Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΚΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ
Με το μυαλό στον Απόλλωνα Πόντου
Σel 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 14
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6464
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΔΗΜΟΣ B.TΖΟΥΜΗΡΚΩΝ
ΤΗΝ ΠΑΙΚΟΣΜΙΑ ΕΚΒΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥWTM
Προωθεί τις συνέργειες
στον τουρισμό
Στο Συνεδριακο Κεντρο Δημαρχείου
Πραμάντων , συγκροτη8n .
Περιφερειακο Δικτυο της πιλοτικς
περιοχης των Πραμάντων , στα
πλαίσια υλοnoiησης του υρωnα
κου εργου