Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Απευθείας πτήσεις προς Καβάλα και Σάμο επαναφέρει η Αustrian Airines
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5603 Παρασκευή 15.11.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Εξαρθρθηκε
ατείρα
Ομόλογα:
Στον <αέραν 660.000 ταξιδιτες
>>> Τελ
>>> Τελ.
Κάτω από το 1,4% η απόδοση
του 10ετούς
Τίτλοι τέλους
Θεσσαλονίκη
και για τη γερμανική Τhomas Cook
Καθαρός διάδρομος
Σπείρα που διέπραξε τον
τελευταίο χρόνο 105 κλοπές
σε σούπερ μάρχετ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ,
εξάρθρωσαν άντρες του τμή
ματος Ασφολείας Γρεβενν.
Για τις υποθέσεις συνελήφθη
χθες στην Αθήνα 54χρονος
αλλοδαπός , εν σχηματίσθηκε δικογραφία κακου ργηματικού χαρακτήρα σε βάρος
ακόμη
ηλικίας οπό 27 έως 67 ετν ,
καθς και σε βάρος ακόμη
τοιν αγνστων δραστν.
Από την αστυνομική έρευνα
προέχυμε ότι ατό το Σεττέμ
βριο του
Οκτβρο
σπείρα, με διαφορετική κάθε
φορά σύνθεση, διέπραξε
οπές σε σούπερ μάρμετ σε
διάφορες περιοχές της Αττι
κής , της Θεσσαλίας , της
Πελοποννήσου, καθς και
στα Ιωάννινα και στην Λευκάδα .
για τον ΟΔΔΗΧ το 2020
αλλοδαπν
2018 έως τον
2019,
Zhang Weiνu
Παραδόθηκαν οι επιστολές
λειτουργία των δύο κινεζικν
τραπεζν στην Ελλάδα
για τη
2ς προς τη μεθοδολογία
δράσης τους , τα μέλη της
ομάδας εισέρχονταν
σούπερ μάρκετ προσποι
ούμενοι τους πελάτες και
γέμιζαν τα καλάθια με
προϊόντα.
Στη συνέχεια συγκεντρνον
ταν σε σημείο του καταστήματος όπου δεν υπήρχε κινητικότητα προσωπιιού ή
πελατν , τοποθετού σαν το
προϊόντα που είχαν αrφαιοέ
σει σε σακίδια πλάτης ή
μου ή σε εσωτερικές θήκες
των ενδυμάτων τους και
εξέρχονταν των καταστημάτων, χωρίς να φαίνεται ότι
eγόρασαν κάποιο προϊόν-ή
αγόραζαν προϊόντα χαμηλής
αξίας.
Ταυτόχρονα, κάποια από τα
μέλη της ομάδας εκτ ελούσαν
χρέη πορατηρητή.
Η σπείρα αφαιρούσε κυρίως
φιάλες ολκοολούχων ποτν
(ουίσκι, βότκα, λικέρ κ.α.)
καθς και πλήθος λοιπν
προϊόντων
καφέ, ξυραφάκια κ. α.), η
συνολική αξία των οποίων
υπερβαίνει το ποσό των
15.000 ευρ.
ΞΒ0 DS
λούσαν ο πρόεδρος της τράπεζας Chen Siqing , ο γενικός διε
υθυντής του τμήματος ΔιεθΠαραδόθηκαν σήμερα
μεσημέρι στο Μαξίμου, στο
πλαίσιο της τελετής για την
υπογραφή 16 διακρατικν νούς Τραπεξικής Zhang Weiw
συμφωνιν μεταξύ Ελλάδος
και Κίνας, οι επιστολές του
διοικητή της Τραπέζης της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα
προς τις δύο κινεζικές τράπεζες
και ο επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην
Αθήνα Chen Guangping.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει
ενημερσει την Industrial and
Commercial Bank of China
Καλυμμένες εν των προτέρων ο χοηματοδοτικές ανάγκες
της επόμενης χρονις, χωρίς καν να χρειαστεί το μαξιλάρ.
Εκδόσεις ομολόγων έως και 9 δισ. ευρ στο πλάνο του 2020.
Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επαφές με τους primary dealers.
( Europe ) s.A., με έδρα το
Λουξεμβούργο , ότι μπορεί να
εγκατασταθεί στην
(Industrial and Commercial
Bank of China και Bank of
China (Εurope) Luxembourg)
με τις οποίες παρέχεται η
άδεια εγκατάστασης στην
Ελλάδα . Τις επιστολές παρέ
δωσε ο υποδιοικητής της ΤΤΕ
Θεόδωρος Μητράκος.
Ελλάδα
Ακόμα και εάν οΟργανισμός έχει φτάσει τα 35 δισ. ευρ.
Διαχείοισης Δημοσίου Χρέους
δεν έκανε ούτε μια έξοδο στις
αγορές το 2020, το ελληνικό συμβαίνει για πρτη φορά στη
δημόσιο θα μπορούσε με τα
δικά του μέσα να καλύψει τις
χρηματοδοτικές ανάγιες της
χρας το επόμενο έτος , χωρίς
να κακουμπήσει το μαξιλάρι
διαθεσίμων, το οποίο αισίως
Γραφείο
Αντιπροσωπείας.
Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε πρόσφατα το
υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την εκατάσταση
στην Ελλάδα υποκαταστήμαBank
Όπως εξηγούν παράγοντες της
ομολόγων ,
αγοράς
σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Το 2020, με τα σημερινά δεδομένα, για την κάλυψη των χρε
ολυσίων απαιτούνται 4,9 δισ.
ευρ .
Στο μεταξύ , ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάν
νης Στουρνάρας είχε το Σάβ
βατο συνάντηση με αντιπροσω
Industrial
Commercial Bank of China
Την αντιπροσωπεία αποτε
China
(Europe Luxembourg
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία
του στην Αθήνα την 1η Νοεμ
βρίου .
(συσκευασίες
Created by Universal Document Converter
ΠΙΜ8Α