Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

19oC, 20:00

€0.80

16oC - Υγρασία 69%-92% - Άνεμοι: Ν-ΝA 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:22 - Δύση ηλίου: 17:26

Óôç ìíÞìç ôçò 8÷ñïíçò ¢ííáò Ìáñßáò

Προσοχή, δεν είναι για γέλια αλλά για
κλάματα. Γοερά. Θα περίμενε κανείς
πως ο αιφνίδιος θάνατος της οκτάχρονης Άννας - Μαρίας συνεπεία τροχαίου πριν από δέκα μήνες στην ε.ο. Λευκίμμης θα συγκλόνιζε τους
αρμόδιους για την κατάσταση του δρόμου. Ιδιαιτέρως μάλιστα όταν το θλιβερό γεγονός πυροδότησε τότε και εφάπαξ την αντίδραση ευαισθητοποιημένων, που συγκεντρώθηκαν στο σημείο να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση αυτού και των άλλων δρόμων του κερκυραϊκού,
οδικού δικτύου, όπου ο κίνδυνος σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος καραδοκεί. Αλλά μπα. Το θέμα της έτοιμης από καιρό παράκαμψης αυτού του απαράδεκτου τμήματος του οδικού δικτύου συνέχισε να θολοπλέει στις ήρεμες και πηχτές θάλασσες της γραφειοκρατίας, πολιτικής και υπηρεσιακής. 3>>

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5003

ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ÌåôñÜåé ôéò ðëçãÝò ôçò

Ç êÞñõîç -êáôÜ ðåñßðôùóç- ðåñéï÷þí óå êáôÜóôáóç åêôÜêôïõ áíÜãêçò, èá
äéåõêüëõíå ôçí Üìåóç åêôáìßåõóç ôçò Ýêôáêôçò
ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò áðü ôï Õðïõñãåßï, ãéá ôéò
åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò
ôùí æçìéþí.

¢èëïò ôùí äéáóùóôþí, Üíôåîå ï 41÷ñïíïò

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμφωνο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος,
στο ενδεχόμενο να κηρυχθούν κάποιες -μεμονωμένες- περιοχές της
Κέρκυρας σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης, μετά την προχθεσινή κακοκαιρία και τις υλικές ζημιές που
προκλήθηκαν, όπως υπογράμμισε
η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας
& Διαποντίων, Μερόπη Υδραίου,
στις δηλώσεις της.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τέλος καλό, όλα καλά, στην υπόθεση με τον εντοπισμό (αρχικά) και τον απεγκλωβισμό (τελικά) του 41χρονου
άνδρα, ο οποίος αναγκάστηκε να μείνει για πολλές ώρες κρεμασμένος πάνω από έναν γκρεμό, στην περιοχή Μουργάδα. 4»

ÐñùôéÝò ãéá Ëåõèåñéþôç êáé ÓáëâÜíï Ëïýâñï óôï 24ï ôïõñíïõÜ «Ìáâßëçò» 13>>>

Σελίδες 4&5>>

Ãêßêáò: «Ç ÊÝñêõñá
äåí èá ðåé «ü÷é» óå
ìåñéêÝò ïéêïãÝíåéåò
ðñïóöýãùí» 6>>>

ÂïõíÜ ôá öýêéá
óôá êïõñôåëÜôóá 5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα