Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟEΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27417
Κίνητρα πολλν
ταχυτήτων για την
ηλεκτροκίνη ση
στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκό ρεκόρ στην ίδρυση
εταιριν μιας στάσης
Η έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας
ΧΑυτοκίνηση 2019 και τα πολλά ηλεχτρικά μοντέλα δίνουν το στίγμα της νέ
ας εποχής . Η διάδοση της ηλεκτροκίνη σης τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει πολ.
λές συζητήσεις , για το αν τελικά αξίζει ο
Ελληνας ή η Ελληνίδα να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Σήμερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα .
χουν αυτονομία και ανάλογα με τον τρόπο
οδήγησης αυτή κυμαίνεται από 200 έως
400 χιλιόμετρα . Παράλληλα θα πρέπει να
έχουμε ως δεδομένο ότι ο μέσος όρος των
χιλιομέτρων που διανύει καθημερινά ο
Ευρωπαίος οδηγός και κατ' επέκταση και
ο Ελληνας , κυμαίνεται στα 60-70 χιλιόμε
τρα . Αυτό σημαίνει ότι η
αυτονομία των ηλεκτρικν
αυτοκινήτων και κάτω από
θεί η Παγκόσμια Τράπεζα,
για τη σύσταση μιας επιχείρησης στην Υπηρεσία Μίας
Στάσης (ΥΜΣ) του ΕΒΕΑ,
απαιτούνται μόλις δύο ημέρες για τη σύσταση επιχεί .
ρησης, εν για την ολοκλή
διαδικασίας
χρειάζονται δύο επιπλέον
ημέρες , που αφορούν την
κατασκευή εταιρικής σφραγίδας και την εγγραφή στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης
Σχολιάζοντας την Εκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας , ο πρόεδρος της Κεντρι
κής Ενωσης Επιμελητηρίων
και του ΕΒΕA, Κωνσταντί
gυ5IνESS
START
Την αγκαλιά της
ΕΕ Ζητούν Βόρεια
Μακεδονία και
Αλβανία
νος Μίχαλος , δήλωσε: Τα
συγκεκριμένα αποτελέσμα τα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και τη χρη
σιμότητα των ελληνικν Ε
πιμελητηρίων , που αποδείχθηκαν πρωταθλητές όχυ μόνον στην εξάλειψη της γραφειοχρατίας αλλά και στην εντυπωσιακή
μείωση του κόστους σύστασης μιας επιχεί
ποδίδεται στην άριστη λειτουργία της υπηρεσίας μίας στάσης των ελληνικν επιμελητηρίν.
Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνν και προστίθεται ότι ,
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουΠρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή
Ενωση και ενδέκατη στον κόσμο είναι η
Ελλάδα στη διευκόλυν ση για την άμεση
ίδρυση επιχειρήσεων , σύμφωνα με την
έκθεση της World Bank 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα