Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινη Εφημερίδα Τηs Hnεiρou-ρυτήs Eue. Τzλλas-Έοs 930-Αρ ΦυΜου 24636-Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΙ
<Τα Μυθικά Πλάσματα
του Νότου)
Δεν αλλάζει ο Γαννίκης
την Πετυχημένη συνταγή
Μίκρά Σεμινάριαν
με συνέχεια
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
Κάλυψη
όλων των αναγκν
Παρά τις προσπάθειες για άμεση μεταστέγαση του Σχολείου Αναπήρων Παίδων , οι προτεινόμενες
λύσεις δεν κρίθηκαν εφικτές από τον δήμο και επιθυμητές από γονείς και εκπαιδευτικούς
ΒΡΕΘΗΚΕ
Περιοσότερα aπό 165 δωμάτια στις
εστες του ηoνεnoτημου Ιωoν Viνων θα δοθούν για τη στέγαση
nρωτοετν φοτητν , καλύπτοντος
το μεγαλύτερο μέρος των ατηe ντων , εν οι υπόλοιηoι θα καλυφθούν με την ενοικίαση δωματίων
οε ξενοδοχεία, με τη ουμβολή της
nεριφέpειος
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Είπαν κόχι
Προκαταβολικά
Κάλεσμα στους nολίτες των Ιωανviνων να ενοντιωθούν σε oποaδήnoτε αύξηση των ανταnοδοτικν
τελν προκύπτει από τη λετουργία
της μονόδας επεξεργοσίος στερεν
anoβλήτων της Ηnείρου , aπεύθu ναν οι εκλεγμένοι περιφερειακοί και
δημοτικοί ούμβουλοι της λαίκής
Συσηείρωoης oε κοινή ουνέντευξη τύnou.
Την ολοκλήρωση
των εργασιν στο
Παλιό Χατζηκστο
θα Πρέπει να
περιμένουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι με
την ελπίδα ότι τα
Προκατασκευασμένα
κτίρια θα είναι
επαρκή σε χρους
και κατάλληλα να
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Σ Α.Π.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Όλα καλά με
τον μεγάλο δακτύλιο
Διαβεβαισεις ότι οι διαδικοσίες
για το έργο του μεγάλου δακτυλίου ηροχωρούν κανονικό , napeίε
αντιδήμαρχος Εργων Γιργος Αρ λέτος, anoντντας στα ερωτήματα
nou έθεσε η επικεφαλής της Παράταξης dωoννινα 2023- Τστιάνα Κα λογιάννη, στην Προ nμερησίος δόταξης ουζήτηoη στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου.
στεγάσουν τους
μαθητές
ΣΕΛΙΔΑ 3
.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Περί δικαιοσύνης
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΟΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ WTM TOΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Απάντηση
Αθλητισμός,
Με αιχμή την Πολιτιστική
Διαδρομή των Αρχαίων θεάτρων
εις τριπλούν
ΠΑΣ-ΑΠΟΛΛΟΝ
Το Πρτο ματς
Ες τρηλούν αnόντησn δόθηκε
aπό τmν nλευ ρότης δημοτικής
αρχής στα ζητn
μοτο της ΔΕΥΑ
nou εnavέpερε.
αυτή τη φορά στο
δημοτικό ουμβούλιο, ο επικεφαλής της ηοράταξης
Ενότητα Πολιτν - Νέο Γάννενα eωμός Μπέγκας
και η Προϊστορία
ΣΕΛΙΔΑ 12
Με θετικά μηνύματα για τον τουρισμό επέστρεψε η anooτολή της περιφέρειας Ηπείρου anό την Παγκόσμια
Έκθεση Τουρισμού WTM του Λονδίνου. Στο εnίκεντρο των δρόσεων hτον ο Πολιτσμκός τουριομός και η
aΠολπιστική Διοδρομή στα Αρχαία θέατρα της Hπείρουn, η onoo napοuoιάστηκε, στο Πλαίοιο napάλληλης
εκδήλωσης nou διοργόνωσε η nεριφέρεια Η πεipou, οε tour operators και δημοσιογράφους από τον υnεύ θυνο Προγραμμάτων του Σωμοτείου Διάζωμα. Ευδόκιμο Φρέγκογλου και την project maneger της αΠοΔιστικής Διοδρομής, Γεωργία Κτοάκη Το καινοτόμο ουτό ηρόγραμμα anoτελεί το nρτο Προίόν nολτιστικού τουρισμού της Ελλάδος το οnοίο ετάχθηκε στο ΕΠΙΧΕρnoακό πρόγραμμα aΗ πειρος 2014-2020%
ως Πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης μεέ προϋπολογισμό 37 εκαι. ευρ.
ΤΑΕ KWON- DO
Ξανά στην κορυφή
ο Πρωτές
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΕΝ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤHΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 Μ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
instagr sr η
Στη Σύγκλητο η απόφαση για τα νέα τμήματα
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 5