Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 15/11/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7233
27 χρόνια
Ομόλογα :
Κάτω από το 14% η απόδοση του 10ετούς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τα βασικά ευρήματα της μελέτης
ΙΟΒΕΘ
ξοnοίμη του φήμνηινομιού γερον
ΟTΟμου
κίνημα
αλληγής
Τροπολογα ΚΙΝΑ να
ρύθμση Που αφορ τς
δύος από τριείκάν
πέερίν
για μέτρα τόνωσης εγχριας αποταμίευσης
Την ανάγκη να δοθεί άμεση Ππροτεραιότητα για αξιοποίηση του κδημοσιονομικού χρουν και σε μέτρα Πολιτικής τόνωσης της εχριας αποταμίευ σης επι
σημαίνει μελέτη του ΙΟΒE με θέμα Eνίσχυση Της αποταμίευσης και ανάππυξη
με μοχλό Την κεφαλαιαγοράν , η οποία παρουσάστηκε σήμερα σε εκδήλωση
Που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνν, η Ένωση Θεσμικν Επενδυτν
και το Ίδρυμα Οικονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν .
Κτήμα Κ. Λαζαρίδη: Ομολογια κό
δάνειο 8,1 εκατ. ευρ
Σχοπός της μελέτης είναι η
ανάδειξη Των Προοπτικν
Που δημιουργούνται για
χρηματοδότηση εχάριων
επειδύσεων μέσα από πρω
Τοβουλίες γα την ενδυνάμο
ση της ειχριας κεφαλαιαγορής
Σύμβαση κάλυψης κονού ενυπόθηκου ομολο - ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετν
και θα εκδοθεί σε δύο σειρές . Η σειρά Α Του
δανείου, Ποσού 7.014.000 ευρ , θα χρησιμο Ποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση
του υφιστάμενου Τραπεζι κού δανεισμού.
γιακού δανείου Ποσού 8.125.000 ευρ σύναψε
η εταιρεία Κτήμα Κστα Λαζαρίδην με την
Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+4,14% της Ελλάδος
tΕιμο αεφρμικον
γα 3000
ανπεξιύρος
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, Το
σχυρό μερίδιο στην
αγορά τροφίμων και
λείου εξακολουθούν
να διατηρούν στην
Ελλάδα τα μεμονωμένα ανεξάρτητα
καταστήματα,
οποίο ανέρχεται στο
43% της συνολικής
Πίτας της εγχριας
κατανάλωσης.
17,81 δισ. ευρ , σημαίνει ότΙ Του-|
λόγω της μείωσης λάχιστον το 43%
της αγορας Του λιανεμπόριο, δηλαδή αι
αλυσίδες
Πωλείου
διαμορ4πιμιν
ανατηγνιορ
ΠΟΤΟΠΑΑΟ
σούπερ
μάρκετ, διατηρεί
μερίδιο της τάξης
φθηκε ο
στα 366,67 ευρ,
αυξημένη
0,86% σύμφωνα με
μελέτη Του ΙνσπιΤούτου
Που Παρουσίασε ο
αριθμός των νοικοκυριν .
ΠαντΟΠωκατά
νεμπορίου
Τροφίμων ΠραγματοΠοιείται εκτός, σε
οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους
κ.λΠ. ( καθς ο
Ελλάδα, Ποσοστό
αποτελεί
Με δεδομένο ότι οι
αλυσίδες σούπερ
μάρκετ πραγματοΠοιούν
Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικν Αγαθν
(ΙΕΛΚΑ) . Η συνολική δαπάνη σε είδη
παντοΠωλείου στη
χρα έμενε σχεδόν
αμετάβλητη
ελάχιστη μεταβολή
κατά 0,10%
χαμηλότερο
Ευρπη, όπου
μέσος όρος μεριδίων αγγίζει
70%-80%
Ακίνητα Ε
Εξετάζεται έκπτωση 409%
της δατάνης για ανακαίνιση
σπτιν
Πωλήσεις
συνολικά Περί τα 1Ο
δισ. ευρ (Πηγή:
Πανόραμα
Αλυσίδων
Πωλήσεις
σούπερ μάρκετ Περιλαμβάνουν και είδη
εκτός των ειδν
Παντοπωλείου ).
Αναλυτικότερα, η
δαπάνη ανά νοικοκυριό σε είδη ΠαντοΣύμφωνα
στοιχεία του ΙΕΛΚΑ,
το οργανωμένο λιαΣουπεμε
ρμάρκετ
Πρακτικά
2019),
Created by Universal Document Converter