Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
BΙAGK FRIDΑΥΚΑΙ 2ΙΗ Διαφημιστείτε στη αΡΟΔΙΑΚΗν και το ατodiaki.gr
ΡΟΔΙΑΚΗ
για την BLACK FRIDA Y!
με τιμές BLACK FRIDAY!!
:22410 75230 εoωτ.3) / Ε [email protected]
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕMΒΡIΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τμή : α ΑΡΦΥΜΟΥΥ 22.345
40 ΣΕΛΑΕ
Κλειστή από χθες
και το Πιθανότερο είναι
ότι θα χρειαστεί
Ενα κατεδαφιστεί
ΟΣΕΛ.4-5
ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΙ
Ενδιαφέρον
από τους Κινέζους
για επενδύσεις
στα Δωδεκάνησα
Πέθανε χθες ο επιχειρηματίας
| Γιργος Σπανός
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
Ο Γργος Anοκούρoστος eroς
από ους nολλούς μας αλ κληρης εnaής nou cίe επueς και ομορφέ . ΕΑ 10
Εσπόζετοι στο φοστόσο κούσnς onoppupότων στη
Pόδο και στο οολά nopo οε οτούm νoά της
Δδεκονήοου
Για κατοχή αρχαιοτήτων
συνελήφθησαν
Πατέρας και γιος
. ΕAΤ
miio το στον Τούρα
Σpα σης 3 μμ
ΟΕA Ε
Θρασύτατη διάρρηξη
σε κατοικία
Υστερο anό
epεuvo στο σnin
τους στονηαί της
Καλύμνου Πoponeppenκov στον
aooγa
Σήμερα η γιορτή
του Πολιούχου
Η oκογένo βριοκότον μέσο και κομότο Οι δρο
στες λελάτησον ω ontu anoκομίζοντος χpυοοψκά
και άλλα noλύτμα στκμενα,
Με ρζοντw μεγολοηpάnοo oππως κόθε χpόνα
9 ΣΕΛ 12
ΣΕΛ θ
ΣΕA 11
4 ΕΚ.