Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.637 . Τιμή 0,60 E . Τεάρτη 13 Νοεμβρίου 2ο19
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία έκθεσης του Συντονιστικού Δίαξης Ναρκωτικν
ΧΑΤΙΑ
ΝΕΩ ΜΠΗΡΟΥΦΩΡΜΟDΤΟΥ ΚΑΣΑ
ΟΙμάα στην πεφογίμας από την Αβαά από αφαλατες διβάστες στα σύνορα και διονείαι σε δη
ημέρι κατο εξοτφιό Πέρνα κιταχάικην επίαης οφληγες τωύηες ηροίης κα οκίης..
ΡΜόνησωτηρίανη πλήρης θωράκιση της παραμεθορίου...
Διαπιστσεις...
Μετις επιθέσεις στον Π.Λ.>0 Μάξιμος
ειειρεί να μας επόλλει τη σιωπή.
. Το περιεχόμενο των δύο επιστολν του Μητροπολίτη
Lωαννίνων κ . Μάξιμου προς τον alρωνό Λόγοο , συνεχίζα
να απασχολεί την τοπική κοινωνία, ενόφει της δίκης για
ης κλεμμένες εικόνες της ερχόμενης Τρίτης .
Για τον aΠρωνό Λόγo το θέμα.
Εθεωρείτο λήξαν μετά και τη δε Τερη μακφοσκελή , φλύαρη και
παντελς έωλη επιστολή Του κ .
Μάξιμου , που η γραφή της κάθε
άλλο παρά θυμίζι nομενάρχη.
Ο Μητροπολίτης μας αποδδε
χαρακτηρισμούς, κάνει αναφορές
κλπ. σε θέματα που προίρχοντα
από άλλα Μέσα ή πρόσωπα.
Σήμερα ο μόνος λόγος που επανερχόμεθα στην υπόθεση,
είναι το γεγονός ότι ο . Μάξμος , επιχειρεί να δσει μαθή
pατα. δεοντολογίας στον αΠΛ, την διa ρα που ο διος Τις
δύο επιστολές Του έσπευσε να Τς δημοσισποήσει σε αλα
Μέσα Ενημέρωσης , πριν ακόμη παραληφθούν από την εφη
μεριδα μας!
Όpως γιατί τέτοια πρεμούρα να μετατρέψε311η σελ
τρύπια , αλλά καω λμάνι
της Ηγουμενίτοος που αποτε
λεί πυλη εξόδου του παράνομου εμπορεύματος προς την
ΕΕ εθαρρύνουν τα κυκλματα διακ .
Σταυροδρόμι διακίνησης
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικν
ουσιν σποελείη Ήπειρος κι αυ.
Τό δεν είναι νέα είδηση , αφού ως
συμπέρασμα έχει αποδειχθεί έ
μπρακτα με πολ
λούς Τρόπους ια
πλευταία χρόνια
Από η μία η
Υενίαση με την
Αλβανία, ην Κολομβία της Ευρπης όπως τη χα
pακτηρ ουν λογω της μεγάλης πα paγωγής χασίς, στην σποία εξάλου
κσαρνει.η δαφθορά και από την
άλλη η διαχρoνκή αδυναμία αποτε
λεσματικής φύλαξης των συνόρων
στην περοχή μας που πapμένouν
νησης
δραστηριοποιηθούν
στην ΉπΕpo. παρά η
σκληρή μάχη που δίνουν ενανiσ, ΤKtς ΑστυνοΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Την προβληματική αυτή
εικόνα έρχετα να επιβεβαυ
σει για μία ακόμη φορά έκθε ση του Συντο- 11η σελ
| Σχεδόν πέντε Τόνο χαοίς,
με προέλευοη κυρίως
| από Αλβανία , κατασχέθη1 καν πέρυσι στην Ηπειρο,
η οποία ήταν δεύτερη
Περφέρεια πανελλαδικά
σε ποοότητα κάνναβης
που έπεσε στα χέρια
Τουν Αρχν.
Χωρίς Πράξεις εφαρμογής παραμένουν αρκετές περιοκές ..
Το Σχέδιο Πόλης πονοκέφαλος
για τη Δημοτική Αρχή στα Γιάννενα!
Ενθαρρυντικά τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Παίρνει τα κπάνων της
η οικοδομή στην Ήπειρο
>Απόχειρόεουν ολοκληρωθείοι διαδικασίες στους λόφους Βυλισσαρίου κα Ταλέεη
αλλάκαι στο Νεοχωρότουλο, φως ακήμα να γίνουν οι προβλετήμενες υποδομές
. eΠοvοκέφαλο- για κάθε Δημοmκή Αρχή στα Γιάννενα αποrελί
τα πλευτία χρόνια η Πράξη Εφαp.
μογής Σχεδίου Πάλης σε διάφορες
περιοχές και γεπονιές του Λικανο>Αλλάζει σταδιακά το κλίμα, εν καθοριστικό ρόλο
Mηκ ούτιδης ια φ Hry
πμίτατα αλατυμιά
θα παίξει και η τριετής αναστολή ΦΠΑ
. Πορεία ανάκαμ.
Ψης φαίνετα πως t
χει πάρε η οικοδομκή δραστηριόητα της
χρας , ένας κλάδος.
που επηρεάστηκε πολύ από την δεκατή
οικονομική κρίση , ο6σγντας σε χτιμερία νάρκη όλα τα συναφή επαγγέλματα.
Σελ 2
[ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
Ερτηση Στ Καλογάνη
πεδίου οι oποiες έχουν αυξηθεί
σημαντικά σε πληθυσμό και αντ μεπωπίζουν κα' επέκτοση και αυξημένες ανάγκες για βαστικές οσn.
κές υποδομές
Σε πολές περιπτ
Μαπηνα οίηκηνά
αατοκίτκα μμη ονρα
Σελ. 12
- 2η σελ
Η όνευ προrγouμένη σπραξία
Των Τελευταίων χρόνων ι μόνες
εργασκς που γίνονταν ήταν κάποες
μικρές ανακαινίσεις ή νεργεακές αΤο Σχέδιο Πολεοδομι
κής μελέτης για τους
λόφους Βελιοσαρίου
και Τοιλίκη, οι κάτοικο
Των οποίων ζητούν
Πράξη Εφpαρμογής. .
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ .
Μειωμένες οι δαπάνες των Ηπειρωτικν aμας κ
νοικοκυριν για τα είδη παντοπωλείου
Μεταξύ σοβαρού και αστείου .
Βγήκανν στην αντίσταση
προγραμμάτων Εξρικονομ - φαίνετα Τως σηά- σιγά παίpει Τέλος
Σωτά, όπως αναφέρουν οι α λά νωρίζοντες Την κηματαγορά.
θα παίξει καθοριστικό ρόλο και η a .
νοσταλή του ΦΠΑ για τα επόμενα
Τpία χρόνα σης νέες οοδομικές άδειες, αλλά και στις
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ!
/Η Τρέφη σην ΑΣΟΕΕ Κάτης
κατά ης Υπ.Παιδείς και ο Λ. N.
mους στην ΠΕΙ Ηπpoυ .
ν Πανελλαδικά η μηνιαία δαπάνη κατά μα.φτάει τα 366 ευρ
. Λίγότερα ζοδεύουν οι Ηπερτες σε είδη παντοπωλείου σε
σχέση με άλλες περιοχές της χ
ρας σύμφωνα με ενδσφέροντα
σταπστικά στοχεία που παρουσίσσε Το νomτούτo Έρενας Λια .
νεμπορίου Καταναλωτικν Αγα
θν (ΙΕΛΚΑ) και σφορούν Το
2018 Σην Πιρp
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
- 11η σ λ
50ΛΜ,
. Μετά την απλεα της . .
ξουσίας, ο ένας μετά τον άλλο τα
στελέχη Του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να
κάνου. .
αι 4ράη mκμέου ω
Vηνμ άμοφήne
ήτοι επαναστατική . πεζο Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
- 11η σελ.
δρόμια, στα ΠανεπΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αναδρομές
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Από χθες στον ΠΑΣ Γιάννινα
Ο Χότζα και οι μουσουλμάνοι
Τσάμηδες της θεσπρωτίας ..
Εεχίνησε η προετοιμασία για
Οι διακινητές κι εμείς!
το παιχνίδι με Απόλλωνα Πόντου
- Μόνοι απόντες οι Σεργκελασβλι και Ελευθεριάδης
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
> pάφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧP. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
Φλάλογος-Ερευνητής
. Αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες που ζητούν από
τον ελληνικό λοό να βάλει "πλάτες" στο μετανο στευτικό, φυλάσσονται οι ίδιοι και οι οκογένειές
Τους από δεκάδες αστυνομικούς και φυσκό μέ νουν σε γετονιές που το ποσοστό Των
μων μετανοστν είναι και θα παpαμείνει μηδεν
κό! Αυποί ου κύριοι και οι κυρίες , ηθελημένα ή όχι.
κατάδεικνύουν με αυτόν τον Τρόπο πως η κυβέρνηση βαδίζε απο σπασματικά, χωρίς σχεδιασμό , χωρίς καμία πρόβλεψη ή πpοετο μοσία στον τομέα του μετανοστευτικού ζητήματος. Την παρουσι ζουν ως απόλυτα αφνιδιοσμένη και αναποτελεσματική -τησελ
. Σης προ πονήσεις επ στρεψαν χες Το
μεσημέρι o ποδρσφαιριστές του
ΠΑΣ Γάνννα και
ξεκίνησε η πpοsτομασία για Το
παιχνίδ πης Δευ
: Τέρας 11η σελ.
. Στο Τρίτομο έργο Εpφuλιος Πόλεμος, που δη pοσίευσε Το 2019 η φημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑΡ, nερι
χονται ΕΓΓΡΑΦΑ ΑnΟ ΤΑ ΓΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΑ ΚΑΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ σε επιμέλεια Βασλη Κόντη
και Σπυρίδωνα Σφέτα.
Από τα Γoυγκοσλαβικά Αρχεία επέλεξα προς δημοσιοποίηση Τ
πολύ ενδιοφέρουσα έκθεση Του HOXHA (Χότζα) προς τον Τίro (24-0
1947), mου ανοφέρεται στην οιφοδιαστκή επίσκεψη Βοφειόδη στα
Τρανο . Σην έκθεση ουτή περιλαμβάνεται η εκτήμηση του -ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα