Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μεγάλη η κινητοποίηση
για τον ορειβάτη
στον Ταύγετο oολ 7
Εκκίνηση για τον 5ο
Αυθεντικό Φειδιππίδειο
Δρόμο >σελ 15
Λακωνικές διακρίσεις
σε λογοτεχνικό
διαγωνισμό >αλ10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 1Έτος 241 Αριθμός 5769| Τμή φύλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Με στόχο
έναν οργανωμένο
αρχαιολογικό χρο
στο Αμυκλαίον
Διατήρηση του Τμήματος Στατιστικής ζητεί η ΕΛΜΕ
α Καμπανάκν από Λάκωνες
για την Παιδεία
Enιθυμντας να συμβάλλει
στη δημιουργία και λειτουρ γία ενός αρχαιολογικού
χρου υψηλν Προδιαγραφν στον λόφο της Αγίας Κυρισκής Αμυκλν ,
σωματείο 0ι Φλοι του Αμυκλαίου. οργαννει ημερίδα
- ανοιχτή συζήτηση με θέμα
Συλλογικότητες και διαχεί.
ριση Πολιτιστικής κληρονο
μιάς".
Στόχος της συνάντησης, nou
Τουλάχιστον επαναφορά της Νοσηλευτικής προτείνει το Επιμελητήριο
θα ηραγματοποuηθεί το ΣάβΒατο 23 Νοεμβρίου και ρα
5.00 μμ έως 9:00 μμ στην αίΒέρνηση , δίχως ηρonγούμενο
Πιέσεις Προς την ηγεσίο του ακοδημαϊκό έτος 2020-2021 .
Υnουργείου Παιδείας & θρn - Σε επιστολή Προς την υπουργό σχεδιασμό και επαρκή τεκμη - δευτικό σύστημα με Βάση κυρίως
σκευμάτων για το μέλλον της Παιδείας Νίκη Κεραμέως το Επ -ρίωση. Σίγουρα η θεσμοθέτηση τις δικές της επιλογές και τις πι Τρτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μελητήριο Λακωνίας , δια του
των Πανεπιστημιακν τμημάτων ηροέδρου του Ιωάννη Πανορίτη , θα ηρέπει να "αντanοκρίνεται σε οκοδημαϊκής κοινότητας με αno nou εδρεύουν στη ΣΠόρτη επισημαίνει τα εξής Με έκπληξ οκαδημοϊκά κρτήρια και να υno - τέλεσμα να μην υπdρχουν τελικά
οσκούν φορείς και συλλογικότη - και ανησυχία διαθάσαμε την ανο- στηρίζεται από τις αναγκαίες με - τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την
τες της Λακωνίας ύστερσαnό την κοίνωσή σος για τν ανοστολή ης λέτες . . Δε θα κρίνουμε , τη aπρόσκοπτη και εύρυθμη λειaπopoση για αναστολή λειτουρ - έναρξης λειτουργίας 38 τμημάτων δεδομένη στγμή , αν η ηponγou - τουργία μιας Ποιοτκής nαιδείας
γίας του Τμήματος Στατιστικής και Αντατης Εκπαίδευσης nou δn- μενη κυβέρνηση τήρησε αυτές Τς σε όλες τις σχολές και τα τμήΑναλογιστικής Επιστήμης nou μιουργήθηκαν , όηως τονίζετε , αρχές ή εάν η τωρνη θα τις οκο - ματαν , τονίζει το Επιμελητήριο
επρόκειτο να υποδεχθεί τους 'Προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λουθήσει αλλά η ζωή έχει αno - Λακωνας .
Πρτους φοιητές από το επόμενο λόγους aπό την ηρoηγούμενη κυ- δείξει ότι η κάθε κυβέρνηση
ηροβοίνει σε αλλαγές στο εκπα θουσα εκδηλσεων
και η λετουργία νέων τμημάτων
σεις Που δέκεται από μερίδα της
Πνευματικής Εστίας Σπάρτης , είναι να ΠρουΟ
τους συλλόγους στήριξης αpχαιολογικν ηρογραμμάτων,
φορείς της Τοπικής Αυτοδι οίκησης και του Πολιτισμού ,
καβς και την τοΠκn κουν
win σε έαν ανοικτό και γο
να οε εναν
νμο διάλογο naνω
ζητήματα όπως η φροντίδα
ν Πάνω
συνέχεια σελ ?
και Προστοσία
γικν χρων, ο ρολoς
κοινού στη διαχείριση της
Πολιτιστικής κληρονομιάς και
Εγκαινιάστηκε η 4η έκθεση
αΠελοπόννησος Εxpo
των αρχαιολοη επίδραση του οργανωμένου αρχαιολογικού
στην καθημερινότητα του Πoλίτη . Απτερος σκοπός ,
τέλος , είναι όλοι να εμβαθύη
χωρου
Με 190 εκθέτες από όλη τν Περιφέρεια
Με τη συμμετοχή 190 επιχειρή σεων αnό όλους τους νομούς
της Περιφέρειος Πελοποννήoου
όνοιξε τις Πύλες της, την Τετάρτη
[13/11 ) , η κθεση "Πελοπόννησος ΕXPO" noυ διεξάγεται στη
Βιομηχανική περιοχή Τρίπολης
και θα διαρκέσει έως και την
Κυριακή [17/11 ) .
Την τελετή των εγκαινίων ευλό γησε ο σεβασμιτατος Μητρο Πολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος , nopouσία του
υnouργού Αγροτικής Ανάπυξης
και Τροφίμων Μάκη Βορίδη , της
Προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φφης
Γενηματά, του τέως υποuργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου
Αραχωβίτη , Βουλευτν , δημάρ
χων και αυτοδιοικητικν από
νουν στις καλέ πa
"pακτικές
ατομικής και συλλογικής
συμμετοχής στα αρχαιολογικά και nολιτιστικά τεκταινόμενα της Περιοχής τους
ουνέχειο σελ 7
Κοινωνία τρομαγμένη
όλη την Πελοπόννησo
ουνέχεια σελ 9
του Αθ. Στρίκου
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα