όπως διάφορα έργα καθς και
προολήψρς.
Οκ Καγκάογλου έχα θέσ σε πρστεραότητα το τημα της ανάδεξης των ιαματυν λουτρν των Θερμν και είνα απότις πρτες του ενέργαες προκεμένου
να μπορέeι να φτάσει στο σημείο της αξοποίησής
τους.
Για το λόγο αυτό , μεταξύ των εποκέμεν του στην
Αθήνα ήταν και η συνάντηρή του με τον υπουργό Τουρ
ομού κ . Θεοχάρη καθς κα με συνεργάτες του όπου
ουζήτηρε το ουγεκρμένο ήτημα Όπως είτε οε δηλσες του στον-Πρωνό τύπο,ο κ Καγιάογλου, μετά την
αναγνριοη των ιαματκν λουτρν που έγνε τα προηγούμενα χρόνα, θα προχωρήσει τρα στην σύνταξη Ο δήμαρχος Παρανεστίου κ . Καγιάογλου ( αp) με Τον
του σχετικού φακίλου ια την αδεοδότησή τους Κα υπουργό Τοuρσμού κ Θεοχάρη.
από την στιγμή που δαθεί και η επίσημη αδειοδότηρη για
τη χρήρη τους, τότε ο Δήμος θα μπορέοει να προχωρ - ποες χρηματοδοτήσεις για το Δήμο , αλλά μόλλον αυτό
oει στο στάδιο της αξιοποίηρής τους .
Αυτό βέβαα δεν μπορεί να γeι από τη μια μέρα στην κλείνει , εν σημείωσε ότι κατάφερε να πάρει υποσχέσες
άλλη, αλλά ατατείτα ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, κυ- γιατην αγορά ενός νέου ατορρφματοφόρουγια το Δήμο
ρίως όμως η αξοπαίηρή τους που είναι ένα διαίτερα δυ - Παρανeσίou .
Τ ΦΩΤΟ Π.Τ.
1ΛΑΦoΑ που ξέσπαο xθες το npuu ταφέρθικαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο
| στηνπόλη της Δράμας και συγκερΙμένα επίτης οδού Ηπερoυ στη δια
σταύρωση με την οδό Εφέδρων Αξωματ- ματα εν των απαίων το ένα γερανοφόρο και
κν , έμελλε τελικά να καταστρέψει σχεδόν εννέα άνδρες , εν αμέσως στήθηκε επχεολοκληρωτικά ένα διαμέρισμα δευτέρου ρηση απεγκλωβσμού δύο ατόμων από τον
ορόφου
Σο δαμέρισμα καταικού σε ένα ζευγάρι από τους πνούς καπνούς
ηλιωμένον , εν ούμφωνα με την Πυροαβ στική η φωτά φανετα να ξεκνησε από το μέρισμα να υποστεί σαβαρές ζημές και να
σαλόνι του σπnoύ .
Σύμφωνα με την Πυροαβεστική , η Υπηρe τυη μένη επιχείρηση της Πυροβεστικής
σία εδαποήθηκε σις 08 10 το rpoi της Υmpεαίας Δράμος περόρσε γρήγορα την
Πέμπτης 14 Νοεμβρίου 6eec, εν έστευ σε φωτά εντός του δαμερίσμτος, !
άμεσα και περατολκό της Αστυνομίας Δρά να μην περάσεια δπλανά διαμερίσματα
μας , η αποία εδοπαίησε το ΕΚAΒ , για τις
πρτες βοήθειες στους κατοίκους του διαμερίσματος Μετά τις πρτες βοήθεεeς , με .
Δράμας για πpολιτκούς λόγους
Η Πυροσβεστκή κατέφθασε με δύο σχή
3ο και 4ο άροφο , καθς είαν εγκλω βιστεί
δεν είναι εφικτό γιατί πλέον το συγκεχρμένο πρόγραμμα
Αποτέλεσμα της πuρκαγιάς , ήταν , το δια καταστραφά σχεδόν ολοκληρωτκά. Η e πίσης το ήτημα προολήψεων στο Δήμο με
οκαλο
Το άλλο θέμα που βρίσκεται στην πρτη σελίδα της εδεκότητες που χρeάζονται, όπως χεριστές μηχανημά
ατζέντας του κ. Καγάογλου, eίναι οι Αγνες Βουνο, που των οδηγούς και υδρονομείς. Οκ . Καγγάογλου μας είτε
δεξάγοντα με αρετά μεγόλη eτιχία εδ κα 13 χρόνα ότι η ανταπτόκρισηγια τις προολήψες ήταν θετική και ότι
στο Παρανέσnι ο δήμαρχος Παρανeστίου ζήτησε περα υπήρχει η διάθεoη του Υπουργείου Εοωτερικν να βοη
τέρω χρηματοδότηρη από το Υπ. Τουρμού οτε να γί θήρει σ αυτόν τον τομέα
νουν ακάμαπεροσότερα πράγματα γύρω από αυτόν τον
μεγάλο θεομό γα τον μαζκό αeλητισμό. Κοι εδ η αντα- Περβάλλοντος και Ενέργεις, όπου είχε συναντήσες με
πόκριοη του υπουργού Τουρομού και των ουνεργατν στελέχη του υπουργού και έθεoε Φητήματα που ενδια
ήταν θετική και έτοι όταν έρθει η ρα, θα είνα δυνατόν φέρουν άμεσα του κατοίκους του Δήμου Παρανεστίου,
να ίνε περαπέρω εμπλουτισμός των Αγνων Βουνού.
Προσλήψες και αποpριμματοφόρο
Επίσης , ο δήμαρχος Παρακεστίου κ Καγάογλουυ, επ οκέφθηκε και το Υπουρ γείο Εοωτrρικν , όπου
ουναντήβηκε με τον γενκό γραμματέα κ . Σταυριανουδάκη και τους
συνεργάτες του .
Όπως δήλωσε χθες
στον nΤ. ο κ . Καγιάο γλου , Yνeαι προσπά0eκα
να ενταχθούν στο πρόγραμμα λόδημος , κάαυτή
Η Πυροσβεστική Υτηρεσία Δράμας διε νεργεί έρευνα για τα αίra της πυρκαγιάς .
Τέλος, ο κ Καγιάογλου ειoκέφθηκε και το Υπουργείο
όπως την ποσότητα χωρικν για τα ξύλα του χειμνα,
την αύξηση των ποστήτων ξύλευσης από δτες και
άλλα ζητήματα
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάντα διλα 6ας αξυπέτ
με nθpiτηoτνoτο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΘΑΛΗΝΙΚΗ
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΛΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης οnaκόνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σος προσκαλού με
το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
και ρα 6:00 μ.μ.
στα εγκαίνια των γραφείων
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Βιδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνnuκός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογρο ν
. Υnέpnxo Τiplex
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Τηλ. 25210-30076
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
Κιν. 6932-347415
Σμύρνης 1,(έναντι κεντρικής πλατείας)
στη Δράμα .
Μετά τιμής
Μιχαήλ Α. Κουρτίδης
ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
Νέα Δύθυη
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οpοφos
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Tηλ: 25210 22423, Fax 2521022413
email: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα