Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
0ιρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12388
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ενισχύθηκεμε διψήφια ποσοστά η οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο
"Αλμα 27% στις οικοδομικές άδειες
Κινέζικο ενδιαφέρον για το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Εκρηκτικό κλίμα
λόγω ΑΣΟEΕ
Η χρηματοδότηση επενδυτικν έργων στην Ελλάδα
αλλά και βισιμων επιχειρήσεων που βρίσκονται στα
χορτοφυλάκια Των Τραπεζν εξ απίας του υπιρδανε
σμού τους tναι θέματα που ενδιαφέρουν τους κινέζους
Τραπείτες Αυτό συνάγεται από Τις επαφές ους , τόσο με
τον υφυπουργό Οικονομικν , αρμόδιο για τον χρηματο moτωτικό τομέα , Γ. Ζαββό και τον διοικητή της ΤrE, όσο
και με τη διοίκηση της Παρας.
Εκτιμήστις θλουν την κινίζικη πλευράνα ελκύεται από
Το γrγονός όι η Πιρας έχει μεγάλο μερίδιο στην αγο ρά στον τομέα Των χρηματοδοτήσεων και κυρίως επ
χαρήσεις υπερδανεισμένες προς αναδιάρθρωση, θέμα
που απαιτεί νέα και σημαντικά κεφάλαια για την εξυγί
ανσή του .
κ ικό είναι το κλίμα
με όσα συμβαίνουν στην
ΑΣΟΕΕ επισημαίνουν
αξιωματικοί της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Αττικής .
μην χρύβοντας τον προβλημα
τισμό τους ενόψει της επετείου
του Πολυτεχνείου.
Σε αντό το πλαίσιο, έχουν επ .
στρατευθεί 5.000 αστυνομ
κοί ενόψει της πορείας και των
συγκεντρσεων του Πολυτε
χνείου, εν μεταφέρονται και
οχτ διμοιρίες τον ΜΑΤ από την
περιφέρεια.
Aγριος καυγάς ξέσπασε στην
Επιτροπή Μορφωτικν Υπο
θέσεων της Βουλής μεταξύ της
Νίκης Κεραμέως και του Νίκου
Φαηγια τα επέμβαση της ΕΛΑΣ
στην ΑΣΟEΕ, με τον βουλευτ
να προειδοποιεί την υπουργό
Παιδείας ότι θα είναι υπόλογη
Ισχυρή αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφεται
Lτον Αύγουστο , εν αναμένεται
μέτρα της κυβέρνησης .
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας , κατά
συνεχιστεί μετά και τα θετικά
Ο Ερντογάν απειλεί ξανά
την ΕΕ λόγω Κύπρου
τον μήνα Αύγουστο 2019 , στο σύνολο της Χρας με βάση τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες , ανήλθε σε 1.300 οικοδομικές
άδειες , που αντιστοιχούν σε 325,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.530,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά
27,0% στον αριθμό των οικοδομικν αδειν , κατά 29,6% στην
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης να επιβάλλει κυρσεις κατά της Τουρκίας για Τις εξορύξεις στην κυπρ ακή ΑΟΖ θα μπορούσε να διαταράξε Τς συζητήσς , δ .
λωσε ο Τούρκος πρόιδρος Ερντογάν , προειδοποιντας
ταυτόχρονα πως θα μπορούσε να στείλει αχμαλτους
μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στην Ευρπη .
Έβαλλε κατά της απόφασης της ΕΕ δηλνοντας πως η
Τουρκία ενεργεί σύμφωνα με τα δίκαιά της που απορρί .
ουν από το διαθνές δίκαιο .
Ευρωπαϊκή Ενωση, να το γνωρίζεις : η Τουρκία δενα .
ναι από αυτές nς xω9 στο τpαπέ Τωv διαπραγμοεπιφάνεια και κατά 33,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοι
χο μήνα του 2018.
Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 , η Συνολική Οικο
για τυχόν επεισόδια στους εοφ
τασμούς του Πολυτεχνείου και
να μιλά για ατο νύμο του χωρο
φύλακα. .
δομική Δραστηριότητα εμφανίζει , στο σύνολο της Χρας, αύξηπου γνριζες μέχρι τρα . Είμα
στε μια χρα που
τεύστων μαζ4 σου Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορεί
να τελεισουν ξοφνικά άπa.
ση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικν αδειν , κατά 2,4%
στην επιφάνεια και κατά 2,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντ στοιχο οκτάμηνο του έτους 2018 .
Πάνω από 31.000 οιαιτήσεις
προστασίας α' κατοικίας
Καμία αύξηση στις τιμές
των φαρμάκων το 2020
Χατζηδάκης: Επενδυτικό
ενδιαφέρον για Ελλάδα
επέρασαν τους 31.000 οι χρήστες που ξεκίνησαν τη
Εδιαδικασία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατα άρυα Ην αναοπίρωση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέ.
για την προστασία της πρτης κατοικίας και την ευνοίχή
ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικν , καταναλωτικν
και επιχειρηματιχν δανείων , με υποθήκη στην κύρια κα τοιχία. Εχουν ήδη αποδεχθεί μόνο 14 προτάσεις ρύθμι.
σης οι δανειολήπτες και εκxρεμείη αποδοχή των υπολοί.
Πυνάντηση με τον πρωθυπουργ6, Κυράχο Μητοο
Ατάκη, είχε ο υπουργός Υγείας , Βασθλης Κλιας , ε
οποίος αμέσως μετά ανακοίνοσε πως ι τιμές των ταρμά .
κων δεν πρόχειται να αξηθούν μέσα στο 2020. Το υπουρ
γείο Υγείας έρχεται να υλοποιήσει αντή τη δέσμευση, νομοθετντας όχι μόνο για μηδενικές αυξήσεις αλλά και για
μεισεις στις τιμές των φαρμάκων ως 7%.
. (οντος για τη χύρα μας περέγραψε ο Κωστής Χατζη
δάχης Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από Αμερκή,
Κίνα χαι Ευρπη γιατί η Ελλάδα αλλάζει και πείθει ότι
γίνεται κανονική χρα και ότι έχει κυβέρνηση φιλική στις
επενδύσεις δήλοσε χαρακτηριστικά στο ΣΚΑΙ 100,3 ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας .