Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5289

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣTΟΛΗ 40 ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Β. ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

«∆ώστε τέλος
στην αποδυνάµωση»
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΑΡΒΕΛΗ
ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΛ. 5
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυτό είναι
το σήµα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΣΕΛ. 12

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ «ΤΡΕΞΕΙ»
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οι εννέα
αλλαγές

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ∆ΕΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΟΡΕΤΣΟΥ, ΠΗΓΑΝ... ΜΥΡΣΙΝΗ

Hλθον, είδον
αλλά... απήλθον
ΟΜΑΛΑ
ΚΥΛΗΣΕ,
ΟΜΩΣ,
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΜΟΝΗ
ΚΑΤΩ ∆ΙΒΡΗΣ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Αναγνώριση
µε τη βούλα...
ΣΕΛ. 10

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.

Τη ∆ευτέρα στην
Πάτρα η Γεννηµατά
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 19-24

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ
ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΣΗΜΕΙΟ

Ζαχλωρού:
Η µεγάλη
«πληγή»

7.30 µ.µ. (ΕΡΤ SPORTS)
H ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Παναχαϊκή:
Για την «δόξα»
στη ∆ράµα

Επετειακό τριήµερο
µε σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Μόνιµη δουλειά
για όλους

ΠΟΙΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6-7

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ: ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΣΕΛ. 10

Προµηθέας:
Κακή παρένθεση
στο Μονακό