Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΑΡΡΟΣ
Apιθμ. φύλου 35.077-Πέμπτη 14 Heeμβρeu 2019 www.tharrosnews.gr
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τιμή 1 upό
ΑΘΗΝΑ - ΠΕΚΙΝΟ, ΠΕΚΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ, της Κύρας Αδάμ
Η σημαντικότητα του ανοίγματος των ελληνικν
προϊόντων "γκουρμέ" στην Κίνα
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ELITE CITY RESORΤ
Σε νέα εποχή
με νέους συνεργάτες,
ιδέες και στόχους
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΔΙΣ ΙΣΟΒΙΑ
σελ 9
στο Δικαστικό Μέγαρο
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στον " αέρα" οι
αναπλάσεις οδν
στο Ιστορικό Κέντρο
σελ 4
ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ
Παζάρια με Κομισιόν
και συζήτηση για
πιθανές επεκτάσεις
σελ 5
Δικαστικό Μέγαρα Κολαμάτος 2019! Δον οίναι η πρη φορά που σε δημοσέυμά μας γίνεται ανοpαρά στα τέρά
στια πραβλή ματα στεγονάτητας που αντμετωπζει τα συγκεκριμένα κτή pa, τα οποία θeωρητικά κατατάσσέται στα
καιναύργa , όμως η κατάσταση γίνeται κάο χρόνα και χειράτερη και πλόον παλύ όπικίνδυνη για οργαζα μένους και
παλπος , Νsρά τρόχαυν από ποντού και το χeιρότερα erai ότι πορνούν μδσα από τις ηλοκτρολαγικός εγκαταστάσοκ . Χαρακτηριστικό είναι το σημεία της Υέφυpας σταν πρτο όροφο του κτηρίου, που βρίσκεται μέταξύ Δικηγορ
κού Συλλάγου και Πτασματοδικείαυ όπου τα νερά στην κυpαλοξία Τρέχουν μέσα από τα φωτιστικά σματα .
EAΙΔA 2
μΓΟL55
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΣΠΟΥΡΓΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΠΑΝΙΟ -ΠΠΛΑΚΑΚΙ-ΤΖΑKΙ
www.pantazuk.gr
ΚΑNΝΔA ΑΥΣΤΑΑ
-ΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΟΗ
Με λαμπρόπητα και
πλήθος μητροπολτν
kokkous
SNACKCAFF!
ΤΗΝ ΕΜΜΑ ΕιΟΑλάο
σελ. 13
DELIVERY: 27220.2252 ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού teveντΙ Δημαρχείου)
ΚΛΑΜΑΤΑ: Λ. AΝHΗ 115, Τu. 2721022 256 )
AΜΗA: ΣΑΛΑHΙ HLAΣ 14, ΤM. 210345 4540