Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ ο | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΠΑΡΑΣΗΣΜΗ 5NΟEMο w
ΠΡΟΣΑΑ ΡΩΠΣ ΚΑΤΟΝαAΣ:
Αλλαγές για να
ξεμπλοκάρει η
γραφαοκφατία
ΠΟΛΛΟ ΕΛΟΥM
ro MAΝΟΥΜ
ΑΠΟΤΝ ΥΠΡΕΙΑ ΕΟΤ
rΑΝΑΣ
Προθηση στη
120 ΔΟΣΕΙΣ :
ΓερμαΜα της
Θεσσαλονίκης ,
Πιερίας και Χαλιιδικής
σφυρί ακίνητα
χρέη στην
ΟΣ ΧΕΜΕΝΩΝ ΡΟΟΡO
Στνo η κ μς
δoην umv nμος nόn
eloς μu nς pος "pίμς
poό ηρτn
Εrp O ς μ ηνο δάξη
ουφpooμού νηοο u oiα P
σμο ς αο ύ oη
εφορία
ΕΕKINΟΥΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΟΙ
EOTΕ DmE
Απόλυτη πλειοψηφία
για τον περιφερειάρχη
κ. Μακεδονίας
ο. Τζηκστα
Την nόλη ς Οooοίr, yoa pi
Eomνepήχοκδή Φωνην a
νupauw σ η ν ν
wοpn, η pαa uεδοo
a noπo dά σό ς Τ6ςς11
MeaApiu η Υπp oτ npς o
ονnpeίαμμ ω Φrοομό upμού
olnς (OTO yoήρ η ou
opoo Tp Πςς Χσής
καn Μς St fe
ΜΕ ΟΣΟΣΤΟ ΤΟ
ΟΤΟΕΡΤΑΣΟΝ ΣΤΗΜ ΠΑΘΕ
Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στα όρια
Πιερίας-Ημαθίας
nepagep
ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΣ 3ΗΜΑ
ΑΤΟΧΙΕΣ Κ noΛAΠΜΡΟΒΗΜΑτΑ ΣΤΗΜ ΠΜει ΜΑΡΧΒΟΥ
αΑναγκαία η απομάκρυνση των ξύλινων
παρτεριν λέει ο Δήμος Κατερίνης
Πpoopς οpς ς θ
ύoε Παpa m λό4 n
pονα άσοα ου dοoμαος
orνsΒή ο8 erdο nk
(aomόδρμς ΠA.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΝΑΥΛΙΑ
Τorp ρική F Ναγθγθυ κιά μ7 μ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΚΗ ΕΚΘΒΗ
ΕΥΡΟΠΜΗ UΔΟΜΑΜ
ΜΕΚΣΗΣ NDΟΜΤΝ
Δράστις με σύνθημα
.Αλλαξε Τις συνήθειες
σου, μείωσε τα
απόβλητά σου.
| D κός Βo M w tμ
| 90 A Η
| ΜΑA A Aμά Δtν .
3opi o τr Poα o
Την οη αεμόpr ολrmμν το
φα πό πν pepn οu oου πόp
m πhnς άμοp, eμοu α ατοln
ap pωτηηςoος μανή
uaηe paς
eprε μμοό mς arμn Εrwάρηρης
, Δημοά nάpnw Δη ότ o u
|Οκή οεηο ήμε Κoμ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΕΟ TΗΝ
ΠΑΡΑΝΕΥΗ 22 NOBMBΝΟΥ
mν lpon, 15 Noβίου 201%
ς 40 μμοw μο
ωυββλείου (Kνpn 4 Κpέν
Χάρης Τριανταφυλίδης
ΠΕΣΑ E
Χεpοuργός Ουθαuατpος
Παιδομθαμίατρος
raΑβέθ μάσn o6 oς
piς -0oroς
eα aολουθά οrimm μεωmοό
v eΜνο Μ Βpή
Το ppολό NΣΤ
ο ος TMΟ
σος αpοσολούν σν pon
ouνά opκού ppάο ου
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Το σnpcio mου Οφθapaτpοu
Τρανιopυλλίδη Χόρη μrοφtptηκ: στmν
Πλατία Ελευθερίας 4
(ανωθεν Apha Bannk.
Τηλ 23610 23033- K. 6844 273215
eάrου Μ Βεpiμn
Νέσοp
1940-1941
ΟΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
ΜΕTΟ Ο
Iημλύεp ap ήαμπόν mν
εμήpη κ τέη w wv
γαwας o oς κ pησυ
nπu ρίτοuν ναvop nm
ηρovuμμήu o μς Κp
μ po αμοwνδοo ηnv
απόην Τn 19έκ o ή ΣrΗ. Θ.
opς νonν ΕομοΜοA ήpν
ΕΠΜETΗmΟ ΠEAΣ
Παρουσία πλήθους κόσμου η εκδήλωση
για την χρήση των Social Modia
1 Μιuο1α
, EΙΕ
160Nοpu 501 στν oaμό
νoμa opος α μα.
ΠΑΡΑΔΕΜΑ
ΑΜΕΡΚΑΝ
ΕTΑΡΑΣ
ΕΜΠΕΤΕΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΙN 65 ΧΡΟΝΑ
oής οκδκδησ, δημdoυς p,
uos υφήpος ουληή m
o ος ευκάιμαα α
urpoκμνo ποι
pouoloo s oν αo prtο
ΤΠΡA ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤ ΙAΙ
ΤΕΡΠΟΣ
ΕYDOR
Καυαπουμαου κή Καναμαλα.
φλτpο βρύσms
ΔΓ ΞΕΑΥΑΙΕΕΗΣ Α
Πωλουνται αυτόναμα διαμερισματα
στην Δεατο καρυδ Πuρίoς αnό 5)τμ
Αως 50τμ κυντά στην Θαlασσα.
eopo βpσ ΕTDOR orδνιο,
abia βρύn
Ee uμβό p upοpea
o σν.
Επαγγεδματικά ακίνη τα και
οκαnεδα εντάε σχεδίoυ και 4Τς
υτην Αεη1ouupυυ αι nλάο
Διταγωρου.
Ετ μακαό τατιευεμπρτnογεμετα
pεκoρυμς δuοκεύαίυ
Κονέστε πίρα στο 257Ο 3/620 ναμετλύοληριη ηράτοκη εsos,
Τιμή ΣΟΚ
12,90
electricon
aerton
Τηλ. 23510 91197
www.ydosυ
b m ug ΡΟΗ Ν
w πτογα - Βγς λος 10τρσς δαργα α
γμα τaφς ίσ
8 21520-12 110, tω 78 391550
www.serpo.g, inέοήτerpoLgr
300 ΒΡΟαν