Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τοΠo τoυ
Πρeπeι να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoνήτης Ειότης- Δεθντς ΒAΣ ΣΕΒΑ Eigς 45ο- Φλλα 1 150 Τμή 00Μυμό έπη 14 Νιαβρα 209
MΕΛΟΥΛΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
κρατντας Refugee" , καλωσο .
επερνούν στες
τα όρια της λουλούδια και μπα - ρίζουν τους εκατο υnοκρισίας λόνια, Κορυφαία ντάδες μετανάστες
τα στελέχη στελέχη, της Κου. και πρσφυγες, noυ
του ΣΥΡΙΖΑ nou u μουν δούρου και η μετοφέρονται σε δο .
ποδέχονται αυτές νεολαία τoυ κόμμα - μές φιλοξενίας της
της ημέρες στο λιμά . τος κρατντας πα - ενδοχρας .
νι του Πειραιά Πρό.
οφυγες και μετανά , σύνθημα , " Welleome
Re sees Welcome
νό στα χέρια με το
a στη μελ.
Πλάθος Πιστν , Αρχν και Κληρικν
Ευχήθηκαν στον Μητροπολίτη μας
"Εις nonλά έτη Δέσηοτα
ΕΕΚ oM Ετm A .
| onoto υmonκαν 0rc
στον Μηpononitη np | 4ος Χυο00τομο ονη|μερυu ο0μ n
στυν Κν κοnw
κα Μονηστικον ΑΜ
| φοτήtων, toυ τοηo .
στον κατάμεστο anό κόαο 1 Ν.Ay άvη
Ο Σλογος Εργαομένων Νοσοκομείου διοργαννει
Συλλαλιτήριο εναντίον της Συλλετουργίας
των Νοσοκομείων Πρέβεζας . λευκάδας
Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου
ρννέχn στη σελ 5
Η πλειοψηφία των καταστημάτων της Πρέθετας
Εφαρμόζει τον αντικαπνιστικό νόμο
Βαριά τα πρόστιμα σε όσους παρανομήσον
"Εκάνδαλο Νoνartis"
δεν υπάρχει
Αστραφε κα βρόντηξε ο unoupγoς A
νάτυξης κα Εnενδοσεων , Αδωνις r .
Στο σύνολο σχ ωργιάδης για την unoθεση Νovats και
δόν των καταστη.
μάτων
εστίασης
της Πρέβεζας ε .
φαρμόζεται ο αντ
καπνιστικός νό .
μος εδ και ενάμι .
τmν κατάθεση του Κωνσταντίνου ορουζή
ση μήνα περίnou.
σε ουνέντευξή του .
ννετi υτη σr.