Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφων μου οoυ ..
ΓΟ αγυνστ όμως μέ Βoνότου pνο εκφρόζεy
tλεύθερο/
| την όηοφ
| 0ου.
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5090
Τιμή φύλ.: 0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Κ. Σκρέκας:
Ι Σημαντικός ο ρόλος του πρωτογενή|
τομέα στην μεταλιγνιτική εποχή
Ξεκίνησε η διαβούλευση του Υπουργείου για τη νέα ΚΑΠ
Σελίδα Τ
Αυθαίρεια
θετική διάθεση
του Κωστή Χατζηδάκη
στο θέμα της Μαυροπηγής
Οριστική
- Εντός του επόμενου μήνα θα επισκεφθεί
ην περιοχή μας
Σελίδα 11
λύση για Την τακΤΟΠοησή τους
Φ0ι βασικοί άξονεs
του νέου νομοσχεδίου
nou θα τεθεί σε ισχύ
Προκήρυξη για 400 θέσεις
συνοριοφυλάκων
από τον ερχόμενο Ιούλιο
Σελίδα 13
ΦΜέχρι το τέλος του έτους
οι επίσημες ανακοινσεις
Αποτελέσματα
4ης αγωνιστικής ανδρικού
πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥM
Σελίδα 7
Η Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
στη Διεθνή Έκ
θεση Τουρισμού
"WTM 2019
ΣτΟΣΙ
Το μνημείο
της αποτυχίας
της Αριστερά. .
Σελίδα 24
από 04 έως
Το μνημείο της anoτuχίας της Αριστεράς .Του Κστα
|Στούπα
Τις μέρες αυτές συμπληρωθηκαν 30 χρόνια αό την
| ππση του Τείχους του Βερολίνου (στα γερμανικά
|Berlingr Maueη ή του Τείχους της Ντροπής Η ππση
| του Τείχους συμβολίζει την κατάρρευση του Σοβιετικού
Κομμουνισμού η οποία αποκάλυψε τις άθλιες συνθήκες
Ι διαβίωσης των ανθρπων στα ολοκληρωτικά καθεσττα
|του Παραπετάσματος .
06-11-2019 στο
Λονδίνοτης Μ.
Βρετανίας"
Σελίδα 17
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
ΚΔΙΚΟΣ ΕΘu