Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.638. Τιμή 0,60 E . Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350
htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Αρωματικά φυτά και βότανα στις πλαγιές τους είναι ανεκτίμητος .
ΑΗΣΑΥΡΟ ΣΤΙΑ ΒΟΥΝΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΡΟΥΑ
Ο Lεiαι η προστοσία του από τους ΑΜβανούςαπιδρομείςν με την
εφαρμογή πολιτικν σειφόρου ανάττυξης και η στήριξη νέων αγροτν
που ενδιαφέρονται να αοχοληθούν με τέτοιου είδους καλλέργειες
Aμμάση Ευήτος ΤουργδΑμος Α | η προστασία των /Ηπειρωτν
Νέομήνυμα Κ Μnτσοτάκη προς Ε. Ράμα:
Σημαντική μας προτεραιότητα
. Ολο και περισσόεροι κάΤοικοι Των ορεινν χωριν του
Nοuni haγνήνωw αλλά και σ' 6 λη Την Ήπερο ανακαλύπτουν rα
τελευταία χρόνια Τον θησαυρό
Των αρωματικν φυτν και βοΗ Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην Ελληνική Μειονότητα
σε όλα ταζητήματα, διαβεβαίωσε χθες ο Πρωθυπουργός
τους Προέδρους -ΟΜΟΝΟIA, και ΚΕΑΔ
. Προσδοκίες όι ίσως έχει
έρθει η ρα , στε η Αλβανία να
σεβαστεί τα δικαματατης Ελλη
Μκής Εθνικής Μιoνoτητας, πpo
ΡΕΠΟΡTΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Τάνων που κρύβεται στις πλαγιές
Των επιβλητικν βουνν της πε
pοχής μας.
Πρόκεται για ένα θαύμα της
Ηπερκης φύσης Το οποίο μπορεί με ην κατάλληλη αξοποίηση,
να συμβάλλει στη λεγόμενη apό
ροσνάπuητ
έχουν απομίνη
κους και φθίνουσα παραγωγική
δραστηριότητα. Εξάλλου , τα πιστοποιημένα βότανα tίναι περήτητα,
τόσο στην Ελλάδα
PΕΠ ΟΡΤΑΖ
Το Τοάr είαι Το πo γνωστό αρωματικό βότανο
που συνντά κανείς στα βουνά της Hπείρου,
Το οποίo μπαίκι στο στόχοστρο Αλβανν εmδρομέωνο. Στην ένδεη φωτό ο . Αpορός ..
κύπτουν από τηχθεστνή συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης , με στελέχη
Της στο Μέγαpο Μαξίμου
με λιγοστούς κατοί
Κόμως, η γενιά των Εθνικν Ευεργετν δεν έχει ασβήσει
Στη Μόσχα ζουν οι τελευταίοι
απόγονοι των Ζωσιμάδων!
Η Εφ όλης της ύλης ήταν ή χθεσινή συνάντηση του K Μητοοτάη με τα στελέχη της Ελληνικής Μaιονότητας της Αβανίας ..
--α-n-ran η
Την αντπροσυπεία των Βορε
oηπερωτν αποτελούσαν ο Πρό
δρος της ΟΜONOΙΑΣ Βοσλης
Κoος ο Ποδρος του ΚΕΑΑ Βα
γέλης Ντούλες και ο Πρόεδρος Του
: Πapapτήματος της ΟΜΜΟΝΟΙΑΣ Χaμάρρας Βασίλης Μπλέρης
Οκ Μηταοτάκης , μετά mν εκtE
νή ενημέρωση που είχε από τα τρία
μέλη της Αντροσωπείας, Τόνισε ο
η η Ελληνική Κυβέρ - 11ησελ
Ο Δίμς Ιωανντύν τροψυγ
ο Σεέγα α ατοθαματικά
Ανάπαuλα oπό σnμεοα,
Κaρπος απέδωσε έρευνα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωσμαίας Σχολής
. Πς εντότισαν τον κ. Αλέξανδρο Δόκο
νέες βροχές αno Δευτέρα
Σελ. 2
Αρκετά τα προβλήμπα επό
την τελευταία κακοκαιρίο
. Πολλή συζήτηση γίνεετα ra
Κανείς όμως δεν ανa rελευταία χρόνια για το rόσυ ση - pωτήθηκε ποτέ αν η φιλομαντικό Κληροδότημα που άφησε γενής ουτή Αδελφότητα Ε
στα Γιάννενα η μεγάλη οικογέ , χα αφήσει Τίσω Της απο
νόνους! Κανείς εκτός από
τον δραστήριο Σύνδεσμο
Αποφοίτων Ζωσιμαίος
Σχολής υανόων, ο omοi
ος εδ και χρόνια αναζητά
στη Ρωσία τυχόν απογό .
νους Τους στηριζόμενος
στο γεγονός ότ από Τα εν
νέα τέκνα mς -7ησελ
07 ρες της Κοβηας μ
Τν Τθιση ης ανακοκ λσης|: κορυφαους Ευεργίτες Της πope
* Στη σελίδα 12
νεια Των Ζωσιμόδν , απ ' Τoς
Σελ 6| : δος μας και ιδιαίτερα για Το καθ : στς διαχτήρισης Του.
Eνμέρωση γιαrmv nopείa τουέργου στο Δημοι. Συμβούλιο
Μέχρι 30 Νοεμβρίου η οριστική
μελέτη για τον Μεγάλο Δακτύλιο
Προανίγγειλετην κατάργηoή τους ο Υn. Εσωτερκν
Ο Αλέξανδρος Δόκος με τον συνο
νόματο εγγονό του , απόγονοι Της
Αλεξάνδρος Ζωσιμά
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντ
να λύνουν, δημιουργούν προβλήματα! Ηημοφλής ερμηνεύτρια στον ΠΑ.
V ΑΕΥΑΙ λυματολάοτη και βιολογικός στην χθεοινή συνεδρίαση
ν εαιρετές Πριφέρειες και Δήμους οι αρμοδιότητές τους . .
. Την πρόθεση της
Κυβέρνησης να μεταφερ
θούν αρμοδότητες Των
Αποκεντρωμένων Διουκή
σευν στις Περιφέρεες και
Τους Δήμους, μετέφερε ο
Υπουργός_Εσωτερικν
Τάκης Θεοδωρικάκος καΤά ην ομλία Του στην
χθεσινή Γενική Συνίλευ
ση της Ενω -11η σελ
ΡΕNA ΜΟΡΦΗ: Οι συναυλίες
είναι για μένα ιεροτελεστία
V Mλάει για τm κoης διοκο ,η mya, aλλά και ην πρη ης τνά
. Το μονό που έχει σημασία
στις ζωντανές εμφανίσεις είναι η
ένωση Των ανθρπων που βρί
σκονται σε έναν κοινό χρα . Ε
ναι μια εροτελεστία γα μένα να
καταφέρω να συγχρονιστ με
Τον καθένα n νίγα
δημοφιλής
Μόρφη, γνωστή και μέσω Του
aler cgo ης ως Σούλη Ανατολή ,
η οποία έρχεται στα
. Την εξίλιξη της υλοποίησης
Του έργου cΟλοκλήρωση Μεγά
λου Δακτυλίου πόλης baνviνων
(κόμβος Πανηπερωικού Σταδίου
- κόμβος Βογάννου 6θεσε καιά την χθεσινή συνεδρίσση rου
Δημοτκού Συμβουλίου η παράτα .
ξη ης Τ. Καλογιάννη chuvvνα 2023 , Φητντας -11η σελ
Επιπωσίασε το -Διάζωμα μ mν Πολιστική ιαδρομή ου .
Στην Αγγλία παρουσιάστηκαν
τα Αρχαία θέατρα της Ηπείρου
νθτικά μηνύματα από την Έχeεση Τουρισμού στο Λονδίνο
Mνδρομς μειτέο
uεδκού σιολείου ΕA)
συλιό Χατζιστα
-4η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
GER. 2
Πα το Παικνδι ης Λευτέρας (5μμ) με Απόλλωνα Πόντου
Σε δύσολες συνθήκες
ΒΟΛΕΣ
. Η eΠολιmστική Διαδρομή
στα Αρχαία θε
στρα ης ΗπtίρouP , Το καινοΤόμο αυτό πρόΑν είχε φωνή.. .
οι προπονήσεις του ΠΑΣ
Σο πλαστικό της Ακατολής συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία
> Του ΓΑΝΝΗ ΜΠΟΟΥΤΙΑ
. Σο γήπεδο ης Ανατολής μ.
συνδετικό- πλαστικό χλοστάτητα
πραγματοποιήθηκε η χτεσινή
προπόνηση Του ΠΑΣ Γιάνννα , ο
oπoίoς συνεχίζει Την προετομα: σία rou για τον αγνα Της Δευτ
pας (18/11,5:00 μμ) μεον Απόλ .
λωνα Πόντου στο ε2ωσιμάδες .
Οι συνεχείς και έντονες βροχο πτσεις Των πλευταίων ημερν Eπιβάρυναν κατά mολύ
γραμμα που σποτελεί το κοΟ Αν είχε φωνή, Το κέντρο Της Αθήνος, θα μπορούσε να διηγηθεί στον επoκέτm, απίθανες ιστορίες .
Ιστορίες πολιτικές , συνδικαλιστικές , ιστορίες ανορχικν , αλλά
κα πολλές-. δραστηριότητες άλλων φυλν! Η αφήγηση θα γινό
ταν αρχικά, στα ελλήνικά, αλλά θα ήταν απαρατητη η διερμη
νεία και σε άλλες γλσσες του κόμου και ου υπόκοσμου, πoυ
βρίσκεται εκεί
Οι πολιτικές ιστορίες , έχουν πάντα την αξία τους ,
ΣΤΟ Αθηναικό κέντρο (Ομόνοια-Σύνταγμα) , γινόταν ο-ησελ
ρυφαίο προϊoν
πολιτιστικού
τουρισμού της
Ελλάδας ,
ρουσιάστηκε
σε Παγκόσμα Εκθεση Τουρισμού
WTM Tου Λονδίνου .
Πρόκεπα για την γνωστή πρω τοβουλία της Περοpέρειας Ηπείρου
Τελευταίων 45 χρόνων!
maκαι του Υπουργείου ΠολΤσμού που
με ην αρωγή του Σωματείου Aάζωμα εντάχθηκε στο Ε.Σ.ΠΑ.
(2014-220) ως po - 11η σελ
11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα