Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SΧιτικη Ξ0.>
Διαφάνεια
ΑΝΕΕΛΡΤΗ 1
1ΑΝυμβρίω 2019- Πpλn u 199-ι2Μ)-Aμι0 Φmnn 985 -Τμήpν 00
Ε ΒΛ) ΜΑΛΙΛΙΛ ΕΦΗΜΕΡ1ΛΑ
iraNepio Ε,
συπtίoot
tAnMopiα
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
10 ΡAI0ΦΩΝg οUN
105.0 1ο.
Τμ500ΕΕΝ 10Υ
βλυτεγαίου 13 ΧΟE 2 ν ΚpρΛamMpoTΤη. 2 Μ9%, 4905 JT18, wwwehiosemhig λη αίτιεημμ2μκ σm Εm
Δέκα κλειστά προαναχωρησιακά
κέντρα ετοιμάζει η κυΒέρνηση
Το ένα απά αυτή στη χία
MmΑΤΕΙΚό ΗΧa δείπαέαι άλλοί
Yoa ου
γaίου και να ενει δημ
9υpγήσει ένα, πiaioo nου.
ea Βεnobργεί αnoτpεπτικά για τον μεπικό εp χομό νέων npoopuνων,
θα 5ημουργαθούν κλριο ηpοανανοpoσκά
Κέτρα .
Anpoσgμενα να σκήβυνει τη στοon τns.ant pαντ στην ΕΕ και την.
Tοupriaeίαι n κυβέp
νοmm onρiα ετοιματεί τη.
ουν, οιτοmικέ o.
νωνs βράουν ai
η χυβένηon αναznτά
επενoνιoυ , Aυon Η κυβέμνησn τό μετανοστευτικό σtthvti tο
μονυμα ότ το ούστημα
οφγε κολς όοι δκαιoύντα άσυno , θα 1ο
naipvouν χαι oοoι δεν
δικαιουντει θα επιστρε
βφουν. Συμρννα με nhn.
pηφopia, 9 Προθuηουργ6s Κυράνοs Μiooτάκns ένel δομοοοnoίron του επιείρηα ακού nπaιου για μπανοSρμηνύσεσε oπaτωεμπnεκόμενα χυβεωνατια στεήεnoτ oετικνηροσφυικό που θa ερinαμβάγει τμααξυ α πρων, .
ένομν στη δαθεση τουκ d ημερες yανα επεnλει στeθεpo- ti ημομργε κετρων υποδοxns στα νησιό ου Αραου
noinon στον ομοα όικειριor του npροσφυγικού [email protected] Eυγεκρμενα, η uΕρντon θε ανακονωσει τη δημουργ
ομοι, τό ο τη νησκοτιή co και σον ηπειρωτίή κρα
Μaaae οuno1ο χρονικά δόπημα που μεohaa μέχρι και , as paια- ohha apaστατοιπημεα νοσα του Δηοbu .
τον Φεβρουάρο, η τυβεpνnon στοχεει να παγωσε του, onaία δεν ΒαζεπΕpυούν τα 10 εε αρθμό Η χωρητικότητά.
χρομs στέγρυns των μετονουτον στην ειδοχρα να npοpea Φμαντικά tων nλιθυσμό του om νno ου Α- α ίoι nnήpos επουργικό ενuς τον μηνν του ειμνο
Συνέα σηααίβέδα
Εκρίθηκε ηοκοηλοίκή ούνδεση
ωYnoινμετηθεοσαλονίκη
κηεστν ηροσναχωροσκκν κέπρονας Χίο, Μεσβο, Τομον
tous θαξεnεΕρνα τα 20100 απομα και Πστο ευση παραμένει
Συναια οτα σμα
Ονούσσες. Υεγράφη n σύμβαση
για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού
Συνεμμοιπσίλδα 30
Κωλoνοn a Dαση κοι
αφοωρουε n itovseν0 E0yo
neis ho τ0 νσί μας aι μο .
νοδο Φισnοyικου παθaρiou
| φουτοίoγσμού 37 bar
Aρω, Αρzή νo nή 6ουrra
γo νο υγοφοιε oισίus στε.
epos μιαsδίονοns 6το6σο .
μs, nou e επn σε Βια σο
βο06 npδοτnοv ηκo πpe 8δwe
Πρόκεται γiα dγο pyν μείσηυ
ρμοos no, en κοbνστεp n .
Ba mou io ουτο επiαo Μαμ.
(ωυν o ο r0aκαes
ον Γopys Δavih.
μηέγαμε τη Τρrn 12
Neεμβρίου 2019 τη oύμ;.
βοσηγ τη μοιοδα βoλoyου χαθαρpppu npouυη..
Φογσμευ 1817 ειαι ευμ.
6Δημαρχo Ωvουopuν κ.
Γωργο baνιoh, στη pαδο .
φωνική εκnομnή Καλn.
μερα με τον ANTi " μετο .
Κωνσταντίνο kυδνη αν φες τα εξία
ΔΕγμε 6α βήμο ηα ανο, at .
μαντκά ε0ο στο φια μ
Eνυπεχρομο μερν 6ευνίτριο at 40Υ Aiου κα Μίαoα: eoraesγα ν εενήσον Οτεργο ο τα κοθόκαφι και ναΜουτοη Ρωmον κου Συοotoγγραουλουκ. Πουτσυ
Loo τanη (
spirts
φrgουμE στο εnuunaoρασ αan0s
ΤEL30 2271042158
ΔΑ Α ΤΕ
ΣΑ ΜΕΡ
ΑΤΟ ΨΗ
ELMEF αgτο ίeκνα
Eirosin ουμμος pιαιοΗζ ασκαια μα
ΟΙ ΣΚEΨΕΙΣ ΜΑΣ
Κικaαηυωίoυν ruμετων ο αιακoν
3ου u ΚbΗ
38 ΑEGEOU aν. (hios
FB Caprice Cafe Bar