Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Regional Media awaRds 2019

Τέσσερα βραβεία για τον Χ-τύπο,
το xtypos.gr και το syneidisi.com
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MEDIA

Δίνω ώθηση

στην επιχείρησή μου

Μεγαλώνω
τις πωλήσεις μου

www.xtypos.gr

16 11

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.11.2019
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1130

Έχουμε θέση για εσάς
ΔIΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
210 2710769, 210 2719132
[email protected]

ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

εφιάλτης ηλεκτρονικών συναλλαγών

e- ΑΠοΔΕιξΕιΣ

ΤΑ ΜυΣΤιΚΑ & Οι ΠΑγιΔεΣ

*τι να κάνετε για να μην χρυσοπληρώσετε την εφορία
*το ύψος των αγορών που πρέπει να κάνετε
*Αναλυτικά παραδείγματα για όλα τα εισοδήματα
*τι ισχύει για ζευγάρια, ποιοι εξαιρούνται από το μέτρο

ισορροπία τρόμου

Η πάταξη της ανομίας
και η μηδενική ανοχή
ενόψει Πολυτεχνείου
Αποφασισμένη να προχωρήσει με στρατηγική «νόμου και τάξης» είναι η κυβέρνηση, με στόχο να κερδίσει τη μάχη των νοικοκυραίων, οι οποίοι θέτουν
ως πρώτη προτεραιότητα την πάταξη της ανομίας.
σελ. 5

σελ. 14

σελ. 9

ρΕΠορτΑζ
ΓιΑ τΗΝ
ΕφΑρΜοΓΗ του
ΑΝτικΑΠΝιΣτικου
ΝοΜου
σελ. 7

σελ. 16-17

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου που
ζήτησαν 9 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

του ΠΑΣΟΚ, που θα δείξει εάν
έχει μέλλον ο συγκεκριμένος
πολιτικός χώρος.

τι λένε δημοτικές
αρχές και καταστηματάρχες σε Ν. ιωνία και
Ηράκλειο Αττικής.

ΝΕΑ ΔΕΔοΜΕΝΑ διαμορφώνονται στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου, με
τις μεγάλες ανατροπές στη διαδικασία κάλυψης του εισοδηματικού ορίου
μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Σήκωσε το γάντι»
ο δήμαρχος
Μεταμόρφωσης
για το ακίνητο
Κουτσουμπέλη

«Ξεχάστε διαρχία» Σαρωτική
επικράτηση της ΝΔ
το μήνυμα Φώφης στην ΠΕΔ Αττικής
ενόψει συνεδρίου Μεγάλος
ΕξΑιρΕτικΑ λΕΠτΕΣ
νικητής
είναι οι ισορροπίες που διαο δήμαρχος
μορφώνονται στο χώρο της
Κεντροαριστεράς, μια εβδοΓαλατσίου
μάδα πριν από το συνέδριο

σελ. 15

Στο πλευρό
των ανέργων
Δήμοι των
Βορείων
Προαστίων

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι άνεργοι
δημότες του Αμαρουσίου, της Μεταμόρφωσης και
του Χαλανδρίου.

σελ. 18