Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: . & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 62ο- Αρ. φύλλου 17.639 . Τμή 0,60 E. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εκατοντάδες πολίτες στο Ν. Ιωσννίνων
ΟΔΑΙΚΟΙ ΚΡΤΣ ΦΗΦΕ ΑΠΑΝΑΝΗΑ
ΟΔύο και πλέον γρόνια δεν έουν εξεταστείαπό ης Επροπές | Προς δημοπράτηση το Ανοτό Κέντρο Euπορίου στα Γάνενα
ης Αποκεντρωμένης Διοίκησης χιλάδες ενστάσεις
Q uin gη Εpρτή κρίραη μαλλη φήρn oyμζμιμι κάτι απ' την παλιά του ταυτότητα
Το ιστορικό κέντρο αποκτά και πάλι
. Τραγέλοφος επικpατί με
nς ενστάσες που έχουν υποβληθεί για Το δασικό χάρη ης Π.Ε
ωawνiνων. Από το 2017 εκκρμεί
η εκδίκαση πολλν εξ αυτν , αλ.
λά και για όσες εξεπάστηκανπλην ελαχίστων . δεν έχουν ακό
Το έγο προβίέπει μα σορά από παρεμβάσεις ανάπλοσης σε ένα δίτυο 12 δρόμων
με επίκεντρο ην οδό Ανεξορτησίας . Στα 1,8 εκατ. ευρ ο προύπολογισμός Του..
.Μέγpι πριν λήες δεκαετίες
εκτίχτυπούσε η εμπορική ακαpδιάν Των Ιωαννήων . Οι εποχές
όμως άλλαξαν, Το εμπορικό κέ
νρο της πόλης μεπτοπίστηκε
πο ψηλά, ταυτιζόμενο εοα.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
μη εχδοθεί οι αποφόστις! Σύμ
φωναμάλστα με κάποες πρόχερες εκμήσεις οι εντάσεις . αντpπου πρέπυ να εξεαστούν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
φτpνούν ης 10.0001
Η αγανάκτηση Του κόσμου χυπάει κκόκνo καθς υπάρχουν
περιπισεις nou έχoυν μπλοκά pεn επενδσεις, εν πολύ μεγαλύEρης έχτοσης tίναι τα προβλήματα Κτηματολογίου . Υπάρχουν μάστα
που προκύπιουν με τη σύνταξη του
Στα όριά τους έχουν φθάσει υποφήφιο επενδυπές από την
αδοναμία της Αποκενpωμένης.
Ηπείρου- Δυτ
στικό της κέντpo και ήμερα η οδός Ανεξαpτησίας και ο χupω
δρομοι έουν απομείκει με έλαχ
στα καταστήρατα, εν έχουν αυξηθεί εντιπωσκικά οι χρο
στίασης κα αναφυχής.
Ωστόσο , σύντομα ενδέχετα
να μεταβληθεί σε ένα βαθμό η ε κόνα αυτή και το παλιό εμπορικό
κέντρο να ξαναβρεί λήη έστω α την ταχεία ε
σεων για Τος δασκούς χάρτες
H οδός Ανξαρτησίας θα αποτελέσει την ακαρδιάν του
Ανοιχτού Εμτορικού Κέντρου το οποίο προωθεί προς
δημοπράτηση ο Δήμος Ιωανντν . .
περπτσες που ααφα typrΜ εαpa
θiμάς 4o ΛόνεΜ
κ0ε12]
Μετομεγαλύτερο ποσοστό αίξησης επβατντο 10μηνο
Όλο και πιο ψηλά το
πό τη χαμένη του αλη , εφόσον
γνει πράξη , με τη συνεργασία
Δήμου και Επιμελητηρίου ίωανw
νων, η λειτουργία στη συγκκp
μΕη περιοχή Ανοιχτού Κέντρου
Εμπορίου .
Πάντως, ο Δήμος εμφανεra
αποφασιομένος να προχωpήσει
τοέpγo κ ανλνωσ ες ς
ανοrει ο δρόμος ya τη δημοπρά
τηση των παρεμβά - - 11η σελ
Αεροδρόμιο Ιωαννίνων
ν lmρεις ατό Αθήνα τρος Γιάννενα, που ξεχινούν ατό19 ευρ!
Τελευταία ευκαρία για μεγάλες παραβάσεις ..
Μέχρι τέλος Ιουνίου 2020
η τακτοποίηση αυθαιρέτων
LppηΑκίΜωσς
μηράα στ Γάναταο io
inplenpoλιής Εκαδευση
. Υψηλές πτ
σες κάνει Τελευταία
Το Aεροδρόμιο be, καθς η
επιβατική κίνηση
κινείται σταθερά στ
ανοδική τροχιά κα αγράφοντας μάλ.
στα τα μεγαλύτερα.
ποσοστάσε mαvελλοδικό επίπεδο.
Δεν είνα υχαίο
λαπόν που Οympie Ar έχει συ μπεριλάβει τα Γάννενα στους πέντε
ελληνικούς προορισμούς (ο υπόλοπαι εναι Αλείανδρούπολη, Κεφαλονiα , Ρόδο και Κω) για
. Στη σελίδα 2 |
νΠο αυτηρή η διαδικασία για ότους χάουν Τν προθεσμία
. Τάξη σε μια πονεμένη στορία, που ακούει στο όνομα aυθαίρετα , ειχειρεί να βάλει o
Υπουργείο Περιβάλλοντος , καθς κάποια στηγμή α πρέπει να
: σταματήσει η λογική: πληρνεις
Παρούσα και φέτος η Περιφέρεια στη Διεθνή Εκθεση
Με τα παραδοσιακά μονοπάτια
η Ηπειρος στην Philoxenia
>Στόχος η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουριομού . .
Το προανήγγειλε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Πιο αυστηρές κυρσεις για
Τς παράνομες ελληνοποιήσεις
ΕΡIRUS
και rο σζως, που διαχρονικά .
χει υπηρετήσει Το κεντρικό Κρ .
Τος σε βάρος του περιβάλλοντος!
Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα
προβλέπτί σημαντικές αλλγές εν
η τακτοποίησή Τους
Τρίτη επιστολή
Μάξιμου στον ΠΛ.
νθέμα ερμηγείας η εξαίρεση πης φέtaς από τους ερκανκος δαμούς
. Στους άζονες
πάνω στους οπο
ους θα κινηθεί Το
Υπουργείο Αγροπ.
κής Ανάπτυης για
Την αντιμετπιση
Των ελληνοποήσεων , αναφέρθηκε για
σκόμη μια φορά ο
Υπουργός Μόκης
Βορίδης , κατά η
διάρκεα rης τελε
. Χθες αργά Το απόγευμα
στάλθηκε από τον Μητροπολ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
τά σειρά-ρισέλιδη μάλισταεπιστολή γγια την γνωστή πλΕ
ον υπόθεση της επικεήμενης
δίκης για πς εικόνες, χωρίς να
προσθέτει απολύτως ΤίπoTε πί Της οuσίας .
Η επιστολή θα δημοστευτεί
| αυτούσκα στο αυριανό φύλλο .
. Με στόχο Τν περαιτέρω aνάπτυξη εναλλακτικν μορφν
Τoupσμού καθς η πpoχή μας
Εμέες α δάμε αaiας
Mέμμί ΟΜ n l
Του . ΠΑΝΝΑΚΗ
σποτελεί κδανικό προορισμό γι'
αυτές κι έχοντας σηις mοoEυ
ές Της Το πρόγραμμα ανάδειξης
mapαδοσιακν ορt, -11ησελ
της παράδοσης-παραλαβής της
Διοίκησης Του ΕΛΟ - 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΑΠΟΨμΕΙΣ
Χωρίς προβλήματα η Προετοιμασία του ΠΗΣ Γιάννινα..
Δοκιμάζει σχήματα
ο Αργύρης Γιαννίκης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Πότε απαγορεύονται
|Τα τροπάρια του Σύριζα.
οι απαγορεύσεις;
> pάφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑ
Φλάλογος-Συγραφέας
Σήμερα πληρνει η ΕΡΤ
> iράperο ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΝΗΣ, Δp. Μοριακής
Βολογίας Παν/μου Ιακννήνων
. Χωρίς προβλήματα συνε.
ετι η poετομαoία του ΠΑΣ
Tιάννναγια το παιχνδι της Δευ Τέρας με τον Απόλωνα στο
Ζωσιμάδες , αναμέρηση που
θα ρίξει την αυλαία της 5ης σγωνστκής Της Super Lengue 2.
Οι Κάστρο και Καρτάλης που
ακολούθησαν την Τετάρτη ατο .
μικά προγράμματα, χτες προπονήθηκαν κανονικά με την υπό λοπη ομάδα και δεν-11η σελ
Πολοί mιστέψαμε ότ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ύστερα από την αποδοκιμασία της κυβερνητικής
Τους πολιπικής θα όλλοζαν ρότα και θα ακολου-.
θούσαν μια νέα πρακτική, όως οι καιροί απoτούν .
Και όμως , δείχνουν σον να μην έγινε καμιά μετα
βολή ούτε πολιΤική ούτε κονωνική . Έτοι συμπεριφέρονται όλοι
τους ηγεσία και βουλευτές , σαν να κατέχουν το παπικό αλόθητο
και απατoύν να επιβάλουν σε όλα τα ζητήματα, Τις ιδεοληψίες και
τα προτάγματα του παρελΒόντος .
Αυτή η συμπεριφορά της Αντιmολίτευσης φανερνει
. Aνήκω σε εκείνη τη γενιά που πρόλαβε Τις me
νακίδες με τα Απαγορεύεται το κσmνίζεn , Ano γορεύετσι το πεν α δημόσιους χρους.
και το Μην υβρίζετε τα Θείο.
σε λεωφορεία .
Μικρός σε ηλια, μόνο αυτό το Amαγορεύεται το
| κανίζεv, στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ μου προκαλούσε εντυ
Οι γιατί υπήρχε , ο
αρνητικές επιτσεις του καπνίσματος, αλλά για στο λεωφορείο
του ΚΤΕΛβρισκόμουν σχεδόν αποκλειστικά και μόνο ,
γισί δεν εφαρμοζόταν. Οχ πως γνρζα Τις
-7η σελ
-η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα