Πρωτοσέλιδο Πτολεμαίος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εξοικονομ:
Οι ενεργειακοί
Φως στο τούνελ
Επισημοποιείται Δήμοι καταθέτουν
τις,θερμικές
των χρεν της
η αύξηση
των πόρων για
την Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
ΔΕΥΑΕ στη ΔΕΗ;
Πλακεντάς-Τσεχελίδης
εξετάζουν την
υπαγωγή σε πρόγραμμα
επιχορήγησης δήμων
για την εξόφλη ση
υποχρεσεων
από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις
ανάγκες του
για την παροχή
φυσικού αερίου
Τι συζητήθηκε σελ. 16
στο ΔΕΣΦΑ παρουσία
Δημάρχων και Περιφερειάρχη
> σελ. 4
> σελ. 3
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΚΟΣΜΑΣ Α. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ
τολεμαίος
e-ptolemeos.gr
'Ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019/Τιμή:0,50E / Αρ. Φύλλου: 5938
24630 80986
Ο POUGARIDISMEDIA
@eptolemeos.gr
e-ptolemeos.gr
www.e-ptolemeos.gr
>σελ. 6
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ'ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ Π.Δ. M., ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΟΝ αΠν
<Το Πανεπιστήμιο
Ξεμπλοκάρει επαναπροσδιορίζει
ο κάθετος
το ρόλο
του στον
ΠτολεμαϊδαΦλρινα
Έτοιμη η τροπολογία
έρχεται την επόμενη
εβδομάδα στη Βουλή
χάρτην
Αγορά Χρνσού
> σελ. 8-9
ΑΛΕΖΗΣ
Τα προβλήματα
υποδομν
και υποστελέχωσης και
η ανησυχία συρρίκνωσης
με τη βάση του κ 10v
ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
University of Western Macedonia
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
PAΒΔΟΙ ΧΡΥΣΟΥ | ΧΡΥΣΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΠερδίκκΟ 12 Πτολεμαΐδα Tnλ. 698 6828018
Ο ΠΙκαιροS κατιράφει..
Πολιτική πάνω στο κου φάρι της
500+20oo 190 εΕπιχείρησης: Πότε και από ποιον ζητήθηκε
να ΜΗ λειτου ργήσει η 5" Μονάδα;
ΟPOUGARIDISMEDIΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
> σελ. 3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ /
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
αφίσες A3
flyers A5
διηλής όψης