Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ποιους κατέγραψαν οι "κοριοί" της διαπλοκής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
14.11.2019
KC NTRA
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1783
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ
<ΔΕΙΧΝΕlo ΠΙΘΑΝΟΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙ ΠΑΛΟΥΣ
ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ
ο1"ΚΟΡΙΟ"Ε
ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΕΛ. 3
Τσίπρas : Γινόμαστε
μάρτυρες ενός
ακραίου
νεοσυντηρητισμού
ΠΟΙΕ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΕΛΕΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Η ΣΠΟΥΔΗ s κβέρνησηs ο αλέξει τον νόμο nou oφoρό στιs nopevoμs unoλons
υnοκpύπει ύnens σκοnμότmes . Με τον νέο Ποικό Κδικα το υλικό noυ Προέρχειαι aιό
nopoνoμs unoλοnέs μοp νa αξοοnθεί anό m Διαοιοσύνη γα μα σερά αό υκοθέσες
διμοσίου συμφέροντos και κακουργιμοτκν ουναλλογν.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Σus εnιθέσειs των ΜAΤ κατά φοιτητν
σνοφέρθηκε ο πρόεδροs του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξηs Τoίnpos στην ανοκτή συνέλευση
nou npoγματonoήθnκε στα ρεθενό.
ΣΕΛ. 3
Συνάγοροι του Ορουή
ΑΛΓΕΙΝΗ εντύnωση ηροκάλεσε η στάση των
βουλευτν τns ΝΔ και του ΚIΝΑΛ στην ηροανα
κρτική εηπροηή τms Βουλή .
ΣΤΗΝ ενογνια nρonάeειά τοus να στηρουν
τα naραμύθια ηερί σκευωρίas έφτασον σε σημείο να nαριστάνουν τοus συνήγοροus του K.
Φρουζή , ο onoios είναι ο βοσικός κατηγορού
ΕΛ 10
ΒΑΡΕΣΕ ΚΑΝΟΝΙ
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
THOMAS COOK
ΣΕ. 10
λοΟVARTS .
ΟΝA αροδέχεται όι
μενοs για
ΑΜΛΟΣΤΕv a
ακόμα
με mν υnεpημολόγηση
ΚΑΡΤΕΛ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΕΙΧΕ ΑΠΛΩΣΕΙ
ΤΑΠΛΚΑΜΙΑ ΤΟΥ
Στην onoδ μnon oos oληρου
δτύου onoτελούμενου onό
δδο ερληματκs οpraνσes
και επό συμμορίεs εμnoορί
κοι διακίνησns ναρκωικν
κατόφεραν νο φόσουν οι Αρχέ .
ΣΕΛ 8
unάρχει σκάνδολουε
η διατεταγμένη συνταγογρόφηση των ακριβν
φαρμάκων με ηρωταγωνστή τον Κ . Φρουζή.
ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ μηχανισμόs ηρonaγάνδαs
έφτασε σε σημείο να αναnoράγει τα ψεύδη τυ
Κ. Φρουζ , όπι δήθεν η Ελένη Τουλουηόκη του
Σάρωσε την Ελλάδα
στο Πέρασμά
τns n " Βικτρια"
ηρότενε να τον θέσει σε καθεστs nροσασίαs
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΜΕ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Η ΑΑΔΕ
μορτύρων με αντάλλαγμα να ενοχοηοιήσει noλτικά Πρόσωno.
ΣΕΛ. 7
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ 11
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΥΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
εδπρωταγωνιστής
έίναι η ενημέρωση σου
Μετά από μια μεγάλη
" ανάπαυλα", ξεκίνησαν
από χθες οι ηλεκτρονιοί
Πλειστηριασμοί
KΟΝTBA24
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΣΕΛ. 7
ΤΡΙΤΗ ΩΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ KONTRA