Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974Ap φύλλου 6880-11.992
050 ε
Μείωση δημοτικν
τελν σε ευπαθείς
Κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό
Συμβούλιο της επιχείρη σης
15 θέσεις στις
υπηρεσίες
Ασύλου της ΑΜΟ
Νέες επιτυχίες για
Κανονισμός λειτουργίας
τον Σκοπευτικό
ομάδες πληθυσμού
και Μητρο Εθελοντν
Πέντε θέσεις στο
Παρανέστ Δράμας
σελ 3η
Σύλλογο Δράμας
από το Δήμο Δράμας
δημιουργεί η ΔΕΚΠΟΤΑ
σελ θη
σελ. 5η
σελ. 7η
Σε εξέλιξη η κατασκευή
του εντευκτηρίου
των Φυλακν Νικηφόρου
- Αναμένεται η προκήρυξη του ΣΕΠ για ! Καθαριότητας & Φωτισμού;
Αύξηση στο 57,5% στα τέλη Καθαριότητας ζητάει η Οικονομική υπηρεσία
Οδεύουμε προς αναγκαία
αύξηση στπα δημοτικά τέλη
τις προσλήψεις προσωπικού!
Καμιά επίσημη θέση από τις δημοτικές παρατάξεις και τη δημοτική
αρχή στην άτυπη διαπαραταξιακή
Μεγάλη η διαφορά στο ισοζύγιο εσόδων-εξόδων στην Καθαριότητα
Του Θανόση Πολυμένη
E ΕΞΕΛΕΗ βρίσκεται
η κατασκeuή του κτι
-ρίου του εντευτηρίου
των Φυλακν Νικηφόρου.
Όπως είναι γνωστό , το κτί.
ριο αυτό εήe δημοπρατηθεί
παλαιότερα , όμως ένα ήτημα έκτωσης του τότε εpγολάβου- αναδόχου πριν
από έ8 χρόνα περίπου κι.
οιγραφeιοκρατκές διαδκ
σες , πήγαν αρκετά πίσω το
ήτημα , το οποίο ξεκαθάρισε στα τέλη του 201&
Πλέον , εδ και ένα μήνα.
έχει εγκατασταθεί ο νέος ανάδοχος εργολάβος και το έργο έχει ξεκνήσει Aυτή τη
στιγμή η κατασκευή βρίσκεται στη θεμελίωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε 8 μήνες, κάπου στα τέλη του Τελκά, τον Αύγουστο του 2018 η ΚΤΥΠΑΕ
καλοκαιριού του 2020.
Ο διαγωνισμός για το κτίρο που έλετε χου, το κτίρο βέβαια δεν είχε κατασκουα
από το συγκρότηματων Φυλακν Nικηφό - στεί ποτέ και στις αρχές Σεπτεμβρίου
ρου άνοιξ τον Φεβρουάριο του 2019 με εγκρίθηκε η αδεοδότηση δόμησης του εντη συνολική δαπάνη του έργου με τα τευκτηρίου Πρόκεπαι γα ένα διροφο
απρόβλεττα , αναθερηση και ΦΠΑ να κτίριο , με ισόγειο κα ' όροφο όπου θα
ανέρχεται στο 1.190.000 euρ
Στην κατηγορία των οικοδομικν ο προοπολογισμός ανέρχετα σης 694593,27 αναμονή, είναι η προκήρυξη του διαγων
ευρ , εν στην κατηγορία των ηλεκτρο μηχανολογικν ανέρχεται στις 244 260 των Φυλακν Νικηφόρου μέσω ΑΣΕΠ η
Το συγκεκριμένο κτίριο έχει πίoω του μέχρι το τέλος του 2019
Του θανόση Πολυμένη
Ν KΙ καμά δημο
τή παράταξη δεν
Ιαποκάλυψε επίσημα τις θέσεις της για
την πιθανότητα της αύ
ξησης των δημοτικν
τελν Καθαριότητας και
Φωτισμού, στην άτυπη
διαπαραταξιακή το
βράδυ της Τρίτης 12 Noεμβρίου , παρ όλα αυτά,
εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι η α ξησή τους θεωρείτα
μόλλον αναγκαία.
Όπως είνα γνωστό
και όπως πρτος είχε
δημοσεύσει την Τρίτη ο
-Πρωνός Τίπος, η Οικονομκή υτηρεσία του Δήμου Δράμας πρότενε με ει .
σήγησή της, την αύξηση των δημοτικν τελν κατά μεκρή διαφορά των 100.000 ευρ περάτου .
57,5% , θεωρντας την αναγκαία , πρακεμένου να μπορέσει να ισοσκελιστί το ισοζύγιο εξόδων και εσόδων κατακόρυφα εντός του 2019, κυρίως από τη μετα
στον τομέα της Καθαριότητας ,
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ΧΥΤΥ Σερρν , τα οποία πλέον έχει αναλάβει η ΔΙΑΑ
οn.Τ, τα έξοδα στην Καθαριότητα μέχρι τέλος του
2019 αναμένεται να ανέλθουν στα 4836 282, 80 eυρά , αλλά και από την κακή λειτουργία του Κέντρου Αναεν τα κατ' εκτίμηση τα tσοδα μέχρι τέλος ενεσττος κύκλωσης Δράμας Μέχρι πρν , Δήμος Δράμας με έτους αναμένεται να ανέλθουν στα 3.695.00ο ευρ τέφερε τα απορρίμματα στο ΧΥΤΥ Σερρν με δικά
ατοNNΕΟΥ ΠΤ
μια μακρά στορία , καθς ο προηγούμε
νος ανάδοχος του εν λόγω έργου είε κn
ρυχθεί έκπτωτος από το 2013 , κα μέχρι
τον Αύγουστο του 2018 , η ΚΤΥΠ ΑΕ δεν
είε εξετάσα την ένσταση του εργολάβου
απέρρεμε την ένσταση του πρτου αναδό
ποσό των 3.691.328 ,13 ευρ , όπου υπήρχε μια πολύ
Το κύριο πράβλημα είνα ότι , τα έξοδα αυξάνονται
στεγάζοντα δάφορα εργαστήρια
Το επόμενο στάδιο που βρίσκεται σε
φορά των απορριμμάτων του Δήμου Δράμας στο
σμού για προσλήψεις του προσωπικού
ΜΑΘ, η οποία ζήτησε αυξήσεις από τους Δήμους ,
οποία αναμένεται να βγει τουλάχιστον
Μια διαφορά δηλαδή που
ξεπερνάει το 1,1 κατομμύ ριο ευρ . Αντίστουχα γα το
2018 , τα έξοδα ήταν
3.792.655,97 ευρ , εν τα
έξοδα και πλήρωνε 28ευρ τον τόνο . Από όταν όμως
ανέλαβε η ΔΙΑΑΜΑΘ η μεταφορά και τηνταφή , τα
έξοδα αυξήθηκαν, και όχ μόνο ια το Δήμο Δράμας
αλλά και για όλους τους Δήμους της Περpέρεας Αν.
Μακεδονίας-Θρόκης , καθς αυτά ετιμερίζονται σε
όλους τους Δήμους ευθύνης της.
Εξχνιάστηκαν τέσσερις
απάτες στη Δράμα με το
πρόσχημα ενοικίασης σπιτιού έσοδα ίχον ανλθε στο
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
σελ.4η
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεoίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τριοδιάστατης αnεκόνσης
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Πάτκας-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υnέpnxo-Τriplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Οpθonaντογράφος
Αναλυτικότερα , τον περατις έρευνες των αστυνομκν σμένο Σεπτέμβριο, τόσσερις
του Τμήματος Ασφαλείας ημε δαποί εντάπι σαν σε στοΔράμας , τέσσερς υnο θέσεις σίδα κονωννής δοτύωσης.
απάτης μέσω διαδκτύου , με αγγελία ενοκίασης διαμερίσματος στη Δράμα, την οτoία
μερίσματος στην πόλη της είχαν αναρτήσει συγκεκρ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξχνάστηκαν ύστερα από
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία.
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
το πρόσχημα ενοκίασης δια μένα ηpoφλ χρήστη.
Δράμας
Τουτοποήβηε η επλοκή
σε αυτές τεοσόρων δραστν ,
ηλικίας 08, 32 26 (άνδρες ) και
Κατά την διαδτνυκη και
τηλεφωνική εικοινωνία με
τον υποτθ έμενο ιδοτήτη
54 γυνaίκα) ετν , σε βάρος του συτού, συμφνησαν την
κατάθεση διαφόρων χρημαι
κν ποσν σε λογαριασμούς
των δραστν , ως προκαταβολή για την ενοκίαση του
σππου , ενω μετα τν καταβολή των χρημάτων έταυε
αποαδήmοτε αικοωία με
τον υπστθέενο ιδιοκτήτη
Με τον προανopepόμενο
τρόπο, καπά το χροΜκό διά στημα από 18 έως 23-092019, οι δράστες ατέσmασαν
στις τέοερις εpπτσας .
συνολικά το χpηματοκό nooό
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax : 2521022413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
των οποίων σχηματίσθκε δ
κογραφία για στάτη.
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
. Τον no
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Τντα διπλα 6ας αξρηέo
μαθράτι τροάντο
Κιν. 6932-347415
των 830 ευρ.
Η δικογραφία που σχηματίοθημε, υπεβλήθη στην κα. Εσαγγελέα Πρωτοδικν
Δράμας , εν την προανάκρσn, ενήργησε το Τμήμα.
Νέα Διεύθνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890
Αoφάλειας Δράμο,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα